Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

27 treffers met scriba

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de tweede algemene vergadering van vereniging "Sjemirat Sjabbat".
Collectie > Joodse pers > 20044871

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Verslag van de eenendertigste jaarvergadering van het
genootschap "Sjomer Mitswot Menachem Aveliem".
Collectie > Joodse pers > 20059604

 [Binnenland] : Het gouden feest van "Dereg Hajshara".  
Verslag van de feestelijkheden rond het vijftigjarig bestaan
van de vereniging "Derech ha-Jasjara".
Collectie > Joodse pers > 20057899

 [Binnenland] : [Sjemirat Sjabbat]  1901
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Sjemirat Sjabbat".
Collectie > Joodse pers > 20049038

 [Het Weldadigheidsfonds]  1896
Verslag van de algemene vergadering van "Het Weldadigheidsfonds" in bijzijn
van de stichter en erevoorzitter opperrabbijn JH Dünner.
Collectie > Joodse pers > 20040986

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
De heer DH Woudhuyzen herdacht het feit dat hij vijfentwintig jaar lang scriba
van de vereniging "Kleding der Minvermogenden" is geweest.
Collectie > Joodse pers > 20050016

 [Binnenland] : "Dereg Hajschara".  1906
Verslag van de tweejaarlijkse vergadering van de gebroederschap "Derech ha-Jasjara".
Collectie > Joodse pers > 20060231

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Port. Isr. Gemeente...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20053094

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Verslag van de jaarvergadering van vereniging "Hulp voor Minvermogende Wezen".
Collectie > Joodse pers > 20040815

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Sjemirat Sjabbat", die werd
gehouden in het gebouw voor Port. Isr. Gehuwde Oudelieden.
Collectie > Joodse pers > 20065330

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Sjemirat Sjabbat".
Collectie > Joodse pers > 20057354

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Verslag van een buitengewone algemene vergadering van "Chesed Weëmet Menachem
Abelim" waarbij gesproken werd over een wijziging van statuten.
Collectie > Joodse pers > 20044983

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
De heer JB de Jong herdacht dat hij vijfentwintig jaar geleden
scriba werd bij de "Diamantslijpersvereniging".
Collectie > Joodse pers > 20043164

 [Binnenland] : Antwerpen  1908
Bekendmaking van benoemingen in de Ned. Isr. Gemeente te Antwerpen./ Vrouwenvereniging
"Malbosje Kevod" zal op de aanstaande feestdagen de gemeente een wit zijden ...
Collectie > Joodse pers > 20063894

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
De heer I. Coppenhagen is sinds een kwart eeuw scriba
van de vereniging "Derech ha- Jasjara".
Collectie > Joodse pers > 20049703

 [Binnenland] : Het Weldadigheidsfonds  1898
Verslag van de tweeentwingste algemene vergadering van het "Weldadigheidsfonds".
Collectie > Joodse pers > 20045230

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Verslag van een vergadering van de vereniging "Tot Bevordering van Joodse Belangen".
Collectie > Joodse pers > 20049103

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
De commissie tot soepuitdeling vraagt per circulaire om financiële ondersteuning.
Collectie > Joodse pers > 20058164

 [Binnenland] : Een afscheid - Een installatie.  1901
Verslag van een bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van de heer H. Hirschel
die circa achtendertig jaar als schoolhoofd heeft gewerkt./ De nieuw benoemde ...
Collectie > Joodse pers > 20050110

 [Binnenland] : Sjemiras Sjabbos.  
Verslag van de viering van het tienjarig bestaan van de vereniging "Sjemirat Sjabbat".
Collectie > Joodse pers > 20060661

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Verslag van de jaarvergadering van het genootschap "Sjomer Mitswot Menachem Aveliem".
Collectie > Joodse pers > 20065722

 [Binnenland] : De Vereen. voor Joodsche belangen.  1901
Verslag van de jaarvergadering van de "Vereniging voor Joodse Belangen".
Collectie > Joodse pers > 20050073

 [Binnenland] : "Kirbath Achiem".  1903
Verslag van de jaarvergadering van het Isr. begrafenisgenootschap "Kirbath Achiem".
Collectie > Joodse pers > 20053267

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer LG Polak.
Collectie > Joodse pers > 20053319

 [Binnenland] : Sjemiras Sjabbos.  1908
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Sjemirat Sjabbat". Er zijn nog
slechts twee afdelingen actief, te weten Den Haag en Hilversum.
Collectie > Joodse pers > 20063374

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl