Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

17 treffers met synagogaal ressort

 [Ingezonden stukken] : Het Synagogaal Verband.  1886
Ook in Deventer bestaat door de ressortale indeling een "dwaze en onbillijke toestand".
Collectie > Joodse pers > 20034737

 Zitting der Centrale Commissie op Woensdag 18 Juni 1879.  
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20029840

 Zitting der Centrale Commsie, op dinsdag 22 Juni 1880. (Slot).  1880
Tweede en laatste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
De vernieuwde verordening voor schoolsubsidies staat centraal.
Collectie > Joodse pers > 20032562

 Het ontstaan van het Nederlandsch-Israelietisch Kerkgenootschap (1)  1931
titel, Het ontstaan van het Nederlandsch-Israelietisch Kerkgenootschap (1). auteur,
Coppenhagen, HI. maker, Coppenhagen, HI. bron, De Vrijdagavond, vol. 8(1931) ...
Collectie > Joodse pers > 20008017

 Zitting der Centrale Commsie, op dinsdag 22 Juni 1880.  1880
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20032559

 Afschrift der gevoerde correspondentie.  1904
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de correspondentie die is gevoerd tussen
het ressort Friesland en het ressort Drenthe inzake de combinatie van beide ...
Collectie > Joodse pers > 20055387

 Nieuwe banen in de joodsche gemeentepolitiek  1929
titel, Nieuwe banen in de joodsche gemeentepolitiek. auteur, Esso, J. van. maker,
Esso, J. van. bron, De Vrijdagavond, vol. 6(1929), nr. 42, p. dl.2, 246=249. ...
Collectie > Joodse pers > 20007416

 De circulaire der Perm. Commissie van 26 Nov. 1898.  1904
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de laatstgehouden vergadering van de
Centrale Commissie en het advies van de Permanente Commissie inzake de combinatie ...
Collectie > Joodse pers > 20055543

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1877
Briefschrijver protesteert tegen de voorgestelde vervanging van Nijmegen door Arnhem
als hoofdplaats van het synagogaal ressort Gelderland en wijst daarbij onder ...
Collectie > Joodse pers > 20027577

 [Binnenland] : Bede om Hulp !  1909
Het kerkbestuur van de Isr. gemeente in Leens roept in een advertentie op om hulp
nadat een brand de synagoge met alles wat er in is, volledig in de as heeft gelegd ...
Collectie > Joodse pers > 20065079

 Installatie van den Weleerw. Heer S.A. Rudelsheim als opperrabbijn van Friesland  1900
titel, Installatie van den Weleerw. Heer SA Rudelsheim als opperrabbijn van Friesland.
bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 36(1900), nr. 3, p. 6-7. ...
Collectie > Joodse pers > 20010961

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Verslag van een vergadering van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20032089

 Het synagogaal verband.  1886
Bericht over de vraag of Twelloo zich al dan niet mag aansluiten bij het
synagogaal verband te Overijssel in plaats van Gelderland.
Collectie > Joodse pers > 20034588

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1899
Het artikel geeft een beschrijving van de man die de plaats moet innemen van wijlen
opperrabbijn T. Tal. Er zal een kiescollege worden samengesteld dat een nieuwe ...
Collectie > Joodse pers > 20047041

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1909
Vier sollicitanten voor de functie oppervoorzanger hebben een proefdienst afgelegd.
Binnenkort zal de keuze bekendgemaakt worden./ De heer W. Boutelje gedenkt zijn ...
Collectie > Joodse pers > 20065645

 Installatie van Wel.Eerw. Heer L. Wagenaar als opperrabbijn van Gelderland .... te...  1895
titel, Installatie van Wel.Eerw. Heer L. Wagenaar als opperrabbijn van Gelderland ....
te Arnhem. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 11(1895), nr. 6, p. 2 ...
Collectie > Joodse pers > 20010958

 [Binnenlandse berichten] : Blokzijl  1869
De inventaris van de synagoge te Blokzijl is in het openbaar verkocht omdat de gemeente
haar kerkelijke bijdrage (aan het ressort) niet had voldaan.
Collectie > Joodse pers > 20017239

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl