Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

37 treffers met lijkwagen

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1884
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20033998

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1907
Een liberaal lid van de Joodse gemeente in Tilburg gaat nader in op hetgeen "Jehoedie"
en "Jehoedie II" hebben geschreven over de problemen in de Joodse gemeente ...
Collectie > Joodse pers > 20061540

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge op Donderdag 4 November...  1892
Verslag van een kerkenraadsvergadering waarin om de regeling met betrekking
tot de kerkelijke contributie aan de orde kwam.
Collectie > Joodse pers > 20037020

 Zitting van den Kerkeraad. : De eetquaestie.  1901
Derde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de laatst gehouden
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. In dit artikel gaat het ...
Collectie > Joodse pers > 20049649

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1906
Iemand uit Den Haag schrijft een lange brief naar aanleiding van artikelen in het
"Weekblad voor Israelieten". Daarin werd over plannen en besluiten van kerkenraad ...
Collectie > Joodse pers > 20060311

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Beschrijving van een tentoonstelling, bestaande uit etsen, gravures, oorkonden,
platen en dergelijke, die de heer A.Th. Hartkamp heeft verzameld rond het thema ...
Collectie > Joodse pers > 20064346

 [Binnenland] : Gorredijk  1904
De correspondent uit Gorredijk geeft een aanvulling op zijn artikel in het vorige
nummer inzake de jaarvergadering van het genootschap "Tiferet Bachoeriem Gemiloet ...
Collectie > Joodse pers > 20054605

 Tienjarig Verslag der Nieuwe Israëlietische Begrafenis-Vereeniging, over de jaren 1891...  
Verslag van tien jaar "Nieuwe Israëlietische Begrafenis Vereniging"
dat werd voorgelezen tijdens de algemene vergadering.
Collectie > Joodse pers > 20048568

 Een waarschuwend voorbeeld.  1899
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een artikel dat de secretaris van het
Isr. kerkbestuur in Meerssen had opgestuurd. Daarin gaat het om enkele rijkere ...
Collectie > Joodse pers > 20047244

 De quaestie met "Hulpe Israels".  1897
Vierde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de discussie
rond de vereniging "Hulpe Israels" en het kerkbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20044166

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De heer IM Coffeng levert rouwkoetsen voor Muiderberg en Zeeburg.
Collectie > Joodse pers > 20055473

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1884
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente te Amsterdam.
Onder andere beraadslagingen over de tooi van de paarden van de lijkwagen en bespreking ...
Collectie > Joodse pers > 20034182

 [Binnenlandse berichten (2)]: Hilversum  1898
Bericht van het overlijden van de heer M. Abrahamson./ De vereniging "Halbosjat
Aroemiem" heeft dertig leerlingen van de godsdienstschool voorzien van ondergoed ...
Collectie > Joodse pers > 20046678

 Verslag der vergadering van den kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Dinsdag 28...  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
De vergadering wordt voortgezet op donderdagavond.
Collectie > Joodse pers > 20044400

 [Binnenlandse berichten (2)]: Hilversum  1901
De heer L. Dünner zal een godsdienstige voordracht houden in de synagoge./
Verslag van een vergadering van "Gemiloet Chasadiem".
Collectie > Joodse pers > 20048823

 Een onjuiste wetsinterpretatie.  1897
Redactioneel commentaar naar aanleiding van onenigheid tussen het kerkbestuur van
de Ned. Isr. Hoofdsynagoge en het bestuur van de Nieuwe Isr. Begrafenisvereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20044385

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1899
De briefschrijver gaat in op de kritiek die de hoofdredacteur in het vorige nummer
gaf naar aanleiding van een begrafenis. De hoofredacteur geeft direct antwoord ...
Collectie > Joodse pers > 20047208

 [Binnenlandse berichten] : Pekel-a  1868
De religieuze vereniging "Keter Tora" heeft een algemene vergadering gehouden en
besloten tot de aankoop van een lijkwagen. De vrouwenvereniging zal een parochet ...
Collectie > Joodse pers > 20016111

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Port. Isr. Gemeente...  1896
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20041950

 [Binnenlandse berichten (3)] : Meppel  1904
Verslag van de vijfentwintigste jaarvergadering van vereniging "Gemiloet Chasadiem"./
De heer A. van Loen zal in 1904 als waarnemend opperrabbijn van het ressort ...
Collectie > Joodse pers > 20054915

 [Ingezonden Stukken.] : Joodsche toestanden te 's-Gravenhage.  1902
Iemand uit Den Haag bericht over wat hij heeft meegemaakt tijdens
een begrafenis waar hij extra geld moest betalen.
Collectie > Joodse pers > 20051649

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1882
Het Isr. begrafenisgenootschap steunt AD Lutomirski in zijn streven een eigen
lijkwagen voor de joodse gemeente te Rotterdam aan te schaffen.
Collectie > Joodse pers > 20031006

 [Binnenlandse berichten (4)] : Gorredijk  1905
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Tiferet Bachoeriem Gemiloet
Chasadiem"./ De heer Jozeph H. Leefsma heeft het weekgedeelte bij zijn bar mitswa ...
Collectie > Joodse pers > 20056696

 [In Memoriam] : Mr. J.F. Wertheim.  1907
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer JF Wertheim.
Collectie > Joodse pers > 20009035

 De Besprekingen in "Kerkelijk Belang".  1901
Vervolg van een redactioneel commentaar naar aanleiding
van vergaderingen van "Kerkelijk Belang".
Collectie > Joodse pers > 20050139

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl