Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

3260 treffers met opperrabbijn

 Kennisgeving. [van het kerkbestuur der Ned. Isr. gemeente].  1895
Het rabbinaat houdt zitting om vragen te beantwoorden betreffende rituele zaken.
Collectie > Joodse pers > 20039067

 [Binnenland] : Rotterdam  1898
De redactie neemt een deel over van het verslag uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant
van de openbare vergadering van de grote kerkenraad, met name waar het gaat ...
Collectie > Joodse pers > 20046701

 Verslag van de handelingen der Permanente Commissie tot de Alg. Zaken van het N.I...  1909
Vierde en laatste deel van het jaarverslag van de Permanente Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065915

 [Binnenland] : Doetinchem  1878
Verslag van de inwijding van de nieuwe synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20000788

 Afscheid van Dr. Ritter : groote belangstelling, treffende momenten  1928
titel, Afscheid van Dr. Ritter : groote belangstelling, treffende momenten. bron,
Centr. Blad voor Israelieten, vol. 44(1928), nr. 17, p. 11. materiaal, bericht ...
Collectie > Joodse pers > 20000879

 [Binnenland] : 's Hage  1879
Opperrabbijn Berenstein hield een droosje ter gelegenheid van het huwelijk van Willem
III. Tevens hield hij een hesped voor de onlangs overleden opperrabbijn te ...
Collectie > Joodse pers > 20029388

 Brievenbus  1895
Een reactie op de handelwijze van de opperrabbijn van Groningen betreffende
een conflict over het kosjer verklaren van kaas.
Collectie > Joodse pers > 20039499

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Samenvatting van artikelen in de Duits-Joodse pers
over de joodse gemeenten in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20041138

 [Binnenlandse berichten (2)]: Middelharnis  1897
Bericht van overlijden van twee gemeenteleden, de heer J. de Haas en de heer S.
Gazan [Sr.]. Mejuffrouw E. Haagens-Klein schonk de gemeente een torahuls ter ...
Collectie > Joodse pers > 20043989

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
De opperrabbijn preekt zaterdag in de Uilenburgerstraatsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20046693

 [Ingezonden stukken.] : [brief]  1895
Een lezer gaat in op het artikel van de hoofdredacteur met betrekking
tot benoemingen van leden voor de rabbinale commissie.
Collectie > Joodse pers > 20038909

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Opperrabbijn JH Dünner heeft een lijst opgesteld van de predikbeurten in de
verschillende synagogen van de leden van het rabbinaat, van Pesach tot Sjeminie ...
Collectie > Joodse pers > 20047200

 [Binnenland] : Wageningen  1896
Verslag van het bezoek van opperrabbijn Wagenaar aan de joodse
gemeente in Wageningen, het eerste na zijn ongeval.
Collectie > Joodse pers > 20040836

 [Binnenland] : Elburg  1896
Verslag van het bezoek van opperrabbijn de heer L. Wagenaar aan de
joodse gemeente in Elburg op donderdag en vrijdag.
Collectie > Joodse pers > 20041231

 [Een misdaad in een zoogenaamd Joodsch orgaan.]  1896
Bespreking van een artikel uit "The Jewish Observer" waarin Hirsch Wijschenk kritiek
levert op het ritueel slachten in Nederland, met uitzondering van Rotterdam ...
Collectie > Joodse pers > 20040857

 [Binnenland] : Borculo  1903
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer Abraham Elzas.
Collectie > Joodse pers > 20000445

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1866
Opperrabbijn Isaacsohn heeft gesproken bij de gelegenheid
van een diner ten huize van de burgemeester.
Collectie > Joodse pers > 20014684

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1899
De heren Kalker en van der Wielen zijn gekozen in het kiescollege
dat een opperrabbijn zal gaan benoemen.
Collectie > Joodse pers > 20047127

 [Binnenland] : 's Hage  1879
Verslag van een vergadering van de Haagse kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20029425

 Ingezonden Stukken: [brief]  1895
De heer Kiek uit Leiden pleit voor financiële hulp aan armlastige gemeenteleden
die in ziekenhuizen belanden en daar graag kosjer willen eten.
Collectie > Joodse pers > 20039645

 [Binnenland] : [Amsterdam] : Een onjoodsche en onpractische maatregel.  1896
Eerste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de maatregel van
het kerkbestuur om diegenen de toegang tot de synagoge te weigeren, die geen zitplaats ...
Collectie > Joodse pers > 20040606

 [Binnenland] : Arnhem : Eerw. Heer N. Cohen.  1906
Verslag van de bijeenkomst ter gelegenheid van het afscheid van de heer Nathan Cohen.
De heer Cohen heeft ruim vierendertig jaar velerlei functies in de Isr. gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20000278

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Opperrabbijn JH Dünner heeft de onlangs overleden Jesaja
Lissauer de titel 'chaweer' verleend.
Collectie > Joodse pers > 20041557

 [Binnenland] : Amsterdam  1899
Het jaarverslag van het Israelietisch Ziekenhuis in 's-Gravenhage staat stil bij
het overlijden van haar voor- en ondervoorzitter en geeft een terugblik op de viering ...
Collectie > Joodse pers > 20046825

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Aankondiging van een vergadering van het Rabbinaal College van Examinatoren en de
Algemene Commissie van Examinatoren en vermelding van de samenstelling van deze ...
Collectie > Joodse pers > 20041213

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 40
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl