Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

44 treffers met leervereniging

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1893
Naar aanleiding van artikelen over de bloeiende jongerenvereniging "Mekor Chajim"
en de eventuele oprichting van een middelbare school stelt de spreker vast dat ...
Collectie > Joodse pers > 20037185

 [Binnenland] : Zwolle  1904
Verslag van de inwijding van een zaal waar de vereniging "Resjiet Chochma" haar
leeroefeningen zal houden. Tevens zal ook de pas opgerichte jongerenvereniging " ...
Collectie > Joodse pers > 20004518

 [Binnenland] : Zwolle  1906
Verslag van de tweede buitengewone bijeenkomst van het genootschap "Resjiet Chochma".
Collectie > Joodse pers > 20058697

 [Binnenland] : Leeuwarden  1909
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "To'elet Nasjiem".
Collectie > Joodse pers > 20065128

 [Binnenland] : Amsterdam  1882
E. Stein is voornemens een talmoedcursus te beginnen.
Collectie > Joodse pers > 20030767

 [Binnenland] : Zutphen  1908
Iemand uit Zutphen beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen van de laatste tijd
uit de Isr. gemeente : De heer D. Levison is als voorzitter van de schoolcommissie ...
Collectie > Joodse pers > 20004460

 [Binnenland] : Arnhem  1899
Verslag van de begrafenis van de heer M. Gompertz.
Collectie > Joodse pers > 20000352

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Mededeling betreffende de plaats waar de leeroefeningen van het genootschap
"Derech ha-Jasjara" in de wintermaanden zullen plaatshebben.
Collectie > Joodse pers > 20060162

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1874
Aan B. Cohen is de titel 'chaweer' verleend. / Verslag van de jaarlijkse
feestelijke bijeenkomst van vereniging "Ets Chaim".
Collectie > Joodse pers > 20022035

 [Binnenlandse berichten (4)] : Groningen  1908
De leden van de Ned. Isr. Gemeente kunnen kandidaten voorstellen voor de verkiezing
van kerkenraadsleden./ De leeroefeningen van de vereniging "Hogei Dat"zijn weer ...
Collectie > Joodse pers > 20063988

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Vanuit Goor is een brief gestuurd waarin bitter wordt geklaagd over de manier waarop
een bestuurder het leren van een vereniging heeft verstoord. De redactie legt ...
Collectie > Joodse pers > 20053419

 [Binnenlandse berichten] : Arnhem  1866
In Arnhem is de vereniging Talmoed Tora opgericht.
Collectie > Joodse pers > 20000247

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Bericht over de oprichting van een jongerenvereniging onder de naam "Divrei Noam".
Collectie > Joodse pers > 20056507

 [Binnenland] : Achawah.  1900
Tijdens een bijeenkomst van "Achawah" ter oprichting van een cursus binnen de afdeling
Noord-Holland werd besloten om elke dinsdagavond in de voorkamer van de heer ...
Collectie > Joodse pers > 20048056

 [Binnenlandse berichten (2)]: 's-Gravenhage  1902
Tekst van een voorstel dat bij de kerkenraad is ingediend als aanvulling van het
reglement van de Ned. Isr. Gemeente. Hierin gaat het om de regels betreffende het ...
Collectie > Joodse pers > 20051877

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Steeds meer mensen gaan zich bezighouden met de studie van
de werken van rabbijn Samson Raphael Hirsch.
Collectie > Joodse pers > 20055346

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Bij "Ets Haim" werd een sijoem gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20021612

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Verslag van een algemene vergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20045470

 [Binnenland] : Eindhoven  1904
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de heer L. Bloemendaal.
Collectie > Joodse pers > 20000931

 [Binnenlandse berichten (2)] : Antwerpen  1909
Er is een commissie benoemd die met de verschillende Isr. gemeenten in Antwerpen
in gesprek zal gaan met het doel te komen tot meer centralisatie van de gemeenten ...
Collectie > Joodse pers > 20065646

 [Binnenland] : Tiel : ["Nieuw Leven"- "Hechteren Vriendschap".]  1901
Kort bericht over de oprichtingsvergadering van een
leervereniging onder de naam "Ets Chaim".
Collectie > Joodse pers > 20048689

 [Binnenland] : Amsterdam  1900
Verslag van de jaarvergadering van vereniging "Tiferet Bachoeriem".
Collectie > Joodse pers > 20047954

 [Binnenland] : Dordrecht  1894
In Dordrecht is een vereniging opgericht die de viering van het veertigjarig bestaan
van de synaogoge in 1896 zal voorbereiden. Binnenkort wordt ook een vereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20040880

 [Binnenland] : Zwolle  1903
Bericht over de oprichting van een jongelingsvereniging onder de naam "Ets Chajiem".
Collectie > Joodse pers > 20054299

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Bij vereniging "Machzieke haTora" werd een sijoem gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20021804

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl