Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

168 treffers met mededeling

 Mededeling  1834
Mededeling mbt geschenken voor bedelaars op loofhuttenfeest,
paasfeest en inwijdingsfeest, 1834.
Collectie > Documenten > 00004578

 Mededeling  1943-03-17
Mededeling van vader Joseph Dupont aan zijn kinderen
dat hij op weg is naar Westerbork, 1943.
Collectie > Documenten > 00000990

 Mededeling  1944-01-10
Mededeling aan Paul Dienstag dat hij op 11 januari 1944 op transport
zal worden gesteld, Westerbork, januari 1944.
Collectie > Documenten > 00004287

 Mededeling  1942-08-05
Mededelingen (2) van het Gewestelijk Arbeidsburo Eindhoven aan Isidor L. Wijnbergen
dat hij per 10 augustus 1942 tewerkgesteld zal worden in werkkamp Molengoot, ...
Collectie > Documenten > 00005386

 Mededeling  1941-08
Bericht aan Louis Ph. Polak dat een museumdeskundige zich zal buigen over zijn verzoek
om, in het kader van de inleveringsplicht metalen, bepaalde uitzonderingen ...
Collectie > Documenten > 00000960

 Mededeling  1942-11-05
Mededeling aan Hartog Beem, die als directeur van het Joods Lyceum wordt opgeroepen
voor een bespreking in verband met de overname van het joodse onderwijs door ...
Collectie > Documenten > 00003930

 Mededeling  1943-06-28
Schrijven van Wilhelm Harster, hoofd van de Sicherheitspolizei en de SD, aan de
'Höhere SS Polizeiführer' over de geldende bepalingen ontsterde joden, juni 1943
Collectie > Documenten > 00000165

 Mededeling  1951-10-26
Mededeling v/h Ned. Rode Kruis mbt verklaring 12-10-1951, 1951.
Collectie > Documenten > 00003906

 Mededeling  1912-08-30
Mededeling voor het protocollenboek betreffende legaten die Judith Wertheimer-Dusnus
bestemde voor onder andere de Dusnus School en de gemeente te Leewarden, 1912
Collectie > Documenten > 00006552

 Mededeling  1945-06-10
Mededeling van de Gemeente Maastricht betreffende transport van
S. Gras van Maastricht naar Utrecht, juni 1945.
Collectie > Documenten > 00006635

 Mededeling  1941-07-25
Regeling van de bevoegdheidsgrens v/d Nederlands-Duitse belastingheffing, 1941.
Collectie > Documenten > 00003311

 Mededeling  1941 (ca.)
Bericht van de Gemeentelijke Woningstichting aan het voormalig Museum Boymans
over het aanvragen van een verhuisvergunning, circa 1941.
Collectie > Documenten > 00011302

 Mededeling  1948-08-27
Mededeling van het Ned. Rode Kruis mbt deportatie van Gabriel van Lier, 1948.
Collectie > Documenten > 00007770

 Mededeling  1943-12-07
Brief van de Ärztliche Beratungstelle over een nog te betalen bedrag, december 1943.
Collectie > Documenten > 00000768

 Mededeling  1941-08
Circulaire van levensverzekeringmaatschappij gericht aan mevr. DRHE
Oudschans Dentz, mbt niet-jood verklaring, 1941.
Collectie > Documenten > 00000163

 Mededeling  1942-10-07
Mededeling aan Hartog Beem mbt een oproep om eventuele vrijstelling
voor 'tewerkstelling' te verkrijgen, oktober 1942.
Collectie > Documenten > 00003932

 Mededeling  1942-12-08
Mededeling aan Jetje de Leeuw in Leiden dat een bepaald perceel in Barneveld op
grond van verordening 154/1941 in beslag genomen is en dat de firma ANBO in Arnhem ...
Collectie > Documenten > 00003478

 Mededeling  1944-1945
Mededelingen (4) aan Joachim Pinkus in Theresienstadt, 1944-1945.
Collectie > Documenten > 00005366

 Mededeling  1945-06-21
Mededeling van de Gemeente Zaandam dat er geen bezwaar is tegen
terugkeer van Bernhard Stein naar Zaandam, juni 1945.
Collectie > Documenten > 00000503

 Mededeling  1942-10-02
Mededeling van de Zentralstelle mbt vrijstelling van tewerkstelling
voor Eliazer van der Hoeden, oktober 1942.
Collectie > Documenten > 00004103

 Mededeling  1941-09-10
Mededeling van de secretaris van de Joodse Coordinatie Commissie, Henri
Edersheim, over joods geldelijk vermogen en grondbezit, 1941.
Collectie > Documenten > 00000098

 Mededeling  1942-10-02
Mededeling van de Joodse Raad mbt persoonsbewijs van Jetje de Leeuw, 1942.
Collectie > Documenten > 00003481

 Mededeling  1938-09-10
Mededeling v/d 's-Gravenhaagse Hypotheekbank voor mevrouw C. Visser-Wertheim, 1938.
Collectie > Documenten > 00003163

 Mededeling  1942 (ca.)
Mededeling van de Joodse Raad dat Judith Schorlesheim
op Sperrlijst no. 17 voorkomt, circa 1942.
Collectie > Documenten > 00006088

 Mededeling  1948-01-19
Mededeling van betaalbaarstelling voor geleden oorlogsschade, 1948.
Collectie > Documenten > 00001711

1 2 3 4 5 6 7
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl