Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

16 treffers met voorzittershamer

 [Binnenlandse berichten (3)] : Rotterdam  1901
De presidente van vrouwenvereniging "Davar Tov" kreeg een voorzittershamer uit handen
van de heer H. van Leeuwen./ Zangvereniging "Wilhelmina" zal deelnemen aan ...
Collectie > Joodse pers > 20049113

 [Binnenland] : Gorredijk  1907
Verslag van de viering van het honderdjarig bestaan van de synagoge in Gorredijk.
Het artikel begint met een gedicht, geschreven door een oud-Gorredijker christen ...
Collectie > Joodse pers > 20001162

 [Binnenland] : Zutphen  1904
Verslag van de feestelijkheden rond de zeventigste verjaardag van de heer JL Spier.
Dit feest viel samen met de herdenking van het feit dat hij veertig jaar geleden ...
Collectie > Joodse pers > 20004457

 [Binnenland] : Den Helder  1882
Te Den Helder beraadt men zich op de drie kandidaten vopor de positie van voorzanger.
De nieuwe voorzitter van de kerkenraad heeft de gemeente een voorzittershamer ...
Collectie > Joodse pers > 20031093

 [Binnenland] : Een Jubilee.  1902
Verslag van de feestelijkheden naar aanleiding van het vijfentwintigjarige
ambtsjubileum van de heer BL Gompertz als regent [sinds 1887 voorzitter] van het ...
Collectie > Joodse pers > 20050640

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
De heer G. Polak heeft ter gelegenheid van zijn twaalfeneenhalfjarig huwelijk een
voorzittershamer aan de vereniging "Avodat ha-Kodesj" aangeboden.
Collectie > Joodse pers > 20061343

 [Binnenland] : Een nieuwe Inrichting voor Zuigelingen.  1907
In het perceel Rapenburgerstraat tweeenvijftig is een Zuigelingen Inrichting geopend.
Collectie > Joodse pers > 20061011

 [Binnenlandse berichten (2)]: Assen  1901
Verslag van het eerste jaarfeest van de vereniging "Talmud Tora"./ De firma LH Kisch
& Zoon uit Groningen zal het voorhangsel voor de nieuwe synagoge maken.
Collectie > Joodse pers > 20048691

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Wesimchat Bechagak".
Collectie > Joodse pers > 20064116

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Verslag van de eerste bijeenkomst van het seizoen van de "Joodse Literaire Club"
waarbij de heer SA Rudelsheim uit Friesland een lezing hield over het actuele van ...
Collectie > Joodse pers > 20064189

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  1905
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van mevrouw Esther Turksma./ Mevrouw
Frijda en de heer J. Cohen schonken de toneelvereniging "Oefening baart Kunst ...
Collectie > Joodse pers > 20056939

 Inwijding der Israel. Godsdienstschool te Winterswijk  1909
Verslag van de inwijding van het nieuwe schoolgebouw en de
vergaderzaal van de Isr. gemeente in Winterswijk.
Collectie > Joodse pers > 20004292

 [Binnenlandse berichten (2)]: Rotterdam  1900
Beschrijving van de ingebruikname van het nieuwe gebouw van het Gesticht voor Isr.
Oudelieden. Negentien mannen en zestien vrouwen verhuisden van de Houtlaan naar ...
Collectie > Joodse pers > 20048017

 Het jubilé van den heer E.S. Cats.  1898
Verslag van het feest ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige jubileum van de
heer ES Cats als voorzitter van het Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis in Gouda.
Collectie > Joodse pers > 20044743

 De keuze van een President.  1897
Redactionele overweging met betrekking tot de keuze van een nieuwe voorzitter van
de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge, als opvolger van de heer AC Wertheim ...
Collectie > Joodse pers > 20044344

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1901
Verslag van de installatie van de nieuwe president van
het Haagsch Mannenkoor, de heer S. Vas Dias.
Collectie > Joodse pers > 20048993

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl