Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

16 treffers met sjema israel

 Boekaankondiging. : [Berachoth.]  1907
Bespreking van het boek dat het misjnatractaat "Segenssprüche" [Berachot] behandelt
met bijzondere aandacht voor de relatie tot het Nieuwe Testament.
Collectie > Joodse pers > 20060751

 ["De Wetgeving".]  1897
Religieuze bezinning naar aanleiding van het Wekenfeest.
Collectie > Joodse pers > 20043341

 [Ingezonden Stukken] : [brief]  1897
De briefschrijver gaat in op het besluit van het kerkbestuur om toegang tot de
synagogen te weigeren aan degenen die geen zitplaats gehuurd hebben.
Collectie > Joodse pers > 20042391

 [Binnenlandse berichten (2)]: Hoorn  1900
De twee aftredende leden van de kerkenraad zijn herkozen./ Verslag van het feest
ter gelegenheid van het hondertwintigjarige bestaan van de synagoge waarbij ...
Collectie > Joodse pers > 20002606

 [Binnenland] : Een hervormd predikant en de Verzoendag.  1907
Een correspondent uit een plaats in de provincie beschrijft hoe een hervormd predikant
in de zondagse preek verslag doet van de dienst die hij op Jom Kipoer in ...
Collectie > Joodse pers > 20062041

 [P. Mattot-Mas'ee]  1908
Religieuze bezinning naar aanleiding van het weekgedeelte.
Collectie > Joodse pers > 20063656

 Uit Neerlands Residentiestad.  1903
De schrijver van de artikelenserie "Uit Neerlands Residentiestad" uit zijn bezorgdheid
over het feit dat Joodse ouders hun kinderen straks weer naar christelijke ...
Collectie > Joodse pers > 20053695

 [Binnenland] : Een Daad.  1898
Laatste deel van de serie artikelen over de zionistische beweging. In dit artikel
gaat de redacteur in tegen de pro-zionistische opvatting van de heer A. van Collem ...
Collectie > Joodse pers > 20046411

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
SJ Moscoviter heeft een gedicht opgedragen aan de "Alliance Israelite Universelle".
Collectie > Joodse pers > 20025758

 [P. B'midbar.]  1899
Religieuze bezinning naar aanleiding van het weekgedeelte.
Collectie > Joodse pers > 20047391

 Boekaankondiging. : [Modernes Judentum im Morgen- und Abendland.]  1907
Bespreking van een boek van de heer Jacob Obermeyer waarin deze het Jodendom
in het Oosten vergelijkt met het Jodendom in het Westen.
Collectie > Joodse pers > 20062094

 [Binnenlandse berichten (5)] : Rotterdam  1907
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Kerkelijk Belang"./ Er zal geen
voordracht in de beth hamidrasj plaatshebben./ De heer AJ Kiek is herkozen als ...
Collectie > Joodse pers > 20060792

 [Binnenland] : De Joodsche Eed.  1909
Iemand beschrijft een rechtzitting waarbij het ging om een conflict over het betalen
van huur. Er volgt een uiteenzetting over de verschillende manieren van eedaflegging ...
Collectie > Joodse pers > 20065218

 [Buitenland] : Galanta  1901
De correspondent geeft een eerste schets van het Hongaars-Joodse leven.
Collectie > Joodse pers > 20049964

 Boekaankondiging. : [Der Siddur des Rabbi Saadia Gaon von Rabbiner Dr. J. Bondi.]  1904
Rabbijn J. Bondi uit Mainz heeft studie gemaakt van de sidoer van Saadja Gaon, dit
is een eerste uitgave. Lange tijd dacht men dat het gebedenboek verloren was ...
Collectie > Joodse pers > 20056294

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Verslag van een buitengewone bijeenkomst van de vereniging "Mekor Chajiem" tijdens
welke opperrabbijn L. Wagenaar een lezing hield over het thema: "De gedachtenwereld ...
Collectie > Joodse pers > 20042692

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl