Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

24 treffers met standplaats

 [Binnenland] : Eindhoven  1906
Verslag van een vergadering van afgevaardigden van de ressorten Noord-Brabant en
Limburg waarbij werd besloten tot de combinatie van beide ressorten over te gaan ...
Collectie > Joodse pers > 20060301

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Tijdens een vergadering van het ressort Noord-Brabant is besloten een combinatie
aan te gaan met het ressort Limburg. Tevens zal Maastricht standplaats blijven ...
Collectie > Joodse pers > 20058394

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1906
De heer Monasch deelt mee dat '-Hertogenbosch als standplaats voor de te benoemen
opperrabbijn in Noord-Brabant en Limburg nog niet definitief is aangewezen.
Collectie > Joodse pers > 20059944

 Brieven uit Limburg.  1905
De schrijver wil degenen die een opperrabbijn moeten gaan kiezen voor de gecombineerde
ressorten Noord-Brabant en Limburg, erop wijzen dat ze niet moeten luisteren ...
Collectie > Joodse pers > 20058530

 Van onzen Eindhovenschen Correspondent.  
Verslag van een bijeenkomst met als doel de verkiezing van een opperrabbijn voor
het gecombineerde ressort Noord-Brabant-Limburg. Er waren drieendertig afgevaardigden ...
Collectie > Joodse pers > 20061610

 Jaarlijksche Vergadering der Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Ned. Isr...  
Verslag van de jaarvergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het
Ned. Isr. Kerkgenootschap. Dit verslag is geschreven door een journalist van ...
Collectie > Joodse pers > 20059580

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
Een oud-leerling van godsdienstleraar WL Stokvis uit Steenwijk geeft enige
bijzonderheden weer uit de veertigjarige loopbaan van de heer Stokvis.
Collectie > Joodse pers > 20061638

 [Ingezonden Stukken.] : Aan de Marktkramers[sters] te Amsterdam.  1908
De voorzitter van de marktbond "Mercurius" roept de marktkramers op naar vermogen
bij te dragen aan de collecte die eenmaal per maand gehouden wordt ter ondersteuning ...
Collectie > Joodse pers > 20063424

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
De briefschrijver heeft kritiek op hetgeen werd gezegd over de Ned. Isr. Gemeente
in Rotterdam bij het afscheid van de heer I. van Tijn als voorzanger in Amsterdam ...
Collectie > Joodse pers > 20061865

 [Binnenland] : Smilde  1907
Kort bericht over het afscheid van de heer Granaada, die vertrekt naar Hardenberg.
Hij heeft de gemeente in Smilde ruim twee jaar gediend als godsdienstleraar.
Collectie > Joodse pers > 20061742

 Combinatie Noord-Brabant-Limburg.  1906
De ressortale gemeenten van Limburg hebben ermee ingestemd dat 's-Hertogenbosch
de standplaats van de nieuw te benoemen opperrabbijn zal zijn. Er is nog geen ...
Collectie > Joodse pers > 20059815

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Verslag van een algemene vergadering van de Port. Isr. Zangvereniging "Santo Serviçio".
In deze vergadering stonden de negen voorwaarden centraal die het kerkbestuur ...
Collectie > Joodse pers > 20064886

 [Binnenland] : 's-Hertogenbosch  1907
Kort bericht over de vreugde die er is over de benoeming van de heer S. Heertjes
tot opperrabbijn van de ressorten Noord-Brabant-Limburg.
Collectie > Joodse pers > 20061619

 [Ingezonden Stukken.] : Combinatie Limburg-N.Brabant.  1906
De briefschrijver geeft zijn mening over wie de combinatie
Limburg-Noord-Brabant tegenhoudt.
Collectie > Joodse pers > 20059958

 Ongevraagd advies.  1906
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel in het "Centraal Blad voor
Israelieten" van elf mei, dat is ondertekend met "Een Noord Hollander", waarin ...
Collectie > Joodse pers > 20059393

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1906
Een inwoner van Limburg pleit voor een eigen opperrabbijn
in de ressorten Noord-Brabant en Limburg.
Collectie > Joodse pers > 20058734

 [Binnenland] : "Toutseous Chajjiem".  1908
Verslag van de derde jaarvergadering van de vereniging "Toutseous Chajiem". Bij
de herdenking van de honderdste geboortedag van rabbijn Samson Raphael Hirsch zal ...
Collectie > Joodse pers > 20063532

 [Binnenland] : Maastricht  1906
De standplaats van de opperrabbijn voor de ressorten
Noord-Brabant en Limburg blijft Maastricht.
Collectie > Joodse pers > 20059063

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1906
Iemand uit Maastricht geeft commentaar op de manier waarop het besluit dat Maastricht
niet de standplaats voor de opperrabbijn zal worden, tot stand is gekomen.
Collectie > Joodse pers > 20059431

 [Binnenland] : Maastricht  1906
Vermelding van de besluiten die zijn genomen in de ressortale vergadering. De
standplaats van de opperrabbijn wordt 's-Hertogenbosch en de combinatie met Noord- ...
Collectie > Joodse pers > 20059441

 Vergadering der Centr. Commissie op 24 Juni.  1906
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding
van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20059686

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Informatie over tramlijn drie.
Collectie > Joodse pers > 20059864

 Combinatie Limburg-Noord-Brabant. : Een gemoedleijk woord.  1906
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de ontwikkelingen betreffende de combinatie
van de ressorten Limburg en Noord-Brabant. Limburg ligt dwars inzake het ...
Collectie > Joodse pers > 20059858

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1906
De heer Schepp uit Utrecht verzoekt om opname van een protestbrief die de
buitengemeenten van het ressort Limburg aan de voorzitter van dat ressort hebben ...
Collectie > Joodse pers > 20059501

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl