Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

99 treffers met siertoren

 [Binnenlandse berichten] : Middelharnis  1874
De godsdienstige verenigingen in Middelharnis hebben
geschenken aan de gemeente aangeboden.
Collectie > Joodse pers > 20022399

 [Binnenlandse berichten] : Meerssen  1868
Op 29 Aug. werden de door weduwe en wees Soesman geschonken siertorens ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20016707

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Hertogenbosch  1906
Mevrouw Seijffers-Wallich schonk de gemeente enkele zilveren siertorens ter gelegenheid
van haar tachtigste verjaardag./ Waarnemend opperrabbijn SJS Hirsch inspecteerde ...
Collectie > Joodse pers > 20059715

 [Binnenland] : Hengeloo (O.)  1887
Ter nagedachtenis aan wijlen zijn zus schonk JM Lindeman siertorens aan de gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20036532

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
De onlangs overleden heer ES van Vliet heeft bij testament
verschillende stichtingen giften doen toekomen.
Collectie > Joodse pers > 20046057

 [Binnenland] : Vlissingen  1909
Vermelding van geschenken die de Isr. gemeente rond Rosj Hasjana heeft ontvangen.
Collectie > Joodse pers > 20066181

 Verslag van den toestand der Nederl. Israel. hoofdsynagoge te Amsterdam.  1878
Het eerste deel van het verslag, uitgebracht door het kerkbestuur aan de kerkenraad
van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge, behelst uitvoering van raadsbesluiten en het ...
Collectie > Joodse pers > 20028041

 [Binnenland] : Utrecht  1899
Verslag van de viering van het vijftigjarige jubileum van de herbouwde synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20047520

 [Binnenland] : Helder  1897
Samenvatting van verschillende berichten uit de joodse gemeente van Den Helder.
Collectie > Joodse pers > 20043833

 [Binnenland] : Veendam-Wildervank  1896
Verslag van de jaarvergadering van vereniging "Machazikei Tora" van de joodse
gemeente Veendam-Wildervank die achttien jaar bestaat.
Collectie > Joodse pers > 20040276

 [Binnenland] : Oud-Beierland  1899
Iemand die onbekend wenst te blijven, schonk de gemeente
een paar nieuwe zilveren siertorens.
Collectie > Joodse pers > 20047447

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1885
Vereniging "Resjiet Chochma" hield een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van
de beëindiging van een afdeling in de Talmoed en het begin van een nieuwe.
Collectie > Joodse pers > 20033453

 [Binnenland] : Haarlem  1877
Verslag van de feestelijke inwijding van een torarol.
Collectie > Joodse pers > 20027023

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1870
ND Brandon heeft bij zijn afscheid als parnas de gemeente
kandelaars en sierknoppen geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20012800

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1867
De siertorens die J. Teixeira d' A. aan de Port. synagoge heeft
geschonken zijn vervaardigd door IM Mendes da Costa.
Collectie > Joodse pers > 20011888

 [Binnenland] : Amsterdam  1892
De siertorens die vrouwenvereniging "Bikdei Koudesh" onlangs aan
vereniging "Ahabath Achim" schonk zijn ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20036731

 [Binnenland] : Groningen  1898
De weduwe mevrouw B. Ploeg-Krijn schonk een toramantel en een zilveren jad aan
de gemeente ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag.
Collectie > Joodse pers > 20045000

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1867
SR Stokvis Jr. zal binnenkort siertorens aan het bejaardenhuis schenken.
Collectie > Joodse pers > 20015939

 [Binnenland] : Amsterdam  1883
Bij genootschap "Tifeeret Bachoerim" werd het vijftigjarige jubileum
van J. Polenaar als leraar van het genootschap gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20032147

 [Binnenland] : Woerden  1881
Verslag van de festiviteiten ter gelegenheid van het
vijfentwintigjarig bestaan van de synagoge te Woerden.
Collectie > Joodse pers > 20004313

 [Binnenland] : 's-Bosch  1878
Ter gelegenheid van hun vijfentwintigjarige huwelijk schonk het echtpaar De
Vos-Fochs de gemeente een torarol, een mantel, een jad, siertorens en nog enkele ...
Collectie > Joodse pers > 20028387

 [Binnenlandse berichten (2)] : Gouda  1883
Vermelding van de instellingen waar wijlen MB van Leer bedragen aan heeft gelegateerd.
Collectie > Joodse pers > 20031848

 [Binnenlandse berichten] : Uithoorn  1872
In Uithoorn zijn op 17 augustus siertorens ingewijd.
Collectie > Joodse pers > 20020649

 [Binnenlandse berichten] : Oldenzaal  1866
Vrouwenvereniging "Chevrat Nasjiem" heeft siertorens aan de gemeente geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20014063

 De inwijding der Nieuwe Synagoge van de Ned. Isr. Gemeente te Antwerpen.  
Verslag van de feestelijke inwijding op vrijdag zes december van de nieuwe synagoge
van de Ned. Isr. Gemeente in Antwerpen. Op zondagmiddag werd het nieuwe schoollokaal ...
Collectie > Joodse pers > 20062478

1 2 3 4
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl