Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

114 treffers met openbaarheid

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1869
Opmerkingen over het gebrek aan openheid over de gang
van zaken in de Rotterdamse gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20017263

 [Ingezonden stukken]  1879
Briefschrijver is het oneens met de redactie van het NIW over het gebrek aan
openbaarheid van de kerkenraad. De redactie van het NIW verweert zich in een nabericht ...
Collectie > Joodse pers > 20029676

 Niet gewenscht.  1905
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel in het "Weekblad voor Isr.
Huisgezinnen" waarin iemand pleit voor het openbaarmaken van de rapporten van ...
Collectie > Joodse pers > 20056781

 [Binnenland] : Portugeesch Israel. Gemeentebelang.  1909
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Port. Isr. Gemeentebelang".
Collectie > Joodse pers > 20065643

 [Binnenlandse berichten] : 's Gravenhage  1871
Men hoopt dat de kerkenraad instemt met de suggesties die een aantal
leden van de gemeente in een brief heeft gedaan.
Collectie > Joodse pers > 20019626

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde van de Centrale Commissie tot
de Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap inzake de openbaarheid van ...
Collectie > Joodse pers > 20045454

 Zitting van den Kerkeraad op 22 November.  1906
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge. De hoofdredacteur vindt dat het publiek op de tribune tijdens ...
Collectie > Joodse pers > 20060445

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Het NIW publiceert stukken van het kerkbestuur en brieven van de
heer Jacques H. Rubens en geeft daarbij commentaar.
Collectie > Joodse pers > 20045688

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1868
Brief van diverse leden van de joodse gemeente aan de kerkenraad der NIHS te
Rotterdam over de financiering van een nieuwe begraafplaats.
Collectie > Joodse pers > 20016193

 Gemeentebelangen. : III.  1869
Opmerkingen over het gebrek aan openheid omtrent de financien van de joodse gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20017876

 [Binnenland] : Openbaarheid.  1905
Verslag van een vergadering van enkele leden van de vereniging "Tob-Lalechet el
Beth Abel" met het doel om enkele misstanden te bespreken. Dit artikel, en een ...
Collectie > Joodse pers > 20056573

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Tekst van een brief die de vereniging "Port. Isr. Gemeentebelang" aan de kerkenraad
van de Port. Isr. Gemeente heeft gestuurd waarin zij verzoekt om de ...
Collectie > Joodse pers > 20066216

 "Een streng vertrouwelijk schrijven."  1903
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de kritische reactie van een lezer over
de wijze waarop de krant geschreven heeft over de vertrouwelijke brief van de ...
Collectie > Joodse pers > 20054372

 Openbaarheid. : II.  1871
Tweede en laatste deel van een verhandeling over de zegeningen van de openbaarheid.
Collectie > Joodse pers > 20019185

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1898
De secretaris die deelnam aan de vergadering van het ressort Noord-Brabant deelt
mee dat er onjuiste berichten circuleren over besluiten, die tijdens deze vergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20045039

 [Binnenlandse berichten (3)] : Rotterdam  1868
Religieuze vereniging "Bet Tefila" heeft een grotere behuizing gevonden. / Het bestuur
van de Isr. kiesvereniging heeft ontslag genomen. / Men laat de verslagen ...
Collectie > Joodse pers > 20016550

 Mag dit zoo blijven voortduren?  1874
Vrijwel alle joodse gemeenten hebben vrije verkiezingen voor kerkenraadsleden ingevoerd,
maar dit heeft niet geleid tot een grotere bemoeienis van de leden met ...
Collectie > Joodse pers > 20022452

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Port. Isr. Gemeente...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente. Er
werd veel gesproken over de verlichting in de synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20047259

 Openbaarheid. : I.  1870
Eerste deel van een verhandeling over de zegeningen van de openbaarheid....
Collectie > Joodse pers > 20018882

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1872
Pleidooi voor grotere openbaarheid met betrekking tot de kerkenraad en voor
het in stand houden van de traditie rond Vreugde der Wet.
Collectie > Joodse pers > 20020816

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1869
Opmerkingen over financieel wanbeleid in de gemeente te
Rotterdam en ingestelde enquete-commissie.
Collectie > Joodse pers > 20017055

 Zitting van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge op 28 maart j.l.  1901
Eerste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een zitting van
de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. De schrijver schenkt veel aandacht ...
Collectie > Joodse pers > 20049025

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Verslag van de eerste openbare vergadering van de kerkenraad der Ned. Isr.
hoofdsynagoge. Er werd onder andere gesproken over de positie van de schoolcommissies ...
Collectie > Joodse pers > 20021819

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Donderdag 15 Maart.  1906
Verslag van een kerkenraadsvegadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20059031

 [Binnenlandse berichten (3)] : Rotterdam  1868
De Isr. kiesvereniging heeft nog steeds geen antwoord ontvangen op haar verzoek
om openbare kerkenraadsvergaderingen. / J. Philipson is benoemd als voorzanger bij ...
Collectie > Joodse pers > 20016719

1 2 3 4 5
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl