Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

55 treffers met moré

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer MJ Goldschmidtson.
Collectie > Joodse pers > 20061057

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Aankondiging van de examens voor onderwijzer[es] van de
verschillende rangen en voor magid en moré.
Collectie > Joodse pers > 20060254

 Kennisgeving. [van de Hoofdcommissie voor de Zaken van het Port .Isr. Kerkgenootschap]  1903
Vermelding van degenen die zijn toegelaten tot de rang van moré
en tot godsdienstonderwijzers van de laagste rang.
Collectie > Joodse pers > 20053842

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
De firma Gebr. Levisson en D. Proops vermelden in een prospectus de uitgave van
een tora, met woordelijke vertaling. Binnenkort is Genesis verkrijgbaar.
Collectie > Joodse pers > 20052466

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Bericht over de begrafenis van de heer H. Berensohn
die als talmoedgeleerde beroemd was.
Collectie > Joodse pers > 20055174

 [Binnenland] : [In Memoriam]  1905
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van Abraham Rodrigues de Miranda.
Collectie > Joodse pers > 20058358

 [Binnenland] : Voordracht van den Eerw. Heer S. Heertjes.  1906
Verslag van de lezing die de heer S. Heertjes heeft gehouden voor leden en genodigden
van de vereniging "HaGomel Chesed LeAniem" over Rabbi Jochanan.
Collectie > Joodse pers > 20059270

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie, van Juni 1900 tot Juni 1901....  1901
Tweede deel van een samenvatting van het jaarverslag van de Permanente
Commissie van het Ned. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20049604

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1908
De briefschrijver uit de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam gaat verder met het bespreken
van de kritiek die enkele heren uit zijn gemeente hebben geleverd. In deze ...
Collectie > Joodse pers > 20063104

 [Binnenland] : Emden  1905
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer S. Pinkusson.
Collectie > Joodse pers > 20057371

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Het doodgraverscollegie roept kandidaten op die in aanmerking willen komen voor
het ambt van rabbijn, dit in verband met het vertrek van de heer E. Hamburg naar ...
Collectie > Joodse pers > 20055141

 Brieven uit Limburg.  1905
De schrijver wil degenen die een opperrabbijn moeten gaan kiezen voor de gecombineerde
ressorten Noord-Brabant en Limburg, erop wijzen dat ze niet moeten luisteren ...
Collectie > Joodse pers > 20058530

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Aankondiging van een vergadering van de Algemene Commissie van Examinatoren.
Met vermelding van de samenstelling van deze commissie.
Collectie > Joodse pers > 20053342

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Bericht van het overlijden van de heer I. Ginsberg. De
opperrabbijn heeft hem de moré-titel verleend.
Collectie > Joodse pers > 20061701

 Verslag van de Handelingen der Permanente Commissie tot de Algemene Zaken van het...  1906
Eerste deel van een samenvatting van het jaarverslag van de Permanente Commissie
van het Ned. Isr. Kerkgenootschap. Met vermelding van degenen die zijn toegelaten ...
Collectie > Joodse pers > 20059578

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Aan de heer Ph. Rodr. Garcia is de rang van godgeleerde toegekend door
het rabbinaal college van het Port. Isr. Kerkgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20049701

 De herdenking van 't 40-jarig bestaan der Synagoge te Meppel en de installatie van den...  1906
Verslag van de feestelijkheden rond de herdenking van het veertigjarig bestaan van
de synagoge in Meppel. Tevens verslag van het afscheid van de heer A. van Loen ...
Collectie > Joodse pers > 20003034

 Uit Neerlands Residentiestad.  1903
De schrijver van de artikelenserie "Uit Neerlands Residentiestad" behandelt
ontwikkelingen ten aanzien van de benoeming van een opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20053330

 Huldebetoon aan den Weleerw. Heer Hamburg.  1904
Verslag van het eerbetoon aan rabbijn E. Hamburg, die naar Groningen vertrekt
en daar de functie van opperrabbijn zal vervullen.
Collectie > Joodse pers > 20055058

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Vermelding van benoemingen door de Hoofdcommissie tot de Zaken
van het Port. Isr. Kerkgenootschap in Nederland.
Collectie > Joodse pers > 20051646

 [Binnenland] : Achawah.  1907
Verslag van een vergadering van "Achawah" afdeling Noord-Holland.
Collectie > Joodse pers > 20061041

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
De heer I. van Gelder uit Den Haag is tot moré bevorderd.
Collectie > Joodse pers > 20060590

 [Binnenland] : De Jongelings-Vereeniging "Hakoumell Gasodiem Laiiniim"  1906
Verslag van een bijeenkomst van de jongelingsvereniging "Ha-gomel Chasodiem Laaniiem"
waarbij de heer Ph. Garcia een lezing hield met als thema "Het Jeruzalems ...
Collectie > Joodse pers > 20058535

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
De heer SJ Hirsch is bevorderd tot moré.
Collectie > Joodse pers > 20047914

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Aankondiging van een bijeenkomst van de afdeling "Gelders Oosten" van het "Alg.
Isr. Verbond" waarbij de heer SJS Hirsch zal spreken over het thema "De opvoedende ...
Collectie > Joodse pers > 20048899

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl