Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

313 treffers met salaris

 Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Portugeesch...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Voor het eerst zal aan een weduwe van een slachter een pensioen worden toegekend ...
Collectie > Joodse pers > 20062934

 Jaarlijksche Vergadering der Centrale Commissie tot de Algemeene Zaken van het Ned. Isr...  
Verslag van de jaarvergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het
Ned. Isr. Kerkgenootschap. Dit verslag is geschreven door een journalist van ...
Collectie > Joodse pers > 20059580

meer treffers in Collectie > Joodse pers

 Condoleancebrief  1939-09-11
Condoleancebrief van "De Ambachtsschool voor Alkmaar en Omstreken"aan Mevr. B.
Smalhout-Sombogaart en familie naar aanleiding van het overlijden van Elie Smalhout ...
Collectie > Documenten > 00011728

 Circulaire  1941-11-14
Rondschrijven van de Gemeente Amsterdam aan de hoofden van joodse scholen in Amsterdam
betreffende de manier waarop uitbetaling van salaris aan personeel zal plaatsvinden ...
Collectie > Documenten > 00005902

meer treffers in Collectie > Documenten

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl