Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

92 treffers met opperrabbijn

 Brief  1925-04-27
Brief van Isidore Mendels uit Groningen aan Justus Tal over de perikelen rond de
benoeming van wijlen zijn vader Tobias Tal als opperrabbijn van Den Haag, 1925.
Collectie > Documenten > 00009329

 Rouwadvertentie  1898-10-24
Rouwadvertentie van rabbijn Tobias Tal, 1898.
Collectie > Documenten > 00010319

 Conceptbrief  1881-02-04
Conceptbrief van Tobias Tal aan Eduard Douwes Dekker, 1881.
Collectie > Documenten > 00009290

 Programma  1963-12-22
Programma tgv de plechtige installatie van de weleerwaarde heer S. Beeri als
opperrabbijn van het synagogaal ressort 's-Gravenhage, 1963.
Collectie > Documenten > 00009925

 Overlijdensbericht  1969-10-10
Overlijdensbericht Salomon Rodrigues Pereira,
opperrabbijn Port. Isr. Gemeente, 1969.
Collectie > Documenten > 00002484

 Uitnodiging  1959-09-20
Uitnodiging voor de installatie van de heer L. Vorst als opperrabbijn
van het synagogaal ressort Rotterdam, 1959.
Collectie > Documenten > 00009921

 Brief  1894-08-07
Vertrouwelijke brief van Isidore Mendels aan Tobias Tal over zijn
kandidatuur voor het opperrabbinaat van Den Haag, 1894.
Collectie > Documenten > 00009323

 Uitnodiging  1955-01-10
Uitnodiging buitengewone dienst tnv J. Tal,
opperrabbijn Ned. Isr. Hoofdsynagoge, 1955.
Collectie > Documenten > 00002483

 Orde van de buitengewone dienst ter synagoge Jacob Obrechtplein ... nagedachtenis van...  1955-01-10
Orde der dienst ter nagedachtenis van J.Tal, opperrabbijn NIHS.
Collectie > Documenten > 00003012

 Orde van dienst  1967-06-08
Orde van dienst voor de bijzondere sjoeldienst in de synagoge
te Utrecht op donderdag 8 juni 1967.
Collectie > Documenten > 00009936

 Morenoe-brief  1910 (ca.)
Fotokopie van een morenoe-brief van S. Schreiber in Krakau
met getypte transcriptie, circa 1910.
Collectie > Documenten > 00010346

 Vergaderstukken  1917-03
Stukken, betreffende de aanstelling van AS Onderwijzer als opperrabbijn, te behandelen
in de ressortale vergadering van het synagogaal ressort Noord-Holland, op ...
Collectie > Documenten > 00002082

 Enveloppe  1911-09-15
Enveloppe gericht aan OR SJS Hirsch in Zwolle van BE de Metz in Borne, 1911.
Collectie > Documenten > 00009079

 Brief  1888-01-08
Brief van Isidore Mendels als secretaris van de Vereeniging voor Joodsche Letterkunde
en Geschiedenis aan Tobias Tal over de door hem te houden lezing, 1888.
Collectie > Documenten > 00009315

 Krantenartikel  1934-11-17
Krantenknipsel met overlijdensbericht AS Onderwijzer, 1934.
Collectie > Documenten > 00005477

 Treurzang bij het afsterven van wijlen den weleerw. zeergel. H.L. Leeuwenstam  1836
Treurzang tgv overlijden HL Leeuwenstam opperrabbijn Leeuwarden, 1836.
Collectie > Documenten > 00002433

 Officiëele Feestgids uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de...  1924-08-17
Oficiële feestgids ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van de synagoge in Zwolle, 1924.
Collectie > Documenten > 00009869

 Brief  1887-09-29
Brief van Isidore Mendels als secretaris van de Vereeniging voor Joodsche Letterkunde
en Geschiedenis aan Tobias Tal met het verzoek de serie lezingen te openen ...
Collectie > Documenten > 00009307

 Brief  1887-04-06
Brief van Isidore Mendels als secretaris van de Vereeniging voor Joodsche Letterkunde
en Geschiedenis aan Tobias Tal over diens lezing, 1887.
Collectie > Documenten > 00009296

 Briefkaart  1900-06-07
Briefkaart van E. Hoornstra aan het dagelijks bestuur der NIG-Leeuwarden, 1900.
Collectie > Documenten > 00004502

 Dossier  1808-1905
Exemplaar van "Eigen Haard" met artikel over het 100-jarig bestaan van de synagoge
in Leeuwarden (1905) en enige buitenlandse periodieken met berichten over joden ...
Collectie > Documenten > 00012212

 Akte  1847-03-09
Akte van benoeming tot chaveer tnv Tanchoem Ben Meir Polak Daniels, 1847.
Collectie > Documenten > 00004496

 Brief  1888-01-27
Brief van Isidore Mendels als secretaris van de Vereeniging voor Joodsche Letterkunde
en Geschiedenis aan Tobias Tal met woord van dank voor de door Tal gehouden ...
Collectie > Documenten > 00009316

 Orde van dienst  1954-12-10
Orde van dienst tgv het overlijden van opperrabbijn J. Tal, 1954.
Collectie > Documenten > 00005362

 Amsterdamsche Courant  1898
Acht losse nummers van de Amsterdamsche Courant waarin een polemiek
met JH Dünner over het bijzonder onderwijs, 1898.
Collectie > Documenten > 00006724

1 2 3 4
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl