Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

72 treffers met leerplan

 Een traditioneele wijze van strijd voeren.  1886
Vierde deel van de discussie met het Nieuwsblad voor
Israelieten over de neutrale school.
Collectie > Joodse pers > 20033720

 [Binnenland] : Dordrecht  1886
Ressortaal opperrabbijn dr. B. Ritter bracht een bezoek aan de gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20034406

 Boekaankondiging. : [Zum Moral-Unterricht.]  1908
Bespreking van een handleiding voor het geven van ethiek-onderwijs op lagere scholen
in Engeland en Duitsland. Het zijn hoofdstukken uit Engelse leerboeken, in ...
Collectie > Joodse pers > 20063496

 [Binnenland] : Elburg  1896
Verslag van het bezoek van opperrabbijn de heer L. Wagenaar aan de
joodse gemeente in Elburg op donderdag en vrijdag.
Collectie > Joodse pers > 20041231

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Twee voorstellen van het kerkbestuur worden beschreven : een inzake de vereniging
"Sjomer Mitswot Menachem Aveliem" waar het gaat om art. 25 van de verordening ...
Collectie > Joodse pers > 20050874

 [Binnenland] : Dordrecht  1886
De kerkenraad besloot onder meer jaarlijks f. 20 aan de
"R. Jesaja-Kleerekoper-Stichting" toe te kennen.
Collectie > Joodse pers > 20033635

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1877
Briefschrijver windt zich op over het feit dat de Centrale Commissie het leerplan
van JH Dünner aanbeveelt. Naar zijn mening is er niet door voldoende deskundigen ...
Collectie > Joodse pers > 20027999

 Omvang en strekking van het Joodsch Lager Godsdienst-Onderwijs, in verband met de...  1876
In een artikel in de "Isr. Letterbode" zet Dünner, net zoals het NIW deed in het
artikel "Schoolinspectiën", de gebreken van het godsdienstonderwijs, in dit geval ...
Collectie > Joodse pers > 20025075

 Vergadering over het Godsdienst-Onderwijs.  1899
Eerste deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de vergadering over
het godsdienstonderwijs, die was georganiseerd door de schoolcommissie uit Nijmegen ...
Collectie > Joodse pers > 20047280

 [Ingezonden stukken] : Verbetering van ons godsd.-onderwijs [brief]  1876
Het middel om het eigenlijke doel van de beoogde onderwijs-hervormingen, volgens
schrijver "de verflauwing van godsdienstigheid tegen te gaan", te bereiken, is ...
Collectie > Joodse pers > 20025626

 [Ingezonden stukken] : Rapport van den Eerw. Heer Opperrabbijn Hillesum, over het...  1877
Opperrabbijn JS Hillesum uit een aantal punten van kritiek op het door JH Dünner
ontworpen Leerplan voor het lager godsdienstonderwijs. Hij weerlegt de grieven ...
Collectie > Joodse pers > 20027541

 Zitting der Centrale Commissie tot de algemeene zaken van het Nederl. Israel....  1877
Verslag van een vergadering van de Centrale Commissie.
Collectie > Joodse pers > 20027386

 De samenstelling der Commissie van Examinatoren en het "Leerplan".  1876
De schrijver van een ingezonden stuk in het "Weekblad voor Israelieten" bekritiseert
de commissie van examinatoren die bijeen zal komen ter bespreking van het " ...
Collectie > Joodse pers > 20025944

 Vergadering over het Godsdienst-Onderwijs.  1899
Derde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de vergadering over
het godsdienstonderwijs, die was georganiseerd door de schoolcommissie uit Nijmegen ...
Collectie > Joodse pers > 20047347

 Vergadering over het Godsdienst-Onderwijs.  1899
Vijfde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de vergadering over
het godsdienstonderwijs, die was georganiseerd door de schoolcommissie uit Nijmegen ...
Collectie > Joodse pers > 20047413

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1877
Opperrabbijn Hillesum, biedt, zoals door een vorige briefschrijver gesuggereerd,
zijn rapport over het leerplan van Dünner aan aan de redactie van het NIW. In een ...
Collectie > Joodse pers > 20027522

 Zitting van den Kerkeraad op 9 December. V.  1909
Vijfde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. In dit deel gaat het om de ...
Collectie > Joodse pers > 20064757

 Omvang en strekking van het Joodsch Lager Godsdienst-Onderwijs, in verband met de...  1876
Vervolg van het pleidooi van Dünner voor meer aandacht voor de geschiedenis van
de joden en de Hebreeuwse taal in het lager godsdienstonderwijs.
Collectie > Joodse pers > 20025111

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1877
Briefschrijver keurt de woorden van de heer Jacobs van de Centrale Commissie in
een onlangs gehouden vergadering over het leerplan van JH Dünner af.
Collectie > Joodse pers > 20027462

 Kerkeraadszitting van 14 januari.  1897
Redactioneel commentaar bij de kerkenraadszitting van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20042547

 [Binnenland] : Achawah.  
Verslag van de zevende algemene vergadering van "Achawah" die op dinsdag en woensdag
in Zwolle in de vergaderzaal van de Ned. Isr. Gemeente plaatshad.
Collectie > Joodse pers > 20047703

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Toutseous Chajiem". Het bestuur
dat was afgetreden, blijft aan totdat het rapport van de onderzoekscommissie is ...
Collectie > Joodse pers > 20061578

 Een meeting over ons schoolwezen.  1877
Er is een dringende behoefte aan hervormingen van het godsdienstonderwijs. Het beleggen
en houden van meetings is volgens de redactie van het NIW niet het aangewezen ...
Collectie > Joodse pers > 20026829

 Buitengewone Vergadering der Centrale Commissie op Zondag 25 November 1877. (Slot).  1877
Inzake het leerplan van Dünner, wordt de Permanente Commissie gemachtigd de besturen
van de godsdienstscholen aan te bevelen om de leervakken zoals die door de ...
Collectie > Joodse pers > 20027822

 ]Het Leerplan van den Wel-Eerw. Zeer-Gel. Heer Dr. J.H. Duenner.  1876
Veroordelende reacties van opperrabbijn BS Berenstein, J. Lehmans en Akiba Lehren
op het leerplan van JH Dünner. De redactie van het NIW neemt het op voor Dr. Dünner ...
Collectie > Joodse pers > 20025421

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl