Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

25 treffers met titelgravure

 Alle de Werken van Flavius Josephus Behelzende Twintig Boeken...  1732
Nederlandse vertaling vanuit het Frans van Josephus' werken, naar het griekse origineel
gecorrigeerd en uitgebreid met een een vertaald geschrift van Philo en de ...
Collectie > Museumstukken > 00541-01

 Tora nevi'im oe-chetoevim Biblia Hebraica Accuratissima...  1667
Hebreeuwse bijbel met Latijnse inleiding en lemmata, voorzien
van drie ingevoegde ingekleurde gravures.
Collectie > Museumstukken > 00009

 Hagada sjel pesach im piroesj jafe we-tsijoerim na'im...  1712
hagada met commentaar van Abravanel en kopergravures van Abraham
bar Jacob en kaart van Palestina achterin.
Collectie > Museumstukken > 03299

 Tora nevi'im oe-chetoevim...Biblia Sacra Hebraea correcta &...  1661
hebreeuwse bijbel met verzennummering; uitgave gebaseerd
op vergelijkend handschriftonderzoek.
Collectie > Museumstukken > 03236

 Kort Begryp van de Geschiedenisse der Joden, Dienende tot een vervolg Van Josephus...  1719
samenvattende vertaling van Histoire des Juifs van Basnage.
Collectie > Museumstukken > 00653

 Kerk-Zeeden en de Gewoonten die huiden in gebruik zyn onder de Jooden...  1700
Nederlandse vertaling van werk van Leo de Modena.
Collectie > Museumstukken > 03235

 Los Cinco Libros de la Ley Divina de Nuevo Corrigidos...  1718
Spaanse pentateuch met haftarot.
Collectie > Museumstukken > 00026-03

 Chamisja choemsje tora/tikoen soferim...  1726
Vijf delen pentateuch met parasjiot en in deel 6 haftarot en calendarium.
Collectie > Museumstukken > 00015

 Hagada sjel pesach ke-minhag asjkenazim oe-che-minhag sefardim  1781
Amsterdamse hagada volgens de asjkenazische en sefardische
ritus met kopergravures geillustreerd.
Collectie > Museumstukken > 00021

 Chamesja choemsje tora/tikoen soferim... tweede titelpagina: seder parasjiot u-haftarot...  1726
5 delen pentateuch met parasjiot en in deel 6 haftarot en calendarium.
Collectie > Museumstukken > 00003-01

 Orden de las Oraciones Quotidianas  1734
Spaans gebedenboek met de dagelijkse gebeden volgens de sefardische ritus.
Collectie > Museumstukken > 00028

 Sefer asjle ravrevi  1756
halachische commentaren van David ben Samuel ha Levi op de
Sjoelchan Aroech en van Sjabtai Cohen op Jore Dea.
Collectie > Museumstukken > B1367

 Biblia Ebraea eleganti et maiuscula characterum forma...  1603
hebreeuwse bijbel met in open lettertype gedrukte
woordstammen en hulpletters boven de woorden.
Collectie > Museumstukken > 00012

 Sidoer tikkoen sjabbat im ha-pijoetim oe-ha-kerovot le-chol sjabbatot ha-sjana  1828
gebedenboek voor sjabbat met gedichten en hymnen voor alle sjabbats van het jaar.
Collectie > Museumstukken > 01304

 Seder hagada sjel pesach im piroesj jafe we-tsijoerim na'im...  1695
hagada met commentaar van Abravanel en kopergravures van Abraham bar
Jacob en gegraveerde kaart van Palestina achterin.
Collectie > Museumstukken > 01131

 Tikoen soferim...seder parasjiot oe-haftarot...Quinque libri...  1726
pentateuch in 5 delen met de haftarot en een Spaans calendarium in deel 6.
Collectie > Museumstukken > 03440

 Flavius Josephus, de beroemde Joodsche Historie-Schryver van de Oude Geschiedenissen...  1698
Joodse Oudheden, Joodse Oorlog en Egesippus in Nederlandse
vertaling, de tien eerste boeken.
Collectie > Museumstukken > 00649

 Heiligdommen Godsdiensten, en Gewoontens der Oude Jooden,...  1726
tweedelig werk met een geillustreerde verhandeling over
het Levitische priesterdom in vijf onderdelen.
Collectie > Museumstukken > 00016

 Seder hagada sjel pesach...  1712
Amsterdamse hagada met commentaar van Abrabanel en kopergravures.
Collectie > Museumstukken > 00030

 Sefer sjel chaloeka derabanan sje-chibroe ha-me'orot ha-gedolim. ha-rabanim...  1695
hagada met de homiletische en becommentarierende teksten ketonet pasim en
mate aharon en een samenvatting van sjene loechot ha-be rit.
Collectie > Museumstukken > 03477

 Hagada sjel pesach ke-minhag asjkenaz oe-che-minhag sefardim  1781
Amsterdamse hagada volgens asjkenazische en sefardische ritus
met oa 4 commentaren en voorzien van kopergravures.
Collectie > Museumstukken > 03478

 Ets  1712
Dubbele bladzijde, gevouwen overlangs in het midden, afkomstig uit
Hagada, met afbeelding van de Tempel in Jerusalem.
Collectie > Museumstukken > 00810

 Seder berachot Orden de Bendiciones. Y las ocaziones en que se deven dezir. Con muchas...  1687
Spaans-hebreeuwse lofzeggingen voor het gehele jaar met kalender en portugese
jaartallenreeks betreffende de joodse geschiedenis, spaanstalig register en diverse ...
Collectie > Museumstukken > 00025

 Gebeden der Portugeesche Jooden...  1791
Gebedenboek met de dagelijkse gebeden volgens de Portugese ritus
in Nederlandse vertaling met Hebreeuwse tussentitels.
Collectie > Museumstukken > 00004

 Hagada sjel pesach ke-minhag asjkenazim oe-che-minhag sefardim..  1781
hagada volgens asjkenazsche en sefardische ritus met verschillen de commentaren.
Collectie > Museumstukken > 03479

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl