Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

61 treffers met minjan

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1905
Iemand uit Schoonhoven beklaagt zich over het feit dat er het hele jaar door geen
diensten in de synagoge plaatshebben, behalve met Jom Kipoer. Tot zijn grote ...
Collectie > Joodse pers > 20057019

 [Ingezonden Stukken] : [brief]  1900
Een oud-onderofficier van het Ned. Oostindisch Leger is het eens met de heer de
Vries, die in een vorig nummer schreef dat het oprichten van joodse gemeenten in ...
Collectie > Joodse pers > 20048331

 [Ingezonden Stukken] : [brief]  1897
De briefschrijver formuleert zijn bezwaren tegen de voorgestelde
reglementswijziging van het begrafenisgenootschap "Kirbath Achim".
Collectie > Joodse pers > 20042631

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1904
De heer Cohen uit Den Haag beklaagt de situatie dat er geen
minjan kan worden gemaakt bij de chevra kadiesja.
Collectie > Joodse pers > 20054519

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1886
Briefschrijver spreekt eerdere berichten dat er in zijn gemeente geen
minjan zou zijn geweest met de "Ta'anit Esther" tegen.
Collectie > Joodse pers > 20033922

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1885
In Den Bosch is op doordeweekse dagen de synagoge dicht, omdat er nooit een minjan
was. Veel joden doen boodschappen op zaterdag. Aan hen zou de bedeling vanuit ...
Collectie > Joodse pers > 20035461

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1882
Verslag van een vergadering van de kerkenraad van de Ned. Isr. gemeente te Den Haag.
Omder meer discussie over het verlagen van de minjan bij overlijden van kinderen ...
Collectie > Joodse pers > 20030436

 [Ingezonden Stukken.] : Onbeheerde Begraafplaatsen.  1904
De briefschrijver uit Amsterdam wil dat er maatregelen worden genomen om te verhinderen
dat er steeds meer begraafplaatsen onbeheerd achterblijven.
Collectie > Joodse pers > 20055656

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdagavond 21...  
Verslag van de voortzetting van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr.
Hoofdsynagoge. De vergadering gaat verder op zondagochtend om tien uur.
Collectie > Joodse pers > 20058483

 Kerkeraadszitting van 14 januari.  1897
Redactioneel commentaar bij de kerkenraadszitting van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20042547

 [Binnenland] : Veenendaal  1903
Opnieuw vertrekt een gezin uit de eens zo bloeiende Isr. gemeente van Veenendaal.
Collectie > Joodse pers > 20054028

 [Binnenland] : Scheveningen  1906
Verslag van de begrafenis van de heer WM van Praagh.
Collectie > Joodse pers > 20059300

 Program van beginselen en werkprogram van Mr. Hen. VI.  1907
Zesde en laatste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van het program
van beginselen en werkprogram dat de heer Hen heeft samengesteld. De hoofdredacteur ...
Collectie > Joodse pers > 20062347

 Joodsche Toestanden in Indië.  1902
Volgende deel van een serie over het Joodse leven in Nederlands-Indië. De schrijver
gaat in op enkele brieven van lezers en vermeldt de besnijdenis van twee jongens ...
Collectie > Joodse pers > 20010979

 Brievenbus.  1906
Vier reacties van de redactie op brieven van lezers.
Collectie > Joodse pers > 20058749

 [Vergadering van den kerkeraad der N.I. Hoofdsynagoge op donderdag 14 januari.]  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20042471

 [Binnenlandse berichten] : Rotterdam  1870
Uit ontevredenheid met de bestaande begrafenisvereniging is een nieuwe opgericht.
Collectie > Joodse pers > 20018702

 Uit Neerlands Residentiestad.  1904
De schrijver van de artikelenserie "Uit Neerlands Residentiestad" hoopt dat er bij
de behandeling van de begroting van de Ned. Isr. Gemeente in Den Haag ook gedacht ...
Collectie > Joodse pers > 20056322

 [Binnenland] : "Schomeré Mitswoth Menachim Abelim".  
Verslag van de jaarvergadering van het genootschap "Sjomer Mitswot Menachem Aveliem".
Collectie > Joodse pers > 20055305

 [Binnenland] : Eindhoven  1904
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer L. Bloemendaal.
Collectie > Joodse pers > 20000931

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1905
De briefschrijver gaat in op de twee brieven die eerder zijn verschenen inzake de
toestand van de ressorten Noord-Brabant en Limburg. Hij beschrijft nog enkele ...
Collectie > Joodse pers > 20058211

 Een Hen aan het woord over het achtste Congres.  1907
Scherp redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel van de heer Hen in
"De Joodsche Wachter" [1907-08-02] waarin hij terugblikt op tien jaar zionisme ...
Collectie > Joodse pers > 20061828

 Voordracht No. 17.  1907
Redactioneel commentaar naar aanleiding van voordracht nummer zeventien die het
kerkbestuur bij de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge heeft ingediend inzake ...
Collectie > Joodse pers > 20061312

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1906
Het kerkbestuur van de Isr. gemeente in Bergen op Zoom levert commentaar op het
ingezonden stuk van de heer M. de Bruin en blikt terug op de verkiezing voor een ...
Collectie > Joodse pers > 20060316

 [Binnenland] : Lemmer  1905
Verslag van het bezoek van opperrabbijn SA Rudelsheim.
Collectie > Joodse pers > 20057356

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl