Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

45 treffers met vrouwencommissie

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
De heer D. Klein [jr.] is tot erelid benoemd van de militaire
bond "Getrouw aan ons Vorstenhuis en Vaderland".
Collectie > Joodse pers > 20058898

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Enkele gegevens uit een artikel dat in het "Weekblad voor Isr. Huisgezinnen" is
verschenen. Daarin gaat het om een damescomité in Den Haag dat kleren uitdeelt aan ...
Collectie > Joodse pers > 20060123

 [Binnenland] : Meppel  1909
Omdat er geen schoolfeest is geweest met Chanoeka, is er door een damescomité voor
de leerlingen een feest georganiseerd ter gelegenheid van Poeriem.
Collectie > Joodse pers > 20065176

 [Binnenland] : Een Oud Gebouw.  1903
Oproep aan de lezers om financieel bij te dragen in de kosten voor de verbouwing
van het beth hamidrasj in Leeuwarden. Het gebouw is bijna honderd jaar oud.
Collectie > Joodse pers > 20054115

 [Binnenland] : 15-Jarig Jubileum der Vereeniging "Halboschas Aroemim" te Groningen.  1908
Verslag van de viering van het vijftienjarig bestaan
van de vereniging "Halbosjat Aroemiem".
Collectie > Joodse pers > 20001666

 [Ingezonden Stukken.] : Kleeren voor Doortrekkende Emigranten.  1906
Het Haagse damescomité tot verschaffing van kleren aan Russische emigranten heeft
een loterij georganiseerd waarbij de hoofdprijzen bestaan uit een tekening van ...
Collectie > Joodse pers > 20060048

 [Binnenland] : Vereeniging tot aanmoediging van "Het Arme Schoolkind".  1904
Verslag van de kledingverstrekking aan achthonderdvijftig kinderen door
de "Vereniging tot Aanmoediging van het Arme Schoolkind".
Collectie > Joodse pers > 20055805

 [Binnenlandse berichten (4)] : Groningen  1907
Verslag van de kledingverstrekking aan negenenvijftig leerlingen van de
godsdienstschool door de vereniging "Halbosjat Aroemiem"./ Aan de heer Jac. van ...
Collectie > Joodse pers > 20062519

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1903
Verslag van de jaarvergadering van de jongevrouwenvereniging "Thoeleth Nosjiem"./
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Achoezat Olam"./ Kort bericht ...
Collectie > Joodse pers > 20054426

 [Binnenland] : Haarlem  1904
Kort verslag van twee feestelijke bijeenkomsten voor de jeugd. Op de eerste avond
werden veertien scholieren van onderkleding voorzien; op de tweede avond werd ...
Collectie > Joodse pers > 20056432

 [Binnenland] : Plechtige Opening van het Doorgangshuis der Vereeniging "Steun aan...  
Verslag van de opening van het doorgangshuis van de vereniging
"Steun aan Doortrekkenden" in de Weesperstraat.
Collectie > Joodse pers > 20059973

 [Binnenland] : [Leeuwarden]  1903
Tekst van een circulaire die in Leeuwarden is verspreid waarin wordt opgeroepen
tot financiële ondersteuning voor de verbouwing van het Beth Hamidrasj. Er zal daartoe ...
Collectie > Joodse pers > 20002758

 De inwijding van het nieuwe beth hamidrasj te Leeuwarden.  1905
Verslag van de inwijding van het nieuwe beth hamidrasj in Leeuwarden.
Collectie > Joodse pers > 20002761

 [Binnenlandse berichten (3)] : Veendam-Wildervank  1904
Verslag van de vijfde jaarvergadering van de collectantenvereniging./ Alle drie
aftredende leden van het bestuur van de jongelingsvereniging zijn herkozen./ Het ...
Collectie > Joodse pers > 20054481

 [Binnenland] : Misgab Lajeeled.  1909
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Misgab Lajeled" die tot doel heeft
de voogdij te aanvaarden over Joodse kinderen, die door de rechter aan het ...
Collectie > Joodse pers > 20064876

 [Binnenland] : Veendam  1908
Verslag van een bijeenkomst waarbij godsdienstleraar de heer H. van Beugen werd
geëerd vanwege zijn voortreffelijke uitoefening van functies tijdens de hoge feestdagen ...
Collectie > Joodse pers > 20064164

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1907
Verslag van de oprichting van de vereniging "Mikwe Israel"./ Aankondiging van een
lezing voor de "Joodse Literaire Club" met als onderwerp "De Falasja's".
Collectie > Joodse pers > 20062545

 [Binnenland] : Weldadigheidsfonds.  1907
Verslag van de jaarvergadering van het Weldadigheidsfonds.
Collectie > Joodse pers > 20061368

 Advertentiën.  1909
Vermelding van giften en geschenken die bestemd zijn voor de synagoge
van het "Centr. Isr. Krankzinnigengesticht" te Apeldoorn.
Collectie > Joodse pers > 20064865

 [Binnenland] : Rotterdam  1904
Deze zomer zijn vijf Isr. gezondheidskolonies aan zee en in de bossen
geweest, drie naar Wijk aan Zee en twee naar Hilversum.
Collectie > Joodse pers > 20055798

 Advertentiën.  1909
Vermelding van giften, geschenken en toezeggingen van geschenken voor de synagoge
van het "Centr. Isr. Krankzinnigengesticht" te Apeldoorn.
Collectie > Joodse pers > 20064789

 "Onverdraagzaamheid".  1906
De hoofdredacteur maakt nog eens zijn standpunt duidelijk inzake het gemengd huwelijk
waar de zionisten, volgens hem, groot voorstander van zijn. Dit is een reactie ...
Collectie > Joodse pers > 20060169

 Inwijding Synagoge "Apeldoornsche Bosch".  1909
Verslag van de inwijding van de synagoge, behorend bij het Centr.
Isr. Krankzinnigengesticht "Het Apeldoornsche Bosch".
Collectie > Joodse pers > 20000166

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1906
Vrouwenvereniging "Weldoen Zij Onze Leus" deelde kleding uit op de zondag van Chanoeka./
Het schoolfeest ter gelegenheid van Chanoeka was een succes./ Verslag van ...
Collectie > Joodse pers > 20060537

 [Binnenland] : Rotterdam  1909
Verslag van de eerste jaarvergadering van de vereniging "Mikwe Jisrael". Er is een
gebouw van de vereniging geopend op de Delftschevaart negenenvijftig, waar een ...
Collectie > Joodse pers > 20064972

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl