Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

148 treffers met naamlijst

 Naamlijst  1945
2e lijst samengesteld door de 'Repatrieerings Commissie', betreffende personen
uit kamp Vught en diverse concentratiekampen in Duitsland, 1945.
Collectie > Documenten > 00001572

 Naamlijst  1945
Lijst (4 p.) van uit Bergen-Belsen in Zwitserland aangekomen personen, uitgegeven
door het Centraal Registratiebureau voor Joden, 1945.
Collectie > Documenten > 00001647

 Naamlijst  1945 (ca.)
Naamlijst van 236 kinderen die gered zijn door de NV-groep (fotokopie), circa 1945.
Collectie > Documenten > 00006095

 9. Transport nach Westerbork von 6.6.43  1943-06-06
1 pagina (met nrs. 1471 t/m 1540) uit lijst van personen van het
negende transport naar Westerbork op 6 juni 1943.
Collectie > Documenten > 00001354

 Naamlijst  1945
Lijst met 26 namen van joden die in de gemeente Ferwerderadeel
ondergedoken hebben gezeten, met onderduikadressen.
Collectie > Documenten > 00001618

 Naamlijst  1945
Lijst van zich in Zweden bevindende joden bevrijd in Duitsland, 1945.
Collectie > Documenten > 00001659

 Naamlijst  1940-1945
Kopie van een naamlijst van Nederlandse joden in
of op weg van Theresienstadt, 1900-1940.
Collectie > Documenten > 00012135

 Naamlijst  1944-1945
Alfabetische naamlijst van joden geregistreerd in het bevrijde Nederland, uitgegeven
door het Centraal Registratiebureau voor Joden, 1944/45.
Collectie > Documenten > 00001565

 Naamlijst  1945
Lijst met namen van ruim 50 ontslagen gevangenen
uit Duitsland, waaronder circa 10 joden.
Collectie > Documenten > 00001645

 Naamlijst  1942-11-28
Lijst met namen, geboortedata en adressen van ruim 80 personen die gevlucht
zijn uit Leeuwarden, opgemaakt 28 november 1942.
Collectie > Documenten > 00005723

 Naamlijst  1943 (?)
Lijst van bewoners v/h kamp Westerbork, 1943(?).
Collectie > Documenten > 00003350

 Naamlijst  1945
Lijst met namen van 28 repatrierende Joodse krijgsgevangen militairen
uit het Nederlandse leger, passage Enschede, 1945.
Collectie > Documenten > 00001646

 Naamlijst  1945-05-14
Handgeschreven 'presentielijst no. 1.', met 73 namen met (voormalige) onderduik-
en woonadressen. De onderduikadressen zijn veelal in Friesland.
Collectie > Documenten > 00001623

 Naamlijst  1945 (?)
Schoolschriftje waarin in het Duits lijsten van overlevenden (grotendeels kinderen)
zijn opgeschreven, met hun nieuwe adressen, ca. 1945 (?).
Collectie > Documenten > 00005000

 Naamlijst  1945
Naamlijst, uitgegeven door het Centraal Registratiebureau voor Joden, met de namen
van ruim 20 kinderen waarvan de achternaam onbekend is, 1945.
Collectie > Documenten > 00001640

 Naamlijst  1941 (ca.)
Lijsten van personen en instellingen die in aanmerking komen
voor ondersteuning, met begrote bedragen, 1941.
Collectie > Documenten > 00004267

 Naamlijst  1937-06-28
Naamlijst van mogelijke leden voor een Comite van
Aanbeveling voor de Joodse Invalide, 1937.
Collectie > Documenten > 00007309

 Naamlijst  1981
Naamlijst van deelnemenrs aan de reunie van voormalige ingezetenen
van het werkdorp in de Wieringermeer in 1981.
Collectie > Documenten > 00012222

 Naamlijst  1945
Naamlijst (11 pagina's) van te Leeuwarden opgedoken joden, 1945.
Collectie > Documenten > 00001570

 Naamlijst  1945
Naamlijst (met voormalig woonadres) van de circa 65 aanwezige
joden in de gemeente Weststellingwerf.
Collectie > Documenten > 00001631

 Gebeden voor de bezoekers der begraafplaatsen  
Gebedenboek met daarin opgeschreven de overlijdensdata
van leden van de familie Tak, circa 1965.
Collectie > Documenten > 00002041

 Naamlijst  1945-04
Lijst No. 3. Lijst van joden, via Odessa in Marseille aangekomen, 1945.
Collectie > Documenten > 00007349

 Naamlijst  1942-07-30
Lijst met namen, adresgegevens, geboortedata en functies van de ruim 50 personen
en hun familileden die in dienst zijn bij de Joodse Raad in Leeuwarden.
Collectie > Documenten > 00005719

 Naamlijst  1945-06-28
Lijst (6 p.) met namen van 69 joodse repatrianten via Enschede, juni 1945.
Collectie > Documenten > 00001644

 Naamlijst  1945-04
Eerste supplement op de alfabetische lijst van maart 1945, uitgegeven door het Centraal
Registratiebureau voor Joden, met de namen van ruim 350 personen, april
Collectie > Documenten > 00001654

1 2 3 4 5 6
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl