Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

25 treffers met opzichter

 Inwijding der vergroote Synagoge te Haarlem.  
Uitgebreid verslag, geschreven door verschillende correspondenten,
van de inwijding van de vernieuwde synagoge in Haarlem.
Collectie > Joodse pers > 20041564

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
De heer Harry Elte is benoemd tot opzichter over de gebouwen van het Ned. Isr.
Armbestuur. Sinds februari 1904 is hij ook als bouwkundige in dienst van de Port. ...
Collectie > Joodse pers > 20058049

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1905
Verslag van de besprekingen van de kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente
inzake de aanleg van een nieuwe begraafplaats.
Collectie > Joodse pers > 20057599

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
De heren De Wilde, Marcus en Meijboom blijven werkzaam als toezichthouders bij
het bereiden van boter in het pas opgerichte stempellokaal.
Collectie > Joodse pers > 20048403

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1904
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Ozer Dallim"./ Opperrabbijn A.
van Loen vereerde de opzichter over het kasjroet, de heer ZL Polack, met de chaweer ...
Collectie > Joodse pers > 20055186

 Inwijding Nieuwe Synagoge te Groningen.  
Verslag van de feestelijkheden die plaatshadden rond de inwijding van de nieuwe
synagoge in Groningen. Er waren twee verenigingen opgericht om deze feestelijkheden ...
Collectie > Joodse pers > 20001742

 [Binnenland] : Utrecht  1904
Verslag van de jaarvergadering van het begraafcollege "Gemiloet Chasadiem". Na afloop
werd stilgestaan bij het feit dat de heren J. Schepp en L. Spetter dertig ...
Collectie > Joodse pers > 20055983

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der P.I. gemeente te...  1881
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente.
Onder andere over het onstane tekort in de financien.
Collectie > Joodse pers > 20026299

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Enkele gegevens uit het jaarverslag van het Isr. Ziekenhuis in 's-Gravenhage. De
invoering van de nieuwe regeling [augustus 1904] is ten goede gekomen aan de Joodse ...
Collectie > Joodse pers > 20059829

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1881
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente. Overleg over diverse
bepalingen betreffende het werk van de opzichter van de begraafplaats.
Collectie > Joodse pers > 20026683

 Waartoe dan een Opperrabbijn ?  1905
Redactioneel commentaar naar aanleiding van problemen in de provincie met betrekking
tot Joodse slagers die weigerden aan bepaalde voorwaarden, door de opperrabbijn ...
Collectie > Joodse pers > 20057321

 [Binnenland] : Zuidland  1894
M. Bromet, die als opzichter bij de boterbereiding in Zuidland is
gearriveerd, heeft ook de dienst in de synagoge geleid.
Collectie > Joodse pers > 20040904

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Verslag van de feestelijkheden ter ere van de heer W. Rozelaar die vijfentwintig
jaar geleden als opzichter in dienst trad bij de fabriek van de heer DL van Moppes ...
Collectie > Joodse pers > 20053856

 [Binnenland] : Honderdjarig bestaan der Synagoge te Gorredijk. [vervolg]  
Vervolg van het verslag van de viering van het honderdjarig
bestaan van de synagoge van Gorredijk.
Collectie > Joodse pers > 20001163

 Uit Neerlands Residentiestad.  1903
De schrijver van de artikelenserie "Uit Neerlands Residentiestad" gaat nader in
op uitlatingen over het recht om te staken. Sommigen menen in de tora te lezen, ...
Collectie > Joodse pers > 20053160

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der P.I. gemeente te...  1881
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente. Onder meer
beraadslaging en stemming over de benoeming van een opzichter voor de begraafplaats ...
Collectie > Joodse pers > 20026538

 [Binnenland] : Groningen  1905
Verslag van de eerste steenlegging van de nieuwe synagoge in Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20001740

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Op vijftien september is het vijfentwintig jaar geleden dat de heer W. Roozelaar
als opzichter in de fabriek van de heer DL van Moppes werd aangesteld.
Collectie > Joodse pers > 20053718

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Kort bericht over de viering van het jubileum van de heer Jacob Koekoek, die vijftig
jaar geleden bij de firma HB de Beer in dienst trad als keldermeester.
Collectie > Joodse pers > 20048971

 Kennisgeving. [van opperrabbijn J.H. Dünner.]  1903
De opperrabbijn deelt mee dat de heer NS Pekel in de matzefabriek van IB Vorst in
Culemborg niet als opzichter van het Amsterdamse rabbinaat fungeert.
Collectie > Joodse pers > 20052885

 [Binnenlandse berichten (2)]: Weesp  1902
De heer N. Swaap heeft de gemeente een gebedenboek gegeven./ De heer EM
Kleerekoper is benoemd tot rabbijn, voorzanger en slachter.
Collectie > Joodse pers > 20051568

 De twee jongste zittingen van den kerkeraad der N.I. Hoofdsynagoge.  1898
Derde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de twee laatste
kerkenraadsvergaderingen van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20044522

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1908
Een bouwkundige deelt mee dat heer E. Gerhardt per één november met pensioen gaat
en in Haarlem van zijn rust gaat genieten. De heer Gerhardt heeft bijna vierendertig ...
Collectie > Joodse pers > 20064223

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1906
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente. Er werd gedebatteerd
over de wijziging van het reglement van de vereniging "Gemiloet Chasadiem ...
Collectie > Joodse pers > 20060233

 [Binnenland] : Jubileum.  1907
Verslag van de feestelijkheden die, ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum
van de heer D. Pesaro als opzichter van de diamantslijperij aan de Nieuwe ...
Collectie > Joodse pers > 20062026

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl