Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

3580 treffers met synagoge

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge [op 9 december]  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Nederl. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20039679

 Zitting van den kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge, op Maandag 28 Dec. 1874.  1875
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. hoofdsynagoge.
Gedetailleerde behandeling van de begroting.
Collectie > Joodse pers > 20022966

 [Binnenland] : Dordrecht  1901
Bericht van het overlijden en van de begafenis van mevrouw J. Zadoks-Boasson.
Collectie > Joodse pers > 20000827

 [Binnenland] : Doetinchem  1878
Verslag van de inwijding van de nieuwe synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20000788

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Tijdens de godsdienstige bijeenkomst die zal worden gehouden ter gelegenheid van
de verjaardag van de koningin, zal het koor "Santo Servicio" het Halleel op een ...
Collectie > Joodse pers > 20066067

 [geen titel]  1899
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 15(1899), nr.
15, p. 2=3. materiaal, bericht. trefwoorden, Emmen synagoge ...
Collectie > Joodse pers > 20001010

 [geen titel]  1888
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 4(1888), nr. 32, p.
1. materiaal, bericht. trefwoorden, Culemborg menora jubileum synagoge. ...
Collectie > Joodse pers > 20000602

 [geen titel]  1892
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 8(1892), nr. 18, p.
5. annotatie, Zie ook : CB jrg. 8 (1892) 19 (19 augustus), p. 2,3,. ...
Collectie > Joodse pers > 20000691

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
Jacob B. Citroen heeft zich bij het Ned. Isr. Kerkbestuur beklaagd
over het koorgezang in de Grote Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20028620

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Aankondiging van preken tijdens de Grote Verzoendag.
Collectie > Joodse pers > 20035732

 [Binnenlandse berichten (2)]: Middelharnis  1897
Bericht van overlijden van twee gemeenteleden, de heer J. de Haas en de heer S.
Gazan [Sr.]. Mejuffrouw E. Haagens-Klein schonk de gemeente een torahuls ter ...
Collectie > Joodse pers > 20043989

 De synagoge der Portugeesche joden in Den Haag.  1867
Artikel over de geschiedenis van de (synagogen van)
de Port. Isr. gemeente te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20001244

 [geen titel]  1915
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 51(1915), nr. 31, p. 5.
materiaal, bericht. trefwoorden, Apeldoorn synagoge jubileum. ...
Collectie > Joodse pers > 20000169

 Iets over huis- en chewresjoelen in Amsterdam  1925
Uitvoeringe opsomming van reeds verdwenen en nog bestaanden huissjoelen, met de
daar aan verbonden personen. Foto's (int. en ext.) van de sjoel aan de ...
Collectie > Joodse pers > 20035932

 [Binnenland] : Wageningen  1896
Verslag van het bezoek van opperrabbijn Wagenaar aan de joodse
gemeente in Wageningen, het eerste na zijn ongeval.
Collectie > Joodse pers > 20040836

 [Binnenlandse berichten] : Brummen  1874
Verslag van de viering van het dertigjarig bestaan van de synagoge te Brummen.
Collectie > Joodse pers > 20000516

 [Binnenland] : Delft  1899
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Jacob Susholz.
Collectie > Joodse pers > 20000646

 Zestig-jarig bestaan der synagoge te Eindhoven  1926
titel, Zestig-jarig bestaan der synagoge te Eindhoven. bron, Centr. Blad voor
Israelieten, vol. 42(1926), nr. 25, p. 9. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20000955

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1875
Oproep aan leden van de Port. Isr. gemeente om bij te dragen voor een
aandenken ter gelegenheid van het jubileum van de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20022979

 [Binnenland] : [Amsterdam] : Een onjoodsche en onpractische maatregel.  1896
Eerste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de maatregel van
het kerkbestuur om diegenen de toegang tot de synagoge te weigeren, die geen zitplaats ...
Collectie > Joodse pers > 20040606

 [Binnenland] : [Avodat ha-Kodesj.]  1899
Verslag van de jaarvergadering van zangvereniging "Avodat Hakodesj",
tevens het koor van de Nieuwe Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20047495

 [Binnenland] : Arnhem : Eerw. Heer N. Cohen.  1906
Verslag van de bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van de heer Nathan Cohen.
De heer Cohen heeft ruim vierendertig jaar velerlei functies in de Isr. gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20000278

 [geen titel]  1906
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 22(1906), nr. 23,
p. 6. materiaal, bericht. trefwoorden, Eindhoven jubileum synagoge. ...
Collectie > Joodse pers > 20000935

 [geen titel]  1898
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 34(1898), nr. 13, p. 5=6.
materiaal, bericht. trefwoorden, Doesburg synagoge gedenksteen godsdienstoefening ...
Collectie > Joodse pers > 20000771

 [geen titel]  1924
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 40(1924), nr. 21,
p. 6. materiaal, bericht. trefwoorden, Eibergen herinneringsplaquette ...
Collectie > Joodse pers > 20000916

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl