Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

78 treffers met secretariaat

 [Binnenland] : Eene Weldadigheidsloterij.  1898
Verslag van de trekking van de loterij van de vereniging "Tot Bevordering
voor Kleding aan Minvermogende Kinderen van alle Religiën".
Collectie > Joodse pers > 20045794

 Verslag van de "Vereeniging voor Joodsche Letterkunde en Geschiedenis" te 's-Hage, over...  1897
Jaarverslag van de "Vereniging voor Joodse Letterkunde en Geschiedenis".
Collectie > Joodse pers > 20044335

 [Binnenland] : Auxiilio Paupertatis.  1905
Verslag van de eerste kledingverstrekking door liefdadigheidsvereniging "Auxilio
Paupertatis" aan jongens en meisjes van zes tot dertien jaar. De vereniging bestaat ...
Collectie > Joodse pers > 20058307

 [Binnenland] : De Vereeniging "Kerkelijk Belang".  1906
Verslag van de zeventiende jaarvergadering van de vereniging "Kerkelijk Belang".
Collectie > Joodse pers > 20059413

 Kennisgeving. : [van de Hoofdcom. voor de Zaken van het Port. Isr. Kerkgenootschap in...  1905
De Hoofdcommissie voor de Zaken van het Port. Isr. Kerkgenootschap roept degenen
op die toegelaten willen worden tot het examen van de verschillende rangen van ...
Collectie > Joodse pers > 20057197

 Kennisgeving. [van het kerkbestuur der Ned. Isr. Hoofdsynagoge]  1903
Het kerkbestuur deelt mee waar en wanneer namen van kandidaten voor
de kerkenraadsverkiezingen kunnen worden opgegeven.
Collectie > Joodse pers > 20053919

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Aankondiging van een conferentie van de internationale "Bond tot Verbetering der
menselijke en dierlijke Voeding" in Amsterdam. Ook zal er een monsters-tentoonstelling ...
Collectie > Joodse pers > 20051738

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Bericht over de oprichting van de HRV "Noord-Holland". Het
secretariaat is gevestigd in de Kerkstraat.
Collectie > Joodse pers > 20055177

 Zitting van den Kerkeraad 6 September.  1906
Eerste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20060004

 [Binnenland] : Feestelijke herdenking van het 75-jarig bestaan der vereeniging...  1908
Verslag van de viering van het vijfenzeventigjarig bestaan van
de vereniging "Gemiloet Chasadiem" in Meppel.
Collectie > Joodse pers > 20003036

 Kennisgeving. : [van parnassim der Port. Isr. Gemeente te Amsterdam]  1909
Aan de leden van de Port. Isr. Gemeente wordt bekend gemaakt dat zij op het
secretariaat vanaf zeventien mei tot en met zeven juni kunnen nakijken welk bedrag ...
Collectie > Joodse pers > 20065461

 [Binnenland] : "Door en voor de Jeugd".  1902
Verslag van de kledingverstrekking aan tachtig kinderen van alle
gezindten door de vereniging "Door en voor de Jeugd".
Collectie > Joodse pers > 20052222

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Tekst van een circulaire die is verspreid door een comité van de vereniging
"Zuigelingen-Inrichting" te Amsterdam. Daarin stelt de vereniging voor om in de ...
Collectie > Joodse pers > 20064316

 [Binnenlandse berichten (3)] : Rotterdam  1906
Verslag van de viering van het vijftigjarig jubileum van de heer L. Borstel als
ambtenaar van de Ned. Isr. Gemeente./ Aankondiging van een vergadering van de ...
Collectie > Joodse pers > 20060212

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Donderdag 15 Maart.  1906
Verslag van een kerkenraadsvegadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20059031

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Bericht van de oprichting van de "Onderlinge Maatschappij tegen Ziekte en Invaliditeit"
voor leden van de "Bond voor Vrouwelijke Verloskundigen in Nederland".
Collectie > Joodse pers > 20054446

 [Binnenland] : [Avodat Hakodesj]  1898
Verslag van de generale repetitie van het zangkoor "Avodat ha-Kodesj" dat vanaf
Sjabbat Hagadol aan de diensten in de Nieuwe Synagoge zal meewerken.
Collectie > Joodse pers > 20045184

 [Binnenland] : Misgab Lajeled.  1908
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Misgab Lajeled" [Toevlucht voor
het kind]. Deze vereniging is op zesentwintig mei 1907 opgericht op initiatief ...
Collectie > Joodse pers > 20063067

 Kennisgeving : [van den Kerkeraad der Nederl. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam]  1895
Bekendmaking van de aanstaande kerkenraadsvergadering der Ned. Isr. Hoofdsynagoge
en de agenda die ter inzage van de gemeenteleden bij het secretariaat ligt.
Collectie > Joodse pers > 20039670

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel.Hoofdsynagoge op Dinsdag 23 October...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Tijdens deze
vergadering is de heer DM Sluys gekozen tot chef van het bevolkingsregister. ...
Collectie > Joodse pers > 20060209

 [Ingezonden Stukken.] : Het Joodsche Vraagstuk.  1908
Oproep van de "Joodse Territorialistische Organisatie" [Ito] om de doelstellingen
van deze organisatie te steunen. Zij beoogt "de oplossing van het Joodse vraagstuk ...
Collectie > Joodse pers > 20062691

 Zitting van den Kerkeraad van 23 Dec. jl.  1904
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge. In hoofdzaak behandelt de schrijver de toespraak van de heer ...
Collectie > Joodse pers > 20054568

 [Binnenland] : Joodsche Litteraire Sociteit.  1904
In een buitengewone algemene vergadering van de "Joodse Literaire Sociëteit"
is de heer I. Dünner tot lid van het Centraal Comité gekozen.
Collectie > Joodse pers > 20056117

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Mejuffrouw J. Duits is geslaagd voor het staatsexamen middelbaar onderwijs boekhouden.
Collectie > Joodse pers > 20056257

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Enige informatie over de "Nederlandsche Militaire Bond voor Lichamelijke Opvoeding".
Collectie > Joodse pers > 20062843

1 2 3 4
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl