Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

32 treffers met mitswot

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Verslag van de jaarlijkse vergadering van het genootschap
"Sjomer Mitswot Menachem Abeliem".
Collectie > Joodse pers > 20041020

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Verslag van de eenendertigste jaarvergadering van het
genootschap "Sjomer Mitswot Menachem Aveliem".
Collectie > Joodse pers > 20059604

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Twee voorstellen van het kerkbestuur worden beschreven : een inzake de vereniging
"Sjomer Mitswot Menachem Aveliem" waar het gaat om art. 25 van de verordening ...
Collectie > Joodse pers > 20050874

 [Binnenland] : Amsterdam  1881
De gewijzigde statuten van vereniging "Schomeré Mitswoth
Menachem Abelim" zijn goedgekeurd.
Collectie > Joodse pers > 20028237

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
De heer AM van der Kar is door loting gekozen tot tweede bode bij
de vereniging "Sjomer Mitswot Menachem Aveliem".
Collectie > Joodse pers > 20063488

 Zitting van den Kerkeraad der Ned. Israel. Hoofdsynagoge van Donderdag 27 Maart.  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20050921

 [Binnenland] : Schomere Mitswoth Menachem Abelim.  1907
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Sjomer Mitswot Menachem Aveliem".
Collectie > Joodse pers > 20061522

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1875
De statuten van vereniging "Sjomer Mitswot Menachem Abeliem" zijn goedgekeurd.
Collectie > Joodse pers > 20023139

 [Binnenland] : Amsterdam  1875
Verslag van een algemene vergadering van genootschap "Sjomer Mitswot Menachem Abelim".
Collectie > Joodse pers > 20023484

 [Binnenland] : Amsterdam  1885
Aankondiging van een algemene vergadering van "Schomeré Mitswoth Menachem Abelim".
Collectie > Joodse pers > 20035626

 [Binnenland] : Schomeré Mitswoth Menachem Abeliem.  1903
Verslag van de jaarvergadering van het genootschap "Schomeré Mitswoth Menachem Abeliem".
Collectie > Joodse pers > 20053396

 [Binnenland] : Amsterdam  1884
Verslag van de jaarvergadering van "Sjomer Mitswot Menachem Abeliem".
Collectie > Joodse pers > 20034348

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Sjomer Mitswot Menachem Aveliem".
Collectie > Joodse pers > 20057471

 [Binnenland] : Schomeré Mitswoth Menachim Abelim.  1908
Verslag van de jaarvergadering van het genootschap "Sjomer Mitswot Menachem Aveliem".
Na de vergadering werd de heer JM Roodenburg, in het bijzijn van zijn familie ...
Collectie > Joodse pers > 20063641

 [Binnenland] : Schomerei Mitwoth Menachem Abelim.  1898
De onderzoekscommissie is tot de conclusie gekomen dat de financiële administratie
van het genootschap "Sjomer Mitswot Menachem Aveliem" geheel in orde is. Het ...
Collectie > Joodse pers > 20045031

 [Binnenland] : "Schomeré Mitswoth Menachim Abelim".  
Verslag van de jaarvergadering van het genootschap "Sjomer Mitswot Menachem Aveliem".
Collectie > Joodse pers > 20055305

 [Binnenland] : Amsterdam  1893
Verslag van de jaarvergadering van genootschap "Schoumerij Mitswous Menachijm Awijliem".
Collectie > Joodse pers > 20037527

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1874
Bijeenkomst van een onlangs opgerichte rouwvereniging die niet tot een bepaald
gebied zal beperken maar in heel Amsterdam leden zal accepteren.
Collectie > Joodse pers > 20022630

 [Binnenland] : Amsterdam  1893
In een buitengewone vergadering van genootschap "Schoumerij Mitswous Menachijm
Awijliem" is besloten tot de oprichting van een begrafenisfonds.
Collectie > Joodse pers > 20037186

 [Binnenland] : Amsterdam  1894
Verslag van de jaarvergadering van genootschap "Sjomer Mitswot Menachem Abeliem".
Collectie > Joodse pers > 20039418

 [Binnenland] : Afscheid in het Nederl. Israel. Jongensweeshuis.  1905
Verslag van de afscheidsbijeenkomst van de heer M. Monasch die zeventien jaar
als regent werkzaam was in het Ned. Isr. Jongensweeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20058405

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Verslag van de jaarvergadering van het genootschap "Sjomer Mitswot Menachem Aveliem".
Collectie > Joodse pers > 20065722

 Zitting van den Kerkeraad der Nederl. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdagavond 20 Februari...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20050732

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van
vereniging "Sjomrei Mitswot Menachem Abeliem".
Collectie > Joodse pers > 20034120

 [Binnenland] : Amsterdam  1886
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van
vereniging "Sjomrei Mitswot Menachem Abeliem".
Collectie > Joodse pers > 20034119

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl