Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

190 treffers met synagogedienst

 [Ingezonden stukken] : Brieven van een commis-voyageur. : IV. (vervolg en slot.)  1866
Verslag van de stand van zaken in de Isr. gemeenten 'van de Rijnkant'. Over
de bedeling, het eerbiedigen van de sjabbat en kosjer voedsel.
Collectie > Joodse pers > 20014098

 [Binnenlandse berichten] : Groningen  1869
Interim opperrabbijn JS Hillesum heeft wijzigingen in
de orde van de synagogediensten aangebracht.
Collectie > Joodse pers > 20017091

 [Binnenland] : Amsterdam  1882
Lof voor de diensten met medewerking van "Zions Zang".
Collectie > Joodse pers > 20030326

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1867
Pleidooi voor herinvoering van de preek in de grotere synagogen die onlangs,
vermoedelijk vanwege de weigering van een rabbijn, werden afgeschaft.
Collectie > Joodse pers > 20015891

 Advertentiën. : [Advertentie]  1872
Oproep van de koster van de Grote Synagoge: een dame heeft
op Jom Kippoer de verkeerde laars meegenomen.
Collectie > Joodse pers > 20020803

 [Binnenlandse berichten] : 's Gravenhage  1871
Op 12 april zijn ernstige ongeregeldheden uitgebroken tijdens
de ochtenddienst in de Grote Synagoge te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20019394

 [Ingezonden stukken] : Een woord aan de eerwaarde geestelijkheid der Ned. Isr....  1872
Verzoek om de voorzangers een vaste manier van reciteren op
te dragen in plaats van hen vrij te laten zingen.
Collectie > Joodse pers > 20020174

 De gazzan : csentrum van synagogalen dienst : van bode tot leidende figuur van den...  1942
titel, De gazzan : csentrum van synagogalen dienst : van bode tot leidende figuur
van den eeredienst. bron, Het Joodsche Weekblad, vol. 2(1942), nr. 5, p. 5. ...
Collectie > Joodse pers > 20010269

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
In de Lange Houtstraat-synagoge zal er op de eerste
dag van Sjavoeot vroegdienst zijn.
Collectie > Joodse pers > 20065504

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1905
Iemand uit Schoonhoven beklaagt zich over het feit dat er het hele jaar door geen
diensten in de synagoge plaatshebben, behalve met Jom Kipoer. Tot zijn grote ...
Collectie > Joodse pers > 20057019

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1872
Reactie op 'Veritas' die klaagde over om het 'Haman-kloppen' tijdens
Poeriem. Het moet zeker niet afgeschaft worden.
Collectie > Joodse pers > 20020666

 Brieven uit Noord-Brabant. : III.  1884
In Den Bosch is het slecht gesteld met het joodse leven. De synagoge wordt
nauwelijks bezocht en de diensten verlopen er rommelig.
Collectie > Joodse pers > 20034773

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1883
Een koor van volwassenen in de synagoe is geen goed idee. Zij die meewerken aan
de synagogedienst moeten van onbesproken godsdienstig gedrag zijn, bij koorleden ...
Collectie > Joodse pers > 20032853

 [Buitenlandse berichten (2)] : Belgie  1865
Een Jezuït heeft op grote verzoendag in de synagoge van Arlon meegebeden. /
Dhr. Oulif is benoemd tot ridder in de Leopoldsorde.
Collectie > Joodse pers > 20013671

 [P. Wajetsee.]  1908
Religieuze bezinning naar aanleiding van het weekgedeelte met bespreking van de
klacht van veel mensen dat er tijdens synagogediensten eindeloos wordt gepraat en ...
Collectie > Joodse pers > 20064412

 [Binnenland] : Amsterdam  1893
Het gezang dat zaterdag in de Grote synagoge ten gehore wordt
gebracht is een compositie van A. Berlijn.
Collectie > Joodse pers > 20037958

 De Haagsche sjoel voor 200 jaar  1934
titel, De Haagsche sjoel voor 200 jaar. auteur, Frank, A. maker, Frank, A. bron,
Ha'amoed = De Vuurzuil [... Den Haag], vol. 4(1934), nr. 8, p. 21-23. ...
Collectie > Joodse pers > 20020473

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Op grote verzoendag zullen slechts zeer weinig leden van de Ned.
Isr. gemeente in de Port. synagoge toegelaten worden.
Collectie > Joodse pers > 20021613

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1868
Op verzoek van voorzanger Italie heeft het leger joodse militairen verplicht
de synagoge te bezoeken en de hele dienst te blijven.
Collectie > Joodse pers > 20016590

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1875
De preken in de Grote Syngaoge zijn niet goed te verstaan,
er zou een preekstoel aangeschaft moeten worden.
Collectie > Joodse pers > 20023397

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1866
Klacht over het synagogebezoek, het verhuur van de zitplaatsen
en de verdeling van de leegstaande plaatsen.
Collectie > Joodse pers > 20014137

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
De orde van dienst in de synagoge van de Port. Isr. Gemeente
in Den Haag op de verjaardag van de koningin.
Collectie > Joodse pers > 20045998

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  1872
Mededeling van veranderingen ter verbetering van het decorum in de synagogedienst
te Leeuwarden. / De Ned. Isr. godsdienstarmenschool hield een openbare les.
Collectie > Joodse pers > 20020255

 [Binnenlandse berichten (3)] : Zutfen  1873
Bericht over de bezetting van diverse functies in de gemeente. / Opmerking over
de volgorde in de liturgie op dagen dat het musaf gebed gezegd wordt. / De ...
Collectie > Joodse pers > 20021867

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  1877
Door de oprichting van een collectantenvereniging, is de wintercollecte dit jaar
succesvol verlopen. Een taak voor de collectantenvereniging zou tevens de heroprichting ...
Collectie > Joodse pers > 20027852

1 2 3 4 5 6 7 8
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl