Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

2860 treffers met voorzanger

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge [op 9 december]  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Nederl. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20039679

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1869
De Port. Isr. gemeente te Londen heeft een oproep aan de Amsterdamse Port.
gemeente gedaan om geschikte voorzangers te noemen.
Collectie > Joodse pers > 20015447

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1872
Het is erg slecht gesteld met de lonen van de godsdienstonderwijzers. Er moet een
bond of vereniging van alle plattelandsonderwijzers opgericht worden.
Collectie > Joodse pers > 20020444

 [geen titel]  1925
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 41(1925), nr.
33, p. 7. materiaal, bericht. trefwoorden, Arnhem voorzanger ...
Collectie > Joodse pers > 20000307

 [Binnenland] : Schoonhoven  1879
De heer Beem ontving bij de viering van zijn vijfentwintigjarige ambtsjubileum als
leraar en voorzanger de eretitel chaweer, uit handen van opperrabbijn BS Berenstein ...
Collectie > Joodse pers > 20029540

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
HJM Chumaceiro is benoemd tot voorzanger te Charleston.
Collectie > Joodse pers > 20016861

 [Binnenlandse berichten (2)]: Middelharnis  1897
Bericht van overlijden van twee gemeenteleden, de heer J. de Haas en de heer S.
Gazan [Sr.]. Mejuffrouw E. Haagens-Klein schonk de gemeente een torahuls ter ...
Collectie > Joodse pers > 20043989

 [Binnenlandse berichten] : Enschedé  1866
Voorzanger E. Italie is op ongeveer 30-jarige leeftijd overleden.
Collectie > Joodse pers > 20014884

 Is het seminarium een kweekplaats voor voorzangers?  1875
Sommigen menen dat het seminarium ook zou moeten opleiden tot
voorzanger; de redactie is het daarmee niet eens.
Collectie > Joodse pers > 20023318

 [Binnenland] : Jongelings-Vereeniging "HaGomel Chesed LeAniem"  1894
Verslag van de inwijding van een nieuwe torarol bij het zevenjarig
bestaan van vereniging "HaGomel Chesed LeAniem".
Collectie > Joodse pers > 20039916

 [Binnenland] : Veendam-Wildervank  1895
Ter gelegenheid van het behalen van de middelste rang als godsdienstleraar werd
de heer Ch. van Witsen in het zonnetje gezet in de joodse gemeente van Veendam- ...
Collectie > Joodse pers > 20038987

 [Binnenlandse berichten] : Almelo  1868
W. Schrijver is op 25 Jan. geïnstalleerd als voorzanger van de gemeente te Almelo.
Collectie > Joodse pers > 20000058

 [Binnenland] : Amsterdam  1875
Bericht van het overlijden van oppervoorzanger L. Schnitzler.
Collectie > Joodse pers > 20023307

 [Binnenlandse berichten] : Oud-Beijerland  1869
IV Leers viert op 3 April zijn veertigjarig ambtsjubileum
als godsdienstleraar en voorzanger.
Collectie > Joodse pers > 20017219

 [Binnenland] : Boxmeer  1908
De heer J. de Jong uit Smilde is benoemd tot voorzanger, godsdienstleraar en slachter.
Collectie > Joodse pers > 20000488

 Advertentiën. : [Familieberichten]  1873
Namen die voorkomen in de familieberichten in dit nummer.
Collectie > Joodse pers > 20021323

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Verslag van een algmene vergadering van het "Genootschap tot
Ondersteuning van Behoeftige Ned. Isr. Kraamvrouwen".
Collectie > Joodse pers > 20036033

 [Binnenlandse berichten (2)] : Gorredijk  1894
A,B. Coltof is benoemd tot voorzanger te Vorden. / De vereniging tot het plaatsen
van grafstenen voor leden "Matsevet Even" heeft haar twintigste jaarvergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20038670

 [Binnenland] : Amsterdam  1895
Isidoor Barnstein kreeg van de joodse gemeente in Dover een geschenk aangeboden
omdat hij daar reeds zevenentwintig jaar als leraar en voorzanger dienst doet.
Collectie > Joodse pers > 20039457

 [Binnenland] : Amsterdam  1894
H. Trompetter uit Hoorn is benoemd tot sjochet, leraar etc. te Bolsward.
Collectie > Joodse pers > 20039649

 [Binnenland] : Amsterdam  1894
I.Ph. de Paauw is benoemd tot voorzanger bij de religieuze
vereniging "Ner Mitswa We Tora Or".
Collectie > Joodse pers > 20038718

 [Ingezonden stukken] : Een woord aan de eerwaarde geestelijkheid der Ned. Isr....  1872
Verzoek om de voorzangers een vaste manier van reciteren op
te dragen in plaats van hen vrij te laten zingen.
Collectie > Joodse pers > 20020174

 [Binnenland] : Arnhem : Eerw. Heer N. Cohen.  1906
Verslag van de bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van de heer Nathan Cohen.
De heer Cohen heeft ruim vierendertig jaar velerlei functies in de Isr. gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20000278

 [geen titel]  1889
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 5(1889), nr. 39, p.
2. materiaal, bericht. trefwoorden, Apeldoorn voorzanger Jong, David de voorlezer ...
Collectie > Joodse pers > 20000153

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
Aankondiging van de herstemming voor de vacature van voorzanger voor de Tweede Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20029151

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl