Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

43 treffers met talliet

 [Binnenland] : Sneek  1905
Ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jubileum als koster,
werd de heer Jacob Velleman in het zonnetje gezet.
Collectie > Joodse pers > 20057179

 [Binnenland] : Joachimsthal's Scheurkalender.  1904
De oplossing van prijsraadsel IV is : "Denk aan het Armbestuur"
en de heer Jacques Morpurgo heeft de prijs gewonnen.
Collectie > Joodse pers > 20055718

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Verslag van de overdracht van een torarol door
vrouwenvereniging "Bigde Kodesj" aan "Hulpe Israels".
Collectie > Joodse pers > 20054677

 [P. Sjellach lecha.]  1903
Religieuze bezinning naar aanleiding van het weekgedeelte.
Collectie > Joodse pers > 20053333

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Verslag van de jaarvergadering van de godsdienstige vereniging "Wesimchat Bechagak".
Collectie > Joodse pers > 20051971

 [Binnenland] : Amsterdam  1893
I. Ginzberg heeft een lezenswaardig artikel geschreven over de (onjuiste) manier
waarop veel Nederlandse joden tefillien leggen en hun talliet dragen.
Collectie > Joodse pers > 20037292

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1906
Iemand uit St. Louis in de Verenigde Staten beschrijft
het Joodse leven in zijn woonplaats.
Collectie > Joodse pers > 20060312

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1906
Godsdienstleraar Hoogstraal uit Apeldoorn beschrijft het doorgangshuis "Hoenderloo",
een streng christelijke inrichting voor verwaarloosde jongeren. Zijn zorgen ...
Collectie > Joodse pers > 20059346

 [Ingezonden Stukken.] : Het decorum in de Synagoge te 's-Gravenhage.  1908
Iemand uit Den Haag vindt dat het kerkbestuur nodig iets moet doen aan de wanorde
en het rumoer tijdens de diensten in de synagoge. Vooral heeft hij zich gestoord ...
Collectie > Joodse pers > 20064144

 [Buitenland] : Rusland  1897
Bericht uit Rusland.
Collectie > Joodse pers > 20043706

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1906
Enkele heren gaan nader in op hetgeen WS in een van de vorige nummers heeft
geschreven over twee Russische synagogen in Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20060249

 [Binnenland] : Uit Haarlem.  1907
Verslag van de bijeenkomsten ter gelegenheid van het aftreden van de heer AJ
Cats als voorzanger. Sinds 1871 heeft hij dit ambt uitgeoefend.
Collectie > Joodse pers > 20002077

 [Binnenland] : Hardenberg  1906
Verslag van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het feit dat heer EI
de Bruin vijftig jaar koster is van de Isr. gemeente en van twee verenigingen.
Collectie > Joodse pers > 20058548

 [Binnenland] : Groningen  1899
Honderd leerlingen van de gem. godsdienstschool kregen kleding van de vereniging
"Halbosjat Aroemiem". Tevens zorgde de schoolcommissie voor tachtig kleine gebedskleden ...
Collectie > Joodse pers > 20046843

 [Binnenland] : Amsterdam  1875
Ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de Portugese Synagoge is er geld
ingezameld voor de aanschaf van wollen tallieten voor de kinderen van de armenschool ...
Collectie > Joodse pers > 20024269

 Ito-Rubriek.  1909
De schrijver van de "Ito-rubriek" geeft in deze aflevering een beschrijving van
de haven in Bremen vanwaar veel Joodse emigranten vertrekken met het "Ito-schip" ...
Collectie > Joodse pers > 20064907

 Een Hen aan het woord over het achtste Congres.  1907
Scherp redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel van de heer Hen in
"De Joodsche Wachter" [1907-08-02] waarin hij terugblikt op tien jaar zionisme ...
Collectie > Joodse pers > 20061828

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Verslag van de viering van de zeventigste verjaardag van de heer M. Abrahamson,
bode van de vereniging "Ner Mitswa We Tora Or". Hij kreeg diverse geschenken, maar ...
Collectie > Joodse pers > 20062285

 [Binnenland] : Een welverdiende hulde.  1908
Verslag van de huldiging van de heer AJ Vos, voorzitter van de vereniging "Tefillo
Leonie Weor Tora", ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
Collectie > Joodse pers > 20062959

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Mededeling dat de Grote Synagoge binnenkort wordt schoongemaakt. Men verzoekt degenen
die gebedenboeken en gebedsmantels op hun zitplaats bewaren, deze mee naar ...
Collectie > Joodse pers > 20054882

 De plechtige installatie van den Weleerw. Heer A. van Loen tot opperrabbijn van het...  1903
Verslag van de installatie van de heer A. van Loen tot
opperrabbijn van het ressort 's-Gravenhage.
Collectie > Joodse pers > 20011060

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
De heer E. Salomons heeft, naar aanleiding van zijn voordracht als voorlezer tijdens
de hoge feestdagen, van de vereniging "Halichot Olam Hachadasja" een talliet ...
Collectie > Joodse pers > 20066260

 [Binnenland] : Terborg  1897
Verslag van de feestelijkheden ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige jubileum
van de heer H. Straus als penningmeester van de joodse gemeente Terborg. Tevens ...
Collectie > Joodse pers > 20044425

 [Binnenland] : Joachimsthal's Scheurkalender.  1895
De oplossing van prijsraadsel 4 is: Joachimsthals Scheurkalender
is de doelmatigste en de winnaar is M. Dotsch.
Collectie > Joodse pers > 20039058

 [Binnenland] : 25-Jarig Jubileum van den Eerw. Heer I. Frank, Oppervoorzanger en Leraar...  1909
Verslag van de viering van het vijfentwintigjarig ambtsjubileum van de heer I. Frank
als oppervoorzanger en godsdienstleraar bij de Ned. Isr. Gemeente te Zwolle ...
Collectie > Joodse pers > 20004519

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl