Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

37 treffers met machtiging

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Gravenhage  1886
Het kerkbestuur werd gemachtigd kandidaten op te roepen voor proefdiensten. / Het
jaarlijks examen van de leerlingen van de Isr. godsdienstschool voor betalenden ...
Collectie > Joodse pers > 20035015

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1907
Enkele gegevens naar aanleiding van besluiten die zijn genomen tijdens
een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20062150

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Portugeesch Israel....  1907
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente in Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20061250

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Tekst van de voordracht van het kerkbestuur tot regularisatie van de
uitgaven verbonden aan de aankoop van grond te Diemen.
Collectie > Joodse pers > 20061926

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's Hage  1879
Mej. Heilbron is het komende seizoen verbonden aan de Parijse opera. / De regenten
van het Isr. weeshuis zijn gemachtigd tot afschrijving van het grootboek der ...
Collectie > Joodse pers > 20029879

 Vergadering der Centrale Commissie op 9 November.  1902
Vervolg van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een speciale zitting
van de Centrale Commissie. Dit artikel gaat in zijn geheel over hetgeen professor ...
Collectie > Joodse pers > 20052219

 [Binnenland] : Weldadigheids-vereeniging "Trein 8.28 H.IJ.S.M."  1908
Vermelding van de verschillende groepen kinderen die vertrekken naar bos- en
zeekoloniehuizen en van hun terugkeer. Ook wordt meegedeeld dat de vereniging een ...
Collectie > Joodse pers > 20063476

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Port. Isr. Gemeente...  1909
Eerste deel van het verslag van een kerkenraadsvergadering
van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20065053

 [Binnenland] : De Sjechitoh-quaestie in Antwerpen.  1908
Redactioneel commentaar naar aanleiding van het artikel van de heer Hirschel
in het vorige nummer inzake de sjechieta-kwestie in Antwerpen.
Collectie > Joodse pers > 20062847

 Vergadering van de Centrale Commissie op Zondag 9 Nov.  1902
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van
het Ned. Isr. Kerkgenootschap. Het centrale punt van de besprekingen was de ...
Collectie > Joodse pers > 20052114

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Vermelding van zeven agendapunten voor de aanstaande kerkenraadsvergadering van
de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Tevens de tekst van de voordracht voor leden voor de ...
Collectie > Joodse pers > 20056204

 Buitengewone Vergadering [van de kerkeraad der Ned. Israel. Hoofdsynagoge op Woensdag 2...  1907
Verslag van een buitengewone kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Er werd stilgestaan bij het overlijden van de heer Louis Boas en als teken van ...
Collectie > Joodse pers > 20062024

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge van Donderdag 5 April...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20059163

 [Binnenland] : Schomeré Mitswoth Menachem Abeliem.  1903
Verslag van de jaarvergadering van het genootschap "Schomeré Mitswoth Menachem Abeliem".
Collectie > Joodse pers > 20053396

 Kerkelijke Belang. [Slot.]  1907
Tweede en laatste deel van een verslag van een vergadering
van kiezersvereniging "Kerkelijk Belang".
Collectie > Joodse pers > 20062013

 [Binnenland] : Bepalingen van orde betreffende de Synagoge aan het Waterlooplein.  1907
Het kerkbestuur van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge heeft het reglement
van orde opgesteld voor de synagoge Waterlooplein.
Collectie > Joodse pers > 20061969

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Port. Isr. Gemeente...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20046854

 [Binnenland] : Voordracht des kerkbestuurs tot oprichting eener godsdienstschool in...  1907
Tekst van het voorstel dat het kerkbestuur aan de kerkenraad doet inzake
de oprichting van een godsdienstschool in De Pijp.
Collectie > Joodse pers > 20062442

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Aankondiging van een vergadering van de Centrale Commissie waarbij een voordracht
van de Permenente Commissie zal worden behandeld. De tekst van deze voordracht ...
Collectie > Joodse pers > 20051986

 [Ingezonden Stukken.] : De Antwerpsche Sjechieto-kwestie.  1908
De heer Hirschel verzoekt de redactie om een brief, die hij van opperrabbijn A.
van Loen ter inzage heeft ontvangen, in de krant op te nemen. In deze brief aan ...
Collectie > Joodse pers > 20062849

 Vergadering der Centrale Commissie op 9 November.  1902
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20052170

 Verplaatsing bureaux Thesaurie.  1906
De vaste commissie vraagt machtiging om de boekhouding te verplaatsen naar enkele
vrijgekomen schoollokalen./ De redactie van het Nieuw Isr. Weekblad deelt mee ...
Collectie > Joodse pers > 20059122

 Een enkel woord  1907
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de buitengewone kerkenraadsvergadering
van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge die op twee oktober werd gehouden waarbij werd ...
Collectie > Joodse pers > 20062069

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1896
Bericht van enkele besluiten die tijdens de zitting van de kerkenraad
van de Ned. Isr. Gemeente in Den Haag zijn genomen.
Collectie > Joodse pers > 20041946

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1904
Mededelingen van de kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente inzake : een renteloze
lening ten behoeve van de nieuwe begraafplaats; openstelling van de synagoge op ...
Collectie > Joodse pers > 20054780

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl