Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

182 treffers met vergaderzaal

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
De heer Victor Schlesinger zal op Sjabbat Hagadol zijn ambt als voorlezer in de
Rapenburgerstraat-synagoge aanvaarden. Daarvoor zal de installatie in de vergaderzaal ...
Collectie > Joodse pers > 20063002

 [Binnenland] : Maastricht  1907
Verslag van een feestelijke bijeenkomst van vrouwenvereniging "Chevrat Nasjiem".
Collectie > Joodse pers > 20060916

 [Binnenland] : Hengeloo [O.]  1902
Aankondiging van de inwijding van een nieuwe torarol, de opening
van het nieuwe badhuis met vergaderzaal.
Collectie > Joodse pers > 20050857

 [Binnenland] : Sneek  1905
Ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jubileum als koster,
werd de heer Jacob Velleman in het zonnetje gezet.
Collectie > Joodse pers > 20057179

 [Binnenland] : Nijmegen  1907
Verslag van het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20061933

 [Binnenland] : Gorredijk  1909
Verslag van het bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20065859

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Aankondiging van een bijeenkomst ter gelegenheid van het vijftigjarig
ambtsjubileum van oppervoorzanger Isaac Heymann.
Collectie > Joodse pers > 20059384

 Plechtig afscheid van den Weleerw. Heer E. Hamburg Mz.  1904
Verslag van de plechtigheden rond het afscheid van rabbijn E. Hamburg [Mz.].
Collectie > Joodse pers > 20055091

 [Binnenland] : Een Jubilée.  1904
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarige jubileum van mejuffrouw Marianna
Zeehandelaar als directrice van het Ned. Isr. Meisjesweeshuis in Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20055214

 [Binnenlandse berichten (2)]: Groningen  1898
Verslag van een plechtige bijeenkomst ter gelegenheid van de aanbieding van een
parochet door de vereniging "Briet Avraham"./ Verslag van de jaarvergadering van ...
Collectie > Joodse pers > 20045860

 [Binnenland] : Zwolle  1904
Verslag van de inwijding van een zaal waar de vereniging "Resjiet Chochma" haar
leeroefeningen zal houden. Tevens zal ook de pas opgerichte jongerenvereniging " ...
Collectie > Joodse pers > 20004518

 [Binnenland] : Vergadering van het Synagogaal District van Noord-Holland, gehouden op...  1908
Verslag van een vergadering van het ressort Noord-Holland van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge met het doel te voorzien in de ontstane vacaturen door periodieke ...
Collectie > Joodse pers > 20063030

 [Binnenland] : Zutphen  1907
Verslag van de aanbieding van een wit zijden parochet door vrouwenvereniging
"Bigde Kodesj" op een van de laatste dagen van het oude jaar.
Collectie > Joodse pers > 20061952

 [Binnenland] : Hoogeveen  1903
Verslag van de eerste algemene vergadering van de sinds
kort bestaande vrouwenvereniging "Davar Tov".
Collectie > Joodse pers > 20053308

 [Binnenland] : Veendam-Wildervank  1902
Ter gelegenheid van hun vijfentwintigjarige huwelijk schonken de heer B.Ph. Bendiks
en zijn echtgenote R. Bendiks-van Esso de gemeente een blauw zijden toramantel ...
Collectie > Joodse pers > 20051333

 [Binnenland] : Eindhoven  1906
Verslag van een vergadering van afgevaardigden van de ressorten Noord-Brabant en
Limburg waarbij werd besloten tot de combinatie van beide ressorten over te gaan ...
Collectie > Joodse pers > 20060301

 [Binnenland] : Het feest van juffrouw R. van Berg.  1908
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarig jubileum van mejuffrouw R.
van Berg als hoofdverpleegster van het Ned. Isr. Ziekenhuis.
Collectie > Joodse pers > 20063323

 [Binnenlandse berichten (3)] : Antwerpen  1908
De vrouwenvereniging "Malbosje Kevod" heeft de Ned. Isr. Gemeente een wit zijden
voorhangsel met kleden aangeboden./ Bericht over de verhuur van zitplaatsen in ...
Collectie > Joodse pers > 20064016

 Verslag van den toestand der Nederlandsch Israelietisch Hoofdsynagoge te Amsterdam, van...  1899
Tweede deel van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20047435

 [Binnenland] : Tiel  1908
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Bikoer Choliem oe-Bigde Jesja".
Collectie > Joodse pers > 20062632

 Feestelijke herdenking van het 75-Jarig bestaan der Synagoge te Oss op 3,4 en 5...  1906
Verslag van de viering van het vijfenzeventigjarig bestaan van de synagoge in Oss.
Collectie > Joodse pers > 20003321

 [Binnenland] : Assen  1904
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Talmoed Tora"
waarbij het vierjarige bestaan werd gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20054714

 Kennisgeving. [van het kerkbestuur der Ned. Isr. Hoofdsynagoge]  1903
Het kerkbestuur deelt mee waar en wanneer namen van kandidaten voor
de kerkenraadsverkiezingen kunnen worden opgegeven.
Collectie > Joodse pers > 20053919

 Kennisgeving. [van het kerkbestuur der Ned. Isr. Hoofdsynagoge]  1903
Het kerkbestuur deelt mee tot wanneer men kandidaten voor de kerkenraadsverkiezing
kan opgeven. Bovendien vermeldt zij de data van de stemming en eventuele herstemming ...
Collectie > Joodse pers > 20054242

 [Binnenland] : Meppel  1903
Verslag van een bijeenkomst van vrouwenvereniging "Lekawoud Oeletiferet"
waarbij tevens het drieendertigjarige bestaan werd gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20054237

1 2 3 4 5 6 7 8
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl