Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

35 treffers met parnas

 [Binnenland] : Maastricht  1883
Terwijl zes kanidaten als leden van "Bikoer Choulim" werden aangenomen is
G. Hellendal, de voorzitter van de kerkenraad, afgewezen.
Collectie > Joodse pers > 20033302

 [Binnenlandse berichten] : 's Gravenhage  1868
Benoemingen binnen de NIHS te Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20016973

 [Binnenlandse berichten] : Middelburg  1875
A. Hendrix is benoemd tot parnas-secretaris te Middelburg.
Collectie > Joodse pers > 20022940

 [Binnenland] : Amsterdam  1877
Benoemingen door de parnassim van de Port. Isr. gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20027568

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1875
Overlijdensbericht van Jacob Henriques de Castro.
Collectie > Joodse pers > 20023144

 [Binnenlandse berichten] : Groningen  1869
Overlijdensbericht van Hartog Mozes van Hasselt.
Collectie > Joodse pers > 20017237

 Zitting van den kerkeraad der Ned. Isr. hoofdsynagoge op Donderdag-avond 14 Februari...  1878
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20028140

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1865
MI Goudsmit vervangt voorlopig dhr. Barends als parnas-haldirecteur.
Collectie > Joodse pers > 20011576

 [Binnenlandse berichten (2)] : Gouda  1881
MM Keizer heeft het examen voor besnijders met goed gevolg afgelegd. / J. van Minden
heeft bedankt voor zijn herbenoeming tot kerkenraadslid omdat men weigerde ...
Collectie > Joodse pers > 20029260

 Wat moet daarvan komen? [Bericht over incident in de synagoge te Meppel]  1876
Op Tisha be'Av werd tegen de wil van opperrabbijn Hillesum een lichtkroon, die alleen
op de hoge feestdagen brandt, ontstoken door parnas S. van Es. Toen Hillesum ...
Collectie > Joodse pers > 20025880

 [Binnenland] : Nijmegen  1876
Overlijdensbericht van de heer Jacob Jacobson, parnas van de gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20025650

 De heer G.R. Lobatto overleden  1941
titel, De heer GR Lobatto overleden. bron, Het Joodsche Weekblad, vol. 1(1941),
nr. 26, p. 7. materiaal, bericht. trefwoorden, Lobatto, GR Den Haag parnas in memoriam ...
Collectie > Joodse pers > 20025015

 [Binnenlandse berichten] : 's Hertogenbosch  1869
J. Italie vierde zij vijfentwintigjarig jubileum als
voorzanger en godsdienstleraar te Den Bosch.
Collectie > Joodse pers > 20017658

 [Binnenland] : Dwingeloo  1876
Benoeming en verkiezing van parnassim.
Collectie > Joodse pers > 20026402

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1868
E. Ezechiëls, oud parnas en armbestuurder, geeft een aangeklede torarol ten geschenke. /
Op 1 Aug. viert de Rotterdamse liedertafel haar zeventienjarig bestaan.
Collectie > Joodse pers > 20016594

 Zitting van den kerkeraad der Nederlandsch-Israelietische hoofdsynagoge op Donderdag 9...  1878
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge, waarin onder
meer een ontwerp-verordening besproken wordt inzake de behandeling van aan de ...
Collectie > Joodse pers > 20028507

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1875
J. Lopes de Leao Laguna is benoemd tot parnas, afdeling eredienst.
Collectie > Joodse pers > 20022931

 [Ingezonden stukken] : Necrologie [van H.L. Polak]  1878
Necrologie van HL Polak, parnas van de gemeente te Nijmegen.
Collectie > Joodse pers > 20028794

 Wat beteekent het woord parnes?  1886
Een anecdotische uitleg over de betekenis van de
Hebreeuwse letters van het woord "parnes".
Collectie > Joodse pers > 20034383

 [Binnenland] : Meppel  1876
Parnas S. van Es heeft na het incident getracht (zonder resultaat) de gemeenteleden
zich van het ressort te laten afscheiden. Hij heeft eveneens een sjochet bij ...
Collectie > Joodse pers > 20025917

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1881
De derde parnas van een niet met naam genoemde gemeente wordt zwartgemaakt, terwijl
hij niets misdaan heeft. Hij is in ieder geval een betere jood dan "Leonidas ...
Collectie > Joodse pers > 20026317

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1873
Verslag van de begrafenis van SI Goldsmid. Er waren bijna geen
ingeschreven leden van de gemeente aanwezig!
Collectie > Joodse pers > 20021504

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's Gravenhage  1869
De collectantenverenging hield een feestavond. /
Necrologie van Gedaille Andries Sz.
Collectie > Joodse pers > 20017048

 [Binnenland] : Amsterdam  1877
In verband met het overlijden van koningin Sofia passen de parnassim van de Port.
Isr. Gemente de viering van de verjaring van de overwinning bij Waterloo aan.
Collectie > Joodse pers > 20027273

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
Bericht over het overlijden van IE First.
Collectie > Joodse pers > 20025065

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl