Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

71 treffers met tarief

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Ook deze zomer kunnen er weer goedkope uitstapjes worden gemaakt
met de "Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij".
Collectie > Joodse pers > 20065718

 Boekaankondiging : [Een volledige tabel voor het postverkeer].  1886
Bespreking van de zojuist uitgekomen tabel met tarieven
voor post naar binnen- en buitenland.
Collectie > Joodse pers > 20033897

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Twee voorstellen van het kerkbestuur worden beschreven : een inzake de vereniging
"Sjomer Mitswot Menachem Aveliem" waar het gaat om art. 25 van de verordening ...
Collectie > Joodse pers > 20050874

 Zitting van den Kerkeraad. : De eetquaestie.  1901
Derde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de laatst gehouden
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. In dit artikel gaat het ...
Collectie > Joodse pers > 20049649

 [Binnenland] : Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij.  1903
In de zomermaanden biedt de Hollandse IJzeren Spoorweg
Maatschappij goedkope uitstapjes aan.
Collectie > Joodse pers > 20053387

 [Binnenland] : Amsterdam  1883
Mededeling betreffende een wijziging in het reglement en de
tarieven van het Isr. ziekenhuis te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20031355

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
De Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij maakt reclame
voor goedkope treinreizen naar Nijmegen.
Collectie > Joodse pers > 20065902

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1885
Tweede deel van een excerpt van het jaarverslag van het Isr. Ziekenhuis.
Collectie > Joodse pers > 20033036

 [Binnenlandse berichten (3)] : Dordrecht  1901
Verschillende personen overhandigden geschenken aan de gemeente./ Bericht van het
overlijden van de heer A. van Straten./ De feestelijke avond van de vereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20050028

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Bevindingen van de commissie die het voorstel van het kerkbestuur inzake de
reorganisatie van de begraafplaatsen heeft onderzocht. Met commentaar van de redacteur ...
Collectie > Joodse pers > 20041816

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Enkele poeliers hebben een verzoek bij de kerkenraad ingediend om het
tarief van het snijloon voor gevogelte te verlagen.
Collectie > Joodse pers > 20047972

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1905
Verslag van de besprekingen van de kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente
inzake de aanleg van een nieuwe begraafplaats.
Collectie > Joodse pers > 20057599

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1909
Verslag van de jaarvergadering van kiesvereniging "Het Joodse Gemeentebelang". De
heer JE van der Wielen die zou spreken over de afschaffing van de immatriculatie ...
Collectie > Joodse pers > 20065125

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Reclame voor de "Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij".
Collectie > Joodse pers > 20063771

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Bericht over de afwijzende reactie op de brief van de halslagers.
Collectie > Joodse pers > 20052188

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1900
Verslag van een vergadering van de kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20047843

 [Binnenlandse berichten (3)] : Rotterdam  
Verslag van de zitting van de grote kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente./ Verslag
van de jaarvergadering van de vereniging "Chizoek Emoena"./ Verslag van de ...
Collectie > Joodse pers > 20056590

 [Binnenland] : Gemeentetram.  1908
Mededelingen betreffende nieuwe tarieven voor de tram.
Collectie > Joodse pers > 20063410

 [Binnenland] : Zaandam  1895
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de joodse gemeente in Zaandam.
Collectie > Joodse pers > 20039483

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1902
De briefschrijver uit zijn tevredenheid over de begraafplaats Zeeburg waar meer
ruimte is gekomen tussen de graven. Hij neemt de gelegenheid om uit te leggen waarom ...
Collectie > Joodse pers > 20051344

 Uit Neerlands Residentiestad.  1903
De schrijver van de artikelenserie "Uit Neerlands Residentiestad" behandelt in deze
aflevering hetgeen de heer van der Wielen tijdens een kerkenraadsvergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20054438

 Brieven uit de Residentie.  1906
De schrijver van de rubriek "Uit Neerlands Residentiestad" laat na lange tijd weer
van zich horen. In deze aflevering bekritiseert hij de verschillende verenigingen ...
Collectie > Joodse pers > 20060446

 Program van beginselen en werkprogram van Mr. Hen. VI.  1907
Zesde en laatste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van het program
van beginselen en werkprogram dat de heer Hen heeft samengesteld. De hoofdredacteur ...
Collectie > Joodse pers > 20062347

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge van Donderdag 5 April...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20059163

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1906
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente.
De vergadering werd door acht leden bijgewoond.
Collectie > Joodse pers > 20058745

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl