Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

29 treffers met verpleeggeld

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Eerste deel van de samenvatting van het verslag over de toestand en de werkzaamheden
van de vereniging "Centraal Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor Nederland ...
Collectie > Joodse pers > 20043655

 [Binnenland] : Israëlietisch Ziekenhuis voor betalenden.  1908
Vervolg van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de klachten van de heer
V. met betrekking tot het Isr. ziekenhuis. De oprichting van een Isr. Burgerziekenhuis ...
Collectie > Joodse pers > 20063949

 [Binnenland] : Overeenkomsten betreffende de Burgerlijke Armenzorg met de...  1902
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de overeenkomsten tussen de
Burgerlijke Armenzorg en de Isr. Armbesturen in Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20050723

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Enkele gegevens uit het jaarverslag van de "Vereniging voor Isr. Ziekenverpleging".
Collectie > Joodse pers > 20053093

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Enkele gegevens uit het vierde jaarverslag van de "Vereniging
voor Israelietische Ziekenverpleging".
Collectie > Joodse pers > 20050932

 [Binnenland] : [Utrecht]  1904
Verslag van de gecombineerde vergadering van de commissie van toezicht
en regenten van het "Centraal Isr. Weeshuis".
Collectie > Joodse pers > 20056471

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
De "Vereniging voor Isr. Ziekenverpleging" start haar werkzaamheden in december
met de aanstelling van twee verpleegsters en twee verplegers. Directeur is dokter ...
Collectie > Joodse pers > 20044245

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Verslag van een gecombineerde vergadering van de Commissie van Toezicht
en Regenten van het Centr. Isr. Weeshuis in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20050389

 [Ingezonden Stukken.] : Het Sanatorium te Hellendoorn.  1905
Een Joodse heer die tijdelijk in het volkssanatorium in Hellendoorn wordt verpleegd,
geeft een zeer positieve beschrijving van het dagelijkse leven in dit sanatorium ...
Collectie > Joodse pers > 20057278

 Verslag van den toestand en de lotgevallen in het jaar 1904 van het Centraal Isr....  1905
Gegevens uit het jaarverslag van het Centr. Isr. Weeshuis in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20057583

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Enkele gegevens uit het jaarverslag over 1903 van het "Centraal
Isr. Weeshuis in Nederland", gevestigd te Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20055626

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Bericht over de besluiten die de gemeenteraad van Amsterdam heeft genomen inzake
de Isr. zieken- en armenzorg : de Isr. Ziekenverpleging zal bij het Ned. Isr. ...
Collectie > Joodse pers > 20051291

 [Binnenland] : Centraal Israëlietisch Weeshuis.  1898
Enkele gegevens uit het jaarverslag van het Centraal Isr. Weeshuis in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20045601

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Verslag van de opperrabbijnenvergadering die op vijf en zes mei is
gehouden in de vergaderzaal van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20063291

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Enkele gegevens uit het achtste jaarverslag van de
"Vereniging voor Isr. Ziekenverpleging".
Collectie > Joodse pers > 20060526

 [Binnenland] : Derde Jaarverslag van de Vereeniging voor Israël. Ziekenverpleging te...  1901
Enkele gegevens uit het derde jaarverslag van de "Ver. voor Isr. Ziekenverpleging".
Collectie > Joodse pers > 20049425

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1908
Iemand uit Amsterdam uit zijn teleurstelling over hetgeen de hoofdredacteur van
het Nieuw Isr. Weekblad heeft geschreven over het Ned. Isr. Ziekenhuis. De ...
Collectie > Joodse pers > 20064036

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Verslag van de gecombineerde vergadering van de commissie van toezicht en van het
college van regenten van het "Centraal Israelietisch Weeshuis in Nederland".
Collectie > Joodse pers > 20062559

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Verslag van de jaarvergadering van het hoofdbestuur met de commissie van toezicht
van de vereniging "Centr. Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis" in Gouda.
Collectie > Joodse pers > 20060367

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Enkele gegevens uit het zevende jaarverslag [1904] van de "Vereniging
voor Israelietische Ziekenverpleging in Amsterdam".
Collectie > Joodse pers > 20058254

 Verzuimt de Kerkeraad zijn plicht ?  1902
Redactioneel commentaar naar aanleiding van artikelen in een ander blad waarin de
kerkenraad in verband met de kwestie van het Ned. Isr. Armbestuur van plichtverzuim ...
Collectie > Joodse pers > 20051243

 [Binnenland] : Gouda  1898
Het hoofdbestuur van de vereniging "Centraal Isr. Oude Mannen- en Vrouwenhuis" in
Gouda heeft besloten drie personen op te nemen tegen verlaagd tarief.
Collectie > Joodse pers > 20045140

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Verslag van een gecombineerde vergadering van de commissie van toezicht
en van regenten van het Centraal Isr. Weeshuis in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20054448

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Kort verslag van de vergadering van de commissie van toezicht van
regenten van het Centr. Isr. Weeshuis in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20044346

 [Binnenland] : Tiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Israelietische...  1908
Gegevens uit het tiende jaarverslag van de "Vereniging
voor Isr. Ziekenverpleging" te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20064528

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl