Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

61 treffers met verwarming

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Portug. Israel....  1909
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Dit is de voortzetting van de op zeventien februari verdaagde vergadering.
Collectie > Joodse pers > 20065142

 Zitting van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Donderdag 21 December.  1906
Vierde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20058693

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portugeesch...  1908
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20063426

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Mededeling dat men begonnen is met de kosjere bereiding van voedsel in de
keuken van het sanatorium voor longziekten in Hellendoorn.
Collectie > Joodse pers > 20052209

 [Binnenlandse berichten (4)] : Gorredijk  1909
Bij een vergadering van het "Alg. Isr. Verbond" werd de actie van de Nederlandse
opperrabbijnen tegenover het centraal bestuur besproken./ Verslag van de ...
Collectie > Joodse pers > 20064847

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Dinsdag 27 December 's...  
Vervolg van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20046765

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1902
De briefschrijver beschrijft hoe de kou in de Portugese Synagoge de mensen afhoudt
van een eerbiedig gebed. Hij stelt voor dat er tien grote gaskachels geplaatst ...
Collectie > Joodse pers > 20052297

 [Binnenland] : Rotterdam  1907
Verslag van een kerkenraadsvergadering.
Collectie > Joodse pers > 20061309

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
De heer MS Jacobson [jr.] heeft een apparaat in de handel gebracht waarmee men kamers
door middel van gas kan verwarmen. Het kerkbestuur wil een proef nemen om ...
Collectie > Joodse pers > 20058275

 [Binnenland] : Centraal Isr. Krankzinnigengesticht.  1908
Enkele belangrijke mededelingen betreffende de voortgang van de bouw van het "Centraal
Isr. Krankzinnigengesticht", die de Apeldoornsche Courant heeft gepubliceerd ...
Collectie > Joodse pers > 20064283

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Bericht over de schenking van drie mannen- en vijf vrouwenzitplaatsen in de Grote
Synagoge. Ook heeft een gemeentelid vijfentwintig gulden voor het spaarfonds geschonken ...
Collectie > Joodse pers > 20064087

 [Binnenland] : Rotterdam  1908
Verslag van een vergadering van de vereniging "Kerkelijk Belang". De heer M. de
Jong deed het voorstel om beide synagogen tot één te combineren om zo kosten te ...
Collectie > Joodse pers > 20064301

 [Binnenlandse berichten (2)] : Winschoten  1908
Enige informatie naar aanleiding van een bestuursvergadering van de vereniging
"Torat Mosje"./ Mejuffrouw Mietje J. Bloemendal is benoemd als handwerkonderwijzeres ...
Collectie > Joodse pers > 20063269

 Kunstnieuws.  1896
Oproep om voorstellingen in de Parkschouwburg te bezoeken.
Collectie > Joodse pers > 20042011

 [Binnenland] : Veendam-Wildervank  1907
Op de eerste Pesach-avond brandde in de synagoge voor het eerst het electrisch
licht. Dit dankzij initietiefnemer vereniging "Machzieke Tora".
Collectie > Joodse pers > 20061155

 [Binnenland] : Nederlandsch Israelietisch Armbestuur te Amsterdam. : Verslag over de...  
Eerste deel van het verslag over de jaren 1903-1907 van het Ned. Isr. Armbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20064447

 [Binnenland] : Arnhem [vervolg]  1896
Vervolg van het overzicht van verschillende bijeenkomsten van verenigingen gedurende
de winterperiode in Arnhem. Vorige delen, zie NIW 1896-03-20 en NIW 1896-03 ...
Collectie > Joodse pers > 20040743

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Als het erg koud wordt, zullen bij wijze van proef de gaskronen in
verschillende synagogen vrijdagnacht blijven branden.
Collectie > Joodse pers > 20048468

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdagavond 21...  
Verslag van de voortzetting van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge. De vergadering gaat verder op zondagochtend om tien uur.
Collectie > Joodse pers > 20058483

 Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Port. Isr. Gemeente...  1909
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20065562

 Zitting van den Kerkeraad van 23 Dec. jl.  1904
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge. In hoofdzaak behandelt de schrijver de toespraak van de heer ...
Collectie > Joodse pers > 20054568

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Korte beschrijving van de nieuwe winkel, het magazijn en
de werkplaatsen van de Gebr. Ziekenoppasser.
Collectie > Joodse pers > 20061300

 [Binnenlandse berichten (3)] : Zalt-Bommel  1901
Verslag van het bezoek van de opperrabbijn./ Voor het eerst was er een schoolfeest
ter gelegenheid van Chanoeka./ De vrouwenvereniging heeft gezorgd voor verwarming ...
Collectie > Joodse pers > 20050302

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge, van Zondagochtend 24...  
Verslag van het vervolg van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20058494

 [Binnenlandse berichten (2)]: Rotterdam  1900
Verslag van de opening van het nieuwe ziekenhuis aan de Claes de Vrieslaan./ Mevrouw
L. Borstel-van Praag heeft een offerbus geschonken aan het nieuwe Gesticht ...
Collectie > Joodse pers > 20048206

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl