Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

15 treffers met stembus

 [Ingezonden Stukken.] : Een zeer ernstig woord.  1903
Oproep om te gaan stemmen op zondag zestien augustus wanneer er zes leden moeten
worden gekozen voor de kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente in Den Haag. Tevens ...
Collectie > Joodse pers > 20053668

 [Binnenlandse berichten (2)] : Dordrecht  1876
Vereniging "Melpomene" gaf een voorstelling. / Vereniging "Megadle
Jethomiem" hield haar jaarlijkse vergadering.
Collectie > Joodse pers > 20025029

 Na de Verkiezingen.  1897
De hoofdredacteur levert commentaar op de gang van zaken in Amsterdam tijdens de
verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hij vindt dat er misbruik is gemaakt van de ...
Collectie > Joodse pers > 20043543

 Uit Neerlands Residentiestad.  1903
De schrijver van de artikelenserie "Uit Neerlands Residentiestad" blikt terug op
de rol van de oppositiepartij bij de benoeming van een opperrabbijn en bij de ...
Collectie > Joodse pers > 20053709

 [Buitenland] : Duitschland  1898
Diverse berichten uit Duitsland.
Collectie > Joodse pers > 20046475

 Van onzen Eindhovenschen Correspondent.  
Verslag van een bijeenkomst met als doel de verkiezing van een opperrabbijn voor
het gecombineerde ressort Noord-Brabant-Limburg. Er waren drieendertig afgevaardigden ...
Collectie > Joodse pers > 20061610

 [Ingezonden Stukken.] : Een ernstig woord tot de Kiezers der Israël. Gemeente te...  1903
Oproep om bij de komende verkiezingen voor twee leden van de kerkenraad
voor de heren JL Frank en SH Hamburger [jr.] te kiezen.
Collectie > Joodse pers > 20052672

 [Buitenland] : Rusland  1907
Diverse berichten uit Rusland met slot van het artikel "Zur Lage in Russland".
Collectie > Joodse pers > 20061642

 [Binnenland] : Meppel  1903
Beschrijving van de gang van zaken in het stembureau tijdens een verkiezing. De
schrijver vergelijkt de toestand van het weer buiten met de toestand binnen in het ...
Collectie > Joodse pers > 20053730

 [Binnenland] : Hengeloo [O.]  1897
Bij de herstemming voor een lid van het kerkbestuur gebeurden
er vreemde zaken naar aanleiding van een gerucht.
Collectie > Joodse pers > 20044160

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Aankondiging van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge met
agendapunten voor het eerste deel dat met gesloten deuren zal plaatshebben en voor ...
Collectie > Joodse pers > 20053714

 Naar aanleiding der jongste verkiezing.  1902
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de uitslag van de laatste verkiezing
van twee leden van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. De schrijver pleit ...
Collectie > Joodse pers > 20051201

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1903
Enkele kiezers doen een oproep om bij de kerkenraadsv
erkiezing te stemmen op de heer BM Nijkerk.
Collectie > Joodse pers > 20054057

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdag 17 September...  1903
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. In hoofdzaak
werden de voorstellen inzake de invoering van het couloir-stelsel behandeld.
Collectie > Joodse pers > 20053889

 [Ingezonden Stukken] : [brief]  1901
De briefschrijver [s] gaat nader in op de verkiezingen in district III naar aanleiding
van het artikel in het Centraal Blad voor Israelieten. Hij pleit voor het ...
Collectie > Joodse pers > 20048885

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl