Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

87 treffers met menora

 [Binnenland] : Groningen  1905
Verslag van de honderdachtenveertigste jaarvergadering van vrouwenvereniging "Menora
Tehora". Het werd dit keer niet zo feestelijk gevierd in verband de jobstijdingen ...
Collectie > Joodse pers > 20058529

 [geen titel]  1888
titel, [geen titel]. bron, Centr. Blad voor Israelieten, vol. 4(1888), nr. 32, p.
1. materiaal, bericht. trefwoorden, Culemborg menora jubileum synagoge. ...
Collectie > Joodse pers > 20000602

 [Binnenlandse berichten (2)]: Assen  1902
Een niet-joodse Assenaar schonk de gemeente een wit damastzijden parochet./ Verslag
van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige ...
Collectie > Joodse pers > 20052049

 [Binnenlandse berichten (3)] : Eibergen  1903
Het echtpaar J. Elzas uit Winterswijk schonk de gemeente een menora, ter herinnering
aan overleden familieleden./ Vrouwenvereniging "Bigde Kodesj" heeft het plan ...
Collectie > Joodse pers > 20052495

 Necrologie : [Rachel Druif]  1869
Necrologie van Rachel Druif.
Collectie > Joodse pers > 20001653

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1900
Vrouwenvereniging "Menora Tehora" heeft een nieuw bestuur gekregen. Mevr.
Gerzon-Schaap werd hartelijk bedankt voor haar inspanningen. / Het bestuur van ...
Collectie > Joodse pers > 20043320

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1881
Opperrabbijn Fränkel bezocht Groningen, preekte er en was aanwezig bij de plaatsing
van een grafsteen. / Tijdens Pesach zal een extra bedeling van vet, vlees en ...
Collectie > Joodse pers > 20026360

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1882
Verslag van de jaarlijkse godsdienstige en huizhoudelijke bijeenkomst van het
begrafenisgenootschap. / Verslag van de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst van ...
Collectie > Joodse pers > 20031257

 [Binnenland] : Amsterdam  1893
Reclame voor SM Roosnek die kandelaars voor Chanoeka aanbiedt.
Collectie > Joodse pers > 20038164

 [Binnenland] : Alkmaar  1886
Vereniging "Lechavod oele-tif'eret" heeft een menora aan de gemeente
te Alkmaar geschonken, en er is een feestavond geweest.
Collectie > Joodse pers > 20036098

 [Binnenlandse berichten (3)] : 's-Gravenhage  1908
Verslag van de jaarlijkse kledingverstrekking aan leerlingen van de godsdienstschool./
Verslag van een bijeenkomst in het lokaal van de vereniging "Tiferet Bachoeriem ...
Collectie > Joodse pers > 20064583

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1884
Verenigingsnieuws uit Groningen.
Collectie > Joodse pers > 20033361

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portugeesch Israël....  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20054875

 [Binnenlandse berichten (2)] : Vlissingen  1908
Ter gelegenheid van hun dertigjarig huwelijksjubileum overhandigden de heer en mevrouw
SM Polak de Isr. gemeente een menora./ De heren AH Polak en Jos. van Raalte ...
Collectie > Joodse pers > 20064433

 Binnenland] : Eindhoven  1896
Verslag van het feest ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige
bestaan van de vereniging "Talmud Tora".
Collectie > Joodse pers > 20042109

 150-jarig bestaan der vereniging Menorah Tehora te Groningen  1909
titel, 150-jarig bestaan der vereniging Menorah Tehora te Groningen. bron, Nieuw
Isr. Weekblad, vol. 45(1909), nr. 30, p. 3. materiaal, bericht. ...
Collectie > Joodse pers > 20001763

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Verslag van de bijeenkomst ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig ambtsjubileum
van de heer JD Wijnkoop als rabbijn van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20040148

 [P. T'tzawee]  1897
Religieuze bezinning naar aanleiding van het weekgedeelte.
Collectie > Joodse pers > 20042610

 [geen titel]  1913
titel, [geen titel]. bron, Nieuw Isr. Weekblad, vol. 49(1913), nr. 4, p. 10.
materiaal, bericht. trefwoorden, Groningen (stad) ambtsjubileum ...
Collectie > Joodse pers > 20001779

 [Binnenland] : Amsterdam  1882
Vereniging "Rina weTefila" heeft van een van haar leden een prachtige menora gekregen.
Collectie > Joodse pers > 20031121

 [Binnenland] : Groningen  1880
Verslag van de gewone jaarlijkse vergadering van damesvereniging "Menora Tehora".
Collectie > Joodse pers > 20031923

 [Binnenland] : Groningen  1907
Vermelding van [her]benoemingen bij vrouwenvereniging "Menora Tehora".
Collectie > Joodse pers > 20062367

 [Binnenland] : Vlaardingen  1896
De vereniging "Lekowoud Oelesieforeth" heeft een menora
geschonken aan de joodse gemeente in Vlaardingen.
Collectie > Joodse pers > 20042086

 [Binnenland] : Groningen  1896
Vrouwenvereniging "Menora Tehora" hield haar jaarlijkse bijeenkomst in hotel Kisch.
Collectie > Joodse pers > 20039972

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1881
Uitgebreid bericht over vrouwenvereniging "Menora Tehora". /
Uitgebreid bericht over vereniging "G'nozer Dallim".
Collectie > Joodse pers > 20025973

1 2 3 4
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl