Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

60 treffers met rouw

 [Binnenland] : Venloo  1896
Kort verslag van de vergadering van vrouwenvereniging "Chevrat Nasjiem" in Venlo.
Collectie > Joodse pers > 20039786

 [Buitenland] : Amerika  1905
Bericht uit Amerika.
Collectie > Joodse pers > 20058429

 [P. Wajechie]  1898
Religieuze bezinning naar aanleiding van het weekgedeelte.
Collectie > Joodse pers > 20044432

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
De repetitie van het koor van de Nieuw Synagoge ging niet door. In plaats daarvan
werd door de heer H. Italie stilgestaan bij het heengaan van de directeur, de ...
Collectie > Joodse pers > 20059817

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1876
Briefschrijver stelt een vraag over de oorsprong
van een minhag ten aanzien van rouw.
Collectie > Joodse pers > 20025503

 [P. Mattot - Mas'ee.]  1898
Religieuze bezinning naar aanleiding van het weekgedeelte.
Collectie > Joodse pers > 20045718

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Verslag van de herdenkingsbijeenkomst naar aanleiding van het overlijden van rabbijn
Mordechai Sohlberg die ruim negenendertig jaar het woord van God heeft verkondigd ...
Collectie > Joodse pers > 20056666

 Josua ben Chananja. [Naar Albert Katz]  1906
Levensbeschrijving van Josua ben Chananja, een van de
vijf leerlingen van Jochanan ben Saccai.
Collectie > Joodse pers > 20060210

 [Binnenland] : Gouda  1901
Verslag van de viering van de zestigste verjaardag van de
heer A. Ketellapper, leraar van de gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20048990

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1904
De heer Cohen uit Den Haag beklaagt de situatie dat er geen
minjan kan worden gemaakt bij de chevra kadiesja.
Collectie > Joodse pers > 20054519

 [Binnenlandse berichten (3)] : Rotterdam  1902
Op een bijeenkomst van de Literaire Club werden zes vragen beantwoord die waren
binnengekomen bij het bestuur. De resterende vragen zullen in een volgende vergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20050957

 Hulp voor Kischinew.  1903
Het Nederlandse comité van het Alg. Isr. Verbond doet een oproep tot financiële
ondersteuning ten behoeve van de geloofsgenoten in Kischinew, die de vorige maand ...
Collectie > Joodse pers > 20053153

 [Binnenland] : Amsterdam.  1908
Door de rouwende leden van de gemeente die een zitplaats in de Nieuwe Synagoge hebben,
is een geschenk aangeboden. Het is een kastje waarin de kaddisj-beurten staan ...
Collectie > Joodse pers > 20062574

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
De familie Rudelsheim schonk de vereniging "Ahavat Achiem"een parochet en dekkleed,
dit ter gelegenheid van het eindigen van het rouwjaar van hun moeder.
Collectie > Joodse pers > 20048046

 [Tisj 'a Be'aaw]  1895
Religieuze bezinning naar aanleiding van Tisj'a Be'aaw (Vastendag ter herinnering
aan de verwoesting van de eerste en de tweede tempel).
Collectie > Joodse pers > 20038809

 Buitengewone Vergadering [van de kerkeraad der Ned. Israel. Hoofdsynagoge op Woensdag 2...  1907
Verslag van een buitengewone kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Er werd stilgestaan bij het overlijden van de heer Louis Boas en als teken van ...
Collectie > Joodse pers > 20062024

 [Ingezonden Stukken.] : Aan de besturen van Joodsche vereenigingen te Groningen, welke...  1906
Een abonnee uit Groningen vindt dat verenigingen gewoon moeten doorgaan met feesten
vieren, maar dat ze wel moeten collecteren voor de Russische Joden.
Collectie > Joodse pers > 20058564

 [Binnenlandse berichten (2)]: 's Gravenhage  1898
Verslag van de begrafenis van de heer L. Simons./
Verslag van een kerkenraadsvergadering.
Collectie > Joodse pers > 20046352

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge van Donderdag 5 April...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20059163

 [Ingezonden Stukken.] : Eene waarschuwing.  1899
Iemand uit Maastricht laat een waarschuwing uitgaan naar alle ouders om hun kinderen
niet naar christelijke scholen te sturen. Hij geeft een voorbeeld van twee ...
Collectie > Joodse pers > 20047263

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1908
De heer Polak heeft in een gezin een collectebus gezien met het opschrift "Steun
voor behoeftige patienten", die echter niet afkomstig is van het Ned. Isr. Ziekenhuis ...
Collectie > Joodse pers > 20064549

 Zitting van den Kerkeraad op 18 Mei.  1903
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20053239

 [Binnenland] : Bepalingen van orde betreffende de Synagoge aan het Waterlooplein.  1907
Het kerkbestuur van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge heeft het reglement
van orde opgesteld voor de synagoge Waterlooplein.
Collectie > Joodse pers > 20061969

 [P. Bo.]  1899
Religieuze bezinning naar aanleiding van het weekgedeelte.
Collectie > Joodse pers > 20046896

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Port. Isr. Gemeente...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20046854

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl