Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

32 treffers met tribune

 "Oneerlijke Wapenen".  1905
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de verdediging van de brochure "Maaneh
Le Zion" van rabbijn S.Ph. de Vries door verschillende personen.
Collectie > Joodse pers > 20057866

 Zitting van den Kerkeraad op 22 November.  1906
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge. De hoofdredacteur vindt dat het publiek op de tribune tijdens ...
Collectie > Joodse pers > 20060445

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Portug. Israel....  1909
Tweede en laatste deel van het verslag van een kerkenraadsver
gadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20065122

 Feestviering te Doetinchem.  1903
Eerste deel van het verslag van de viering van het
vijfentwintigjarige bestaan van de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20000799

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Aankondiging van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge met
vermelding van enkele agendapunten. Daaronder bespreking van het rapport van de ...
Collectie > Joodse pers > 20053295

 Zitting der Centrale Commissie op Zondag 27 Juni. V.  1909
Vijfde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding
van de jaarvergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065927

 [Binnenland] : Koninginnedag.  1905
De nationale oranjebond "Wat ook Val', Trouw staat Pal" organiseert op koninginnedag
een dag met verschillende spelen. Er zijn al vijfhonderd inschrijvingen.
Collectie > Joodse pers > 20057809

 Verslag van de zitting van den Kerkeraad der N.I. Hoofdsynagoge, van Maandag 8 Mei.  
Verslag van een zitting van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20047414

 Over toestanden bij de P.I. Gemeente. : Een Sefardie van de jonge generatie. I.  1903
Vervolg van een artikel dat de misstanden bespreekt die er
heersen in de Port. Isr. Gemeente in Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20053894

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1902
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente. De kwestie van
het aanplakken van mededelingen van de opperrabbijn ten behoeve van de gemeenteleden ...
Collectie > Joodse pers > 20052166

 Centrale Commissie. [Vervolg van het Derde Blad.]  
Tweede deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065735

 [Binnenland] : Open brief aan den WelEd. Zeergel. Heer Dr. I. Mendels alhier.  1907
De heer Meijer uit Groningen heeft een openbare kerkenraadsvergadering bijgewoond
waarbij de heer I. Mendels een definitie van het zionisme gaf, waarmee hij het ...
Collectie > Joodse pers > 20062446

 Kerkeraad van 26 Februari jl.  1903
Redactioneel commentaar naar aanleiding van het voorstel Asscher dat in de
kerkenraadsvergadering is besproken. Er zal in een openbare zitting over de toelating ...
Collectie > Joodse pers > 20052817

 Zitting van den Kerkeraad der N.I. Hoofdsynagoge op 25 Maart.  1907
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge. De schrijver vindt dat de vergaderingen steeds meer gaan ...
Collectie > Joodse pers > 20061134

 Zitting van den Kerkeraad.  
In de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge is toch het voorstel
van de heer B. Asscher inzake de toelating van de pers in openbare zitting besproken ...
Collectie > Joodse pers > 20052764

 225-Jarig bestaan der Synagoge en Installatie van den WelEerw. Heer I.v.J. Palache als...  
Verslag van de viering van het tweehonderdvijfentwintigjarige bestaan van de Port.
Isr. Synagoge en van de installatie van de heer I. van J. Palache als opperrabbijn ...
Collectie > Joodse pers > 20047695

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Woensdag-avond 26...  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge waar de begroting
werd besproken. De verslaggever deelt hier en daar wat steken onder water ...
Collectie > Joodse pers > 20048402

 Vergadering van den kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdagavond 2 April.  1903
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. In hoofdzaak
ging het om de vaststelling van een nieuwe verordening betreffende buitengewone ...
Collectie > Joodse pers > 20052995

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  1905
Opperrabbijn SA Rudelsheim en zijn vrouw waren ook uitgenodigd voor het diner tijdens
het bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik aan Leeuwarden. Er was ...
Collectie > Joodse pers > 20057957

 Twee vergaderingen.  1900
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de verslagen van de laatstgehouden
vergaderingen van de kerkenraad van respectievelijk de Port. Isr. Gemeente en van ...
Collectie > Joodse pers > 20048283

 Arnhemsche Bokjes.  1906
De schrijver van de rubriek "Arnhemsche Bokjes" gaat in op de benoeming van een
nieuwe voorzanger. Niet minder dan veertig sollicitanten hadden zich aangemeld.
Collectie > Joodse pers > 20056872

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Donderdag 5 Januari, 's...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20046880

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge op Woensdag 11 December...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Veel tijd
werd besteed aan de problemen betreffende de Ned. Isr. Godsdienst Armenscholen.
Collectie > Joodse pers > 20062460

 [Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Israel. Hoofdsynagoge alhier van Donderdag 6...  1899
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Centraal
stond de openbaarmaking van archiefstukken door de heer BG van Perlstein.
Collectie > Joodse pers > 20047267

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1902
De briefschrijver gaat in op het laatstverschenen redactioneel commentaar naar
aanleiding van een kerkenraadszitting en richt zich tot kiesvereniging "Kerkelijk ...
Collectie > Joodse pers > 20051597

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl