Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

47 treffers met verenigingslokaal

 [Binnenlandse berichten (2)]: Gouda  1900
Veslag van de negentiende jaarvergadering van de vereniging "Resjiet Chochma" en
haar afdeling "Hachnasat Orchiem"./ Uitslag van de verkiezing van twee bestuursleden ...
Collectie > Joodse pers > 20048258

 [Binnenland] : Utrecht  1900
Verslag van een algemene vergadering van het begraafcollege "Gemiloet Chasadiem".
Collectie > Joodse pers > 20048058

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
De briefschrijver gaat in op de ingezonden brief van "Jehoede" over
het op te richten joodse verenigingslokaal in Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20048925

 [Binnenland] : Wageningen  1904
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Talmoed Tora weGemiloet Chasadiem".
Collectie > Joodse pers > 20055289

 [Binnenland] : Leerdam  1909
De kinderen van de godsdienstschool vierden het Chanoeka-feest./ De vrouwenvereniging
heeft de jaarvergadering gehouden./ De heer A. Nieuwendijk [sr.], in de wandelgangen ...
Collectie > Joodse pers > 20064639

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
De briefschrijver uit Den Haag reageert op twee zaken : ten eerste de oprichting
van een Isr. vleeshal en ten tweede de stichting van een joods verenigingslokaal ...
Collectie > Joodse pers > 20048914

 [Binnenlandse berichten (4)] : Rotterdam  1903
Aankondiging van het vijfentwintigjarige jubileum van het echtpaar AJ Kiek als vader
en moeder van het Isr. Weeshuis./ Vermelding van aanvangstijden van de ochtenddienst ...
Collectie > Joodse pers > 20054048

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1904
De heer Cohen uit Den Haag beklaagt de situatie dat er geen
minjan kan worden gemaakt bij de chevra kadiesja.
Collectie > Joodse pers > 20054519

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Mededeling waar de godsdienstige voordrachten van de vereniging
"Derech ha- Jasjara" gehouden zullen worden.
Collectie > Joodse pers > 20039961

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1901
Verslag van de feestjes ter gelegenheid van Chanoeka, de eerste in deze stijl in
Den Haag voor de leerlingen van de school voor niet-betalenden en voor de volwassenen ...
Collectie > Joodse pers > 20050312

 [Binnenland] : Vereeniging "Hagomel Chasadim La'aniim".  1906
Enkele gegevens uit het negentiende jaarverslag van
de vereniging "Hagomel Chasadim La'aniim".
Collectie > Joodse pers > 20060018

 [Binnenlandse berichten (2)]: 's-Gravenhage  1875
Verslag van de algemene vergadering van de Israel. kiesvereniging waarin begroting,
benoeming M. Vos als bestuurslid en leden van de kerkenraad. / De "Vriendenclub ...
Collectie > Joodse pers > 20024293

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Mededeling betreffende de godsdienstige voordrachten van het genootschap "Derech
ha-Jasjara". Tevens merkt men op dat kwaadwilligen het bericht hebben verspreid ...
Collectie > Joodse pers > 20063951

 [Binnenland] : Gouda  1907
Verslag van de installatie van de heer J. Metselaar als godsdienstleraar en voorzanger.
Collectie > Joodse pers > 20001195

 [Binnenland] : Utrecht  1900
Kort verslag van een algemene vergadering van de vereniging "Misjne Tora".
Collectie > Joodse pers > 20048121

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Aan de Nieuwe Heerengracht 95 werd een nieuw verenigingslokaal
van de "Centraal-Diamant-Handelsbond" geopend.
Collectie > Joodse pers > 20033938

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  1904
Verslag van de eerste lezing in de reeks avondlezingen van de vereniging "Ets Chajiem".
Opperrabbijn SA Rudelsheim had tot onderwerp gekozen : "Babel en Bibel". ...
Collectie > Joodse pers > 20056025

 [Binnenlandse berichten (2)]: 's Gravenhage  1902
Voor de verkiezing van twaalf leden van de kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente
zijn drie kandidatenlijsten ingeleverd./ Aankondiging van een lezing door de heer ...
Collectie > Joodse pers > 20050621

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1901
De commissie tot oprichting van een joods verenigingslokaal heeft contact gezocht
met de Haagse afdeling van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten in Nederland ...
Collectie > Joodse pers > 20048833

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Mededeling betreffende de godsdienstige voordrachten
van de vereniging "Derech ha-Jasjara".
Collectie > Joodse pers > 20060564

 [Binnenland] : Een Joodsch Vereenigingslokaal in Den Haag.  1901
In Den Haag is een commissie samengesteld die een verenigingsgebouw voor de joodse
bewoners van de Gedempte Gracht, de Voldersgracht en omgeving wil oprichten. ...
Collectie > Joodse pers > 20048718

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
De heer Croiset is het ook niet eens met de kritiek van de heer S. de Pinto op de
voorzitter van de "Vereniging voor Joodse Letterkunde en Geschiedenis".
Collectie > Joodse pers > 20050376

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Aankondiging van de vijftiende jaarvergadering van de vereniging "Mekor Chajiem".
Collectie > Joodse pers > 20049363

 [Binnenland] : [Hagomel Chesed LeAniem]  1906
Verslag van de inwijding van het nieuwe verenigingslokaal van de vereniging "HaGomel
Chesed LeAniem". Ook werd stilgestaan bij het negentienjarig bestaan van de ...
Collectie > Joodse pers > 20059642

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Aankondiging van een godsdienstige voordracht van de vereniging "Derech ha-Jasjara".
Collectie > Joodse pers > 20066258

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl