Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

82 treffers met magied

 [Binnenland] : Amsterdam  1879
Isaak van Juda Palache is door het rabbinaal collegie van examinatoren voor
Port. Isr. godsgeleerden bevorderd tot predikant en magid.
Collectie > Joodse pers > 20030017

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Aankondiging van de examens voor onderwijzer[es] van de
verschillende rangen en voor magid en moré.
Collectie > Joodse pers > 20060254

 Verslag van den toestand der Nederl. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam van 1 October 1903...  1905
Vervolg van het jaarverslag van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge over het jaar 1903-1904.
Collectie > Joodse pers > 20057450

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Enkele gegevens uit de jaarrekening die de Permanente Commissie op de komende
vergadering van de Centrale Commissie zal aanbieden.
Collectie > Joodse pers > 20061487

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
De heer BJ Stein is bevorderd tot de graad van magid.
Collectie > Joodse pers > 20060361

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Aron van Salomon Rodriques Pereira is benoemd tot magid.
Collectie > Joodse pers > 20024615

 [Binnenland] : [In Memoriam]  1905
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van Abraham Rodrigues de Miranda.
Collectie > Joodse pers > 20058358

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Vermelding van de geslaagde godsdienstonderwijzers.
Collectie > Joodse pers > 20024594

 Nog iets over de interimaire Opperrabbinaten.  1899
Reactie op een brief in het "Weekblad voor Isr.
Huisgezinnen" over de interim-rabbinaten.
Collectie > Joodse pers > 20023735

 Kennisgeving. : [van de Hoofdcomm. voor de Zaken van het Port. Isr. Kerkgenootschap in...  1904
Vermelding van degenen die zijn toegelaten tot de rang van magid
en tot godsdienstonderwijzers van de middelste rang.
Collectie > Joodse pers > 20055803

 Kennisgeving. [van de Permanente Commissie]  1873
Vermelding van kandidaten die zijn toegelaten als godsdienstleraren in diverse rangen.
Collectie > Joodse pers > 20021663

 [Ingezonden stukken] : Verschaf U eenen leeraar!  1900
Door de eis van het opperrabbinaat dat voorzangers in kleine gemeenten ook de rang
van magid moeten hebben, kunnen veel gemeenten geen eigen voorzanger betalen. ...
Collectie > Joodse pers > 20044082

 Verslag van het verhandelde in de zitting van den Kerkeraad der Portug. Israel....  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20056360

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1908
Een lezer gaat nader in op het redactioneel commentaar inzake de jaarvergadering
van de Centrale Commissie [VIII]. Daarin noemde de schrijver een aantal gemeenten ...
Collectie > Joodse pers > 20063873

 Verslag van de handelingen der Permanente commissie, van Juni 1880 tot Juni 1881.  
Jaarverslag van de permanente commissie. Onder meer: nieuw gestichte gemeenten,
overwegingen met betrekking tot subsidiën, benoeming schoolbesturen.
Collectie > Joodse pers > 20026679

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Opsomming van het aantal onderwijzers en onderwijzeressen van verschillende
rangen dat zich heeft aangemeld bij de examencommissie.
Collectie > Joodse pers > 20049561

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Vermelding van degenen die zijn toegelaten als godsdienstonderwijzers van
de middelste rang, en tot de rang van darsjan en magid.
Collectie > Joodse pers > 20051576

 [Binnenland] : Rotterdamsche Brieven.  1908
Iemand uit Rotterdam beschrijft de ontwikkelingen rond de benoeming
van een leraar bij het "Isr. Mannenbegraafgenootschap".
Collectie > Joodse pers > 20063250

 Centrale Commissie. [Vervolg van het Derde Blad.]  
Tweede deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20065735

 Het voorstel van Mr. B.E. Asscher.  1900
Tweede deel van een kritisch commentaar betreffende het voorstel van de heer BE
Asscher om het salaris van godsdienstonderwijzers te verhogen.
Collectie > Joodse pers > 20048007

 [Binnenland] : Amsterdam  1885
Overzicht van de aantallen leerlingen die zich hebben aangemeld voor
examens voor godsdienstonderwijzer, magid en more.
Collectie > Joodse pers > 20032731

 Het Reglement op de Examina der Israël. Godgeleerden.  1872
Bespreking van het nieuwe reglement op de examens voor Isr. godgeleerden.
Collectie > Joodse pers > 20020428

 [Binnenland] : Haarlem  1892
De aftredende leden van de kerkenraad zijn herkozen;
SB de Vries heeft de rang van magid behaald.
Collectie > Joodse pers > 20036774

 [Binnenland.] : Amsterdam  1895
De heer Ph.MR Garcia is geslaagd voor predikant en leraar.
Collectie > Joodse pers > 20039016

 [Binnenland] : Amsterdam  1885
Verslag van de handelingen van de Perm. Commissie van juni 1884 tot juni 1885. In
dit deel: nieuwe gemeenten, bouw of herstel van kerken en het godsdienstonderwijs ...
Collectie > Joodse pers > 20032605

1 2 3 4
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl