Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

374 treffers met wijziging

 [Binnenland] : Zitting van den Grooten Kerkeraad der Ned. Isr. Gemeente te Rotterdam op...  1908
Verslag van een vergadering van de grote kerkenraad
van de Ned. Isr. Gemeente te Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20063449

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Enkele gegevens uit het verslag van een vergadering van de gemeenteraad van Nijmegen.
Een agendapunt was : Buiten gebruikstelling begraafplaats. Tijdens deze vergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20054295

 Algemeene Vergadering van "Achawah", Bond van Isr. Godsd. Onderwijzers in Nederl....  
Verslag van de tweede dag van de jaarvergadering van "Achawah". Dit verslag werd
de redactie toegestuurd door het Centraal Blad voor Israelieten in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20051660

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de tweede algemene vergadering van vereniging "Sjemirat Sjabbat".
Collectie > Joodse pers > 20044871

 [Binnenland] : "Door en Voor de Jeugd".  1902
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Door en Voor de Jeugd".
Collectie > Joodse pers > 20051218

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Verslag van de vergadering in Amersfoort van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20043739

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Verslag van de achtenzeventigste algemene vergadering van het
theologisch genootschap "Tiferet Bachoeriem".
Collectie > Joodse pers > 20055972

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De voorzitter en secretaris van de Permanente Commissie vragen de mening van
kerkenraden en kerkbesturen inzake een voorstel aan de Centrale Commissie tot ...
Collectie > Joodse pers > 20055084

 [Binnenland] : Het Diamantwerkers Weezenfonds  1902
Verslag van de jaarvergadering van het "Diamantwerkers Wezenfonds".
Collectie > Joodse pers > 20050692

 Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Portugeesch...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Voor het eerst zal aan een weduwe van een slachter een pensioen worden toegekend ...
Collectie > Joodse pers > 20062934

 Algemeen Israel. Verbond.  1905
Eerste deel van een samenvatting van het jaarverslag over 1904-1905 van de gewestelijke
afdeling Nederland van het "Alg Isr. Verbond". Dit deel behandelt de grote ...
Collectie > Joodse pers > 20057660

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Verslag van de jaarvergadering van de Isr. kiezersvereniging "Kerkelijk Belang".
Collectie > Joodse pers > 20065077

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Aankondiging van een voorstelling van Cavalleria
en Paljas door de Nederlandsche Opera.
Collectie > Joodse pers > 20048559

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1904
De secretaris van de vereniging "Uit Liefde voor de Armen" deelt mee dat deze
vereniging tot een wijziging heeft besloten : in plaats van uit te delen wil zij ...
Collectie > Joodse pers > 20055631

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdagavond 8 Mei 1902.  1902
Verslag van een vergadering van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Ter
verduidelijking voor de lezers is er een schema opgenomen waaruit men kan opmaken ...
Collectie > Joodse pers > 20051147

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1902
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20052074

 Verslag van den toestand der Nederl. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam van 1 October 1903...  1905
Vervolg van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge over het jaar 1903-1904.
Collectie > Joodse pers > 20057450

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de Algemene Zaken [...]
NIK, waarin werd besloten dat het ressort Noord-Holland zich gaat aansluiten bij ...
Collectie > Joodse pers > 20049294

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Verslag van een vergadering van "Kerkelijk Belang".
Collectie > Joodse pers > 20042581

 Zitting van den kerkeraad van 10 Mei.  1909
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge. De schrijver gaat vooral in op het voorstel van het kerkbestuur ...
Collectie > Joodse pers > 20065501

 Nog eens de voorstellen tot wijziging van het Reglement der Hoofdsynagoge.  1903
De redactie van het Nieuw Isr. Weekblad gaat in op een redactioneel artikel van
het Centraal Blad voor Israelieten van eenendertig juli inzake de voorstellen tot ...
Collectie > Joodse pers > 20053667

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1900
De commissie die bezig is met de herziening van het reglement van de gemeente heeft
een ingrijpende wijziging aangebracht in de bepalingen betreffende het kiesrecht ...
Collectie > Joodse pers > 20047783

 Nogmaals het rapport der Commissie.  1904
Kritisch redactioneel commentaar naar aanleiding van het rapport van de commissie
ad hoc inzake de wijziging van de artikelen 51 en 52 van het reglement van de ...
Collectie > Joodse pers > 20055080

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge op Donderdag 3...  1908
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20063926

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1907
Enkele gegevens naar aanleiding van besluiten die zijn genomen tijdens
een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20062150

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl