Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

236 treffers met ritueel bad

 Uit het Sticht. [ .. ]  1904
Enkele berichten uit de Isr. gemeente in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20055196

 [Binnenlandse berichten] : Grave  1871
Verslag van de inwijding van de synagoge met schoollokaal en mikwe te Grave.
Collectie > Joodse pers > 20001237

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1883
Opperrabbijn Dünner vestigt de aandacht op zijn besluit, uit 1875, dat een mikwe
gevuld met duinwater dat via de waterleiding aangevoerd wordt niet kojer is. Dit ...
Collectie > Joodse pers > 20033134

 [Binnenland] : Apeldoorn  1904
Verslag van een vergadering van het kerkbestuur ter bespreking van bouwplannen voor
de uitbreiding van de synagoge en de bouw van een nieuw mikwe.
Collectie > Joodse pers > 20054828

 [Binnenlandse berichten (4)] : Arnhem  1884
Berichten over de gemeente te Arnhem: schenkingen aan de gemeente,
restauratie van de synagoge en bouw van een mikwe.
Collectie > Joodse pers > 20034803

 [Binnenland] : Amsterdam  1883
Verwijzing naar een advertentie met een oproep van het kerkbestuur te Dinxperlo
om bijdragen voor de bouw van een synagoge, school en mikwe.
Collectie > Joodse pers > 20031411

 [Binnenlandse berichten (3)] : Dieren  1901
Verslag van de eerste bijeenkomst van enkele dames die een vereniging willen oprichten
die zorgt voor kerkelijke benodigdheden./ Uitslag van verkiezingen voor ...
Collectie > Joodse pers > 20048463

 Verslag van den toestand der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge te Amsterdam van 1 Oct. 1904...  1906
Vervolg van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge over 1904-1905.
Collectie > Joodse pers > 20059146

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de jaarvergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20055263

 De quaestie met "Hulpe Israels".  1897
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de discussie
rond de vereniging "Hulpe Israels" en het kerkbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20043969

 [geen titel]  1900
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 16(1900), nr. 17,
p. 3. materiaal, bericht. trefwoorden, Winschoten ritueel bad godsdienstoefening ...
Collectie > Joodse pers > 20004232

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1902
Het kerkbestuur van Zierikzee vraagt de geloofsgenoten om financiële ondersteuning
nu zij de heer JA van Zuiden heeft benoemd tot godsdienstonderwijzer, slachter ...
Collectie > Joodse pers > 20051771

 Proselieten.  1900
Een verhandeling over proselieten, niet-joden die zich aansluiten
bij het jodendom, in bijbelse tijden en daarna.
Collectie > Joodse pers > 20047727

 Verslag van den toestand der N.I. Hoofdsynagoge te Amsterdam, van 1 Oct. 1877 tot 1 Oct...  
Vervolg van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge, over de samenstelling
en wijzigingen daarin van commissies en besturen, onder andere in het godsd. onderwijs ...
Collectie > Joodse pers > 20029493

 [Binnenland] : Culemborg  1904
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Manus Vorst.
Collectie > Joodse pers > 20000606

 Verslag van den toestand der Ned. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam van 1 Oct. '96 tot 30...  1898
Tweede deel van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge in
de periode oktober 1896 tot en met september 1897.
Collectie > Joodse pers > 20045260

 [Binnenland] : Haarlem  1885
Circulaire van de kerkenraad te Haarlem aan de gemeenteleden met het verzoek tot
het verstrekken van renteloze leningen voor de nieuwbouw van het mikwe.
Collectie > Joodse pers > 20002039

 Valsche Opvatting.  1872
Repliek op een stuk waarin het "NIW" ervan werd beschuldigd
een forum voor onorthodoxe opvattingen te zijn.
Collectie > Joodse pers > 20020923

 Verslag van den toestand der Nederlandsch Israelietisch Hoofdsynagoge te Amsterdam, van...  1899
Tweede deel van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20047435

 [Binnenland] : Ter Apel  1905
Vijf jaar geleden kreeg de Isr. gemeente in Ter Apel een mikwe./ Enkele jaren later
werd er naast de synagoge een houten klaslokaal gebouwd ten behoeve van het ...
Collectie > Joodse pers > 20003824

 Zitting van den Kerkeraad op 23 Dec.  1904
Eerste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20054517

 [Binnenland] : Arnhem  1885
Beschrijving van het pas ingewijde "Isr. Kerkelijk Badhuis" aan de Kerkstraat.
Collectie > Joodse pers > 20000261

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Gravenhage  1909
Verslag van een vergadering van de ressortale kerkenraad./ Op één april is het
vijfentwintig jaar geleden dat de heer JM Coutinho in dienst trad als voorlezer ...
Collectie > Joodse pers > 20065124

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Het NIW publiceert stukken van het kerkbestuur en brieven van de
heer Jacques H. Rubens en geeft daarbij commentaar.
Collectie > Joodse pers > 20045688

 [Binnenland] : Hasselt  1904
De Isr. gemeente heeft het huis van wijlen de heer EM Keizer gekocht. Het pand ligt
gunstig, is voorzien van een schoollokaal en een ritueel bad.
Collectie > Joodse pers > 20055396

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl