Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

3080 treffers met voorzanger

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge [op 9 december]  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Nederl. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20039679

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
BT Salvador zal optreden als bruidegom der wet in plaats van JA Senator.
Collectie > Joodse pers > 20013043

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
Verslag van de vereniging "Handwerkers Vriendenkring" over het jaar 1875.
Collectie > Joodse pers > 20025667

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
Uitslag van de diverse godsdienstige examens.
Collectie > Joodse pers > 20013022

 [Binnenland] : Amsterdam  1893
Beknopt verslag van de jaarvergadering van het "genootschap
tot ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen".
Collectie > Joodse pers > 20038351

 [geen titel]  1925
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 41(1925), nr.
33, p. 7. materiaal, bericht. trefwoorden, Arnhem voorzanger ...
Collectie > Joodse pers > 20000307

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
Overlijdensbericht van WC Bendien, voorzanger van de Tweede Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20028489

 [Binnenlandse berichten (2)]: Middelharnis  1897
Bericht van overlijden van twee gemeenteleden, de heer J. de Haas en de heer S.
Gazan [Sr.]. Mejuffrouw E. Haagens-Klein schonk de gemeente een torahuls ter ...
Collectie > Joodse pers > 20043989

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Het kerkbestuur kan het verzoek van bezoekers van de Waterlooplein-synagoge
om het loon van hun voorzanger te verhogen niet inwilligen.
Collectie > Joodse pers > 20058450

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
De heer van Maarssen corrigeert enkele opmerkingen uit
de artikelenserie "Het Verweerschrift".
Collectie > Joodse pers > 20045821

 [Binnenlandse berichten] : Deventer  1873
S. Salomons is beroepen als voorzanger te Kampen.
Collectie > Joodse pers > 20021787

 [Binnenlandse berichten] : Almelo  1868
W. Schrijver is op 25 Jan. geïnstalleerd als voorzanger van de gemeente te Almelo.
Collectie > Joodse pers > 20000058

 [Binnenland] : Amsterdam  1881
Verslag van de viering van het ambtsjubileum van voorzanger I. Heymann.
Collectie > Joodse pers > 20026616

 [Binnenland] : Zevenaar  1907
De heer M. Petzon gaat Zevenaar verlaten want hij is in Haarlem als voorlezer benoemd.
Collectie > Joodse pers > 20061465

 [Binnenland] : Boxmeer  1908
De heer J. de Jong uit Smilde is benoemd tot voorzanger, godsdienstleraar en slachter.
Collectie > Joodse pers > 20000488

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
Een onderwijzer wijst op een advertentie die in het Centraal Blad heeft gestaan
waarin sollicitanten werden opgeroepen voor de functie voorzanger, slachter en ...
Collectie > Joodse pers > 20061966

 Advertentiën. : [Familieberichten]  1881
Namen voorkomend in de familieberichten van dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20026609

 [Binnenland] : Amsterdam  1894
Verslag van de jaarvergadering van de Isr. begrafenisvereniging.
Collectie > Joodse pers > 20038480

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Tijdens de hoge feestdagen heeft de achtenzeventigjarige heer W. Consenheim de dienst
als hulpvoorlezer in de synagoge Commelinstraat waargenomen. De heer Ph. van ...
Collectie > Joodse pers > 20058007

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1906
Kort bericht over de voorstellen die zijn aangenomen in een vergadering van de grote
kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente./ Aankondiging van een preek die de opperrabbijn ...
Collectie > Joodse pers > 20059628

 [Binnenland] : Arnhem : Eerw. Heer N. Cohen.  1906
Verslag van de bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van de heer Nathan Cohen.
De heer Cohen heeft ruim vierendertig jaar velerlei functies in de Isr. gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20000278

 [geen titel]  1889
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 5(1889), nr. 39, p.
2. materiaal, bericht. trefwoorden, Apeldoorn voorzanger Jong, David de voorlezer ...
Collectie > Joodse pers > 20000153

 Advertentiën. : [Familieberichten]  
Namen voorkomende in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20044394

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Hertogenbosch  1906
Mevrouw Seijffers-Wallich schonk de gemeente enkele zilveren siertorens ter gelegenheid
van haar tachtigste verjaardag./ Waarnemend opperrabbijn SJS Hirsch inspecteerde ...
Collectie > Joodse pers > 20059715

 [Ingezonden Stukken.] : Van den Rechter- en Linker Maasoever.  1906
Iemand uit Rotterdam betreurt het dat er een afscheiding heeft plaatsgehad in de
Russische sjoel. Zijn advies luidt : laat Joodse geloofsgenoten, uit welk land ...
Collectie > Joodse pers > 20060116

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl