Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

46 treffers met leerlingenaantal

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Enkele gegevens uit het achtendertigste en negenendertigste
verslag van de Avondschool voor Volwassenen.
Collectie > Joodse pers > 20065680

 [Binnenland] : Amsterdam  1882
Excerpt van het jaarverslag van het Centraal Isr. weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20031165

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Tekst van een brief die de vereniging "Hulpe Israels" aan de kerkenraad van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge heeft gestuurd. Het schoolcomité van deze vereniging wil ...
Collectie > Joodse pers > 20062283

 Bond Tischbie.  
Verslag van de jaarvergadering van de bond "Tisjbie", die werd gehouden in Casino
Papenhulst te 's-Hertogenbosch. De toespraak van de heer L. Hertzberger zal later ...
Collectie > Joodse pers > 20066008

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Enkele gegevens uit het zesendertigste en zevenendertigste
jaarverslag van de Avondschool voor Volwassenen.
Collectie > Joodse pers > 20061944

 [Binnenland] : Amsterdam  1884
Verslag van de jaarlijkse vergadering van het genootschap tot verstrekking
van kleding aan leerlingen van de Talmoed Tora school.
Collectie > Joodse pers > 20035129

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1871
Er bezoeken veel meer jongens dan meisjes lager godsdienstonderwijs.
Collectie > Joodse pers > 20012989

 [Binnenland] : Amsterdam  1884
Jaarverslag van de Port. Isr. godsdienstburgerschool over 1882-1883.
Collectie > Joodse pers > 20033372

 Eenige opmerkingen naar aanleiding van hetgene er met den heer H.E. Elte, tweeden...  1874
Pleidooi voor het afschaffen van de zaterdag als schooldag, zodat ook joodse leraren
zonder problemen tot hoofdonderwijzers aan de openbare scholen benoemd kunnen ...
Collectie > Joodse pers > 20022226

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  
Verslag van de halfjaarlijkse examens aan de Ned. Isr. armenscholen.
Collectie > Joodse pers > 20018374

 [Binnenland] : Utrecht  1880
Verslag van een vergadering van het bestuiur van het Centr. Isr. weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20025393

 [Binnenland] : Amsterdam  1881
Samenvatting van het jaarverslag van de "avondschool voor volwassenen".
Collectie > Joodse pers > 20026641

 Zitting van den Kerkeraad op 9 December. V.  1909
Vijfde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. In dit deel gaat het om de ...
Collectie > Joodse pers > 20064757

 [Binnenland] : Amsterdam  1884
Excerpt uit het jaarverslag van het Centr. Isr. Weeshuis.
Collectie > Joodse pers > 20034488

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1881
De heren die een verzoek tot subsidiëring van godsdienstonderwijs aan meer gegoede
kinderen hebben ingediend hadden beter eerst kunnen inventariseren hoeveel kinderen ...
Collectie > Joodse pers > 20028322

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1874
Er is weer een cursus begonnen aan de "Avondschool voor Volwassenen".
Collectie > Joodse pers > 20022667

 [Binnenland] : Voordracht des kerkbestuurs tot oprichting eener godsdienstschool in...  1907
Tekst van het voorstel dat het kerkbestuur aan de kerkenraad doet inzake
de oprichting van een godsdienstschool in De Pijp.
Collectie > Joodse pers > 20062442

 [Binnenland] : Amsterdam  1881
Verslag van de jaarvergadering van de "Port. Isr. Godsdienstburgerschool".
Collectie > Joodse pers > 20028857

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1908
Enige gegevens uit de ontwerp-begroting voor 1909 van de Ned. Isr. Gemeente , die
tevens zicht geeft op de huidige stand van zaken in de gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20064520

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
Vermelding van het aantal leerlingen op de Ned. Isr. armenscholen in 1872.
Collectie > Joodse pers > 20013229

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1870
Informatie over het aantal leerlingen en kinderen op de wachtlijsten
van de Ned. Isr. godsdienstarmenscholen te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20019130

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portug. Israel....  1906
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente. Er werd veel
aandacht besteed aan de instructie betreffende het penningmeesterschap.
Collectie > Joodse pers > 20060395

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
Er zijn al zeventig aanmeldingen voor de op te richten godsdienst-tussenschool.
Collectie > Joodse pers > 20020387

 Een besluit, hetwelk tot nadenken stemt.  1885
Omdat de hoogste klassen van de Ned. Isr. godsdienstarmenschool door te weinig
leerlingen worden bezocht is besloten dat die leerlingen die er zijn, voortaan naar ...
Collectie > Joodse pers > 20035207

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1906
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente. Veel aandacht
werd besteed aan de reglementswijzigingen van "Gemiloet Chasadiem".
Collectie > Joodse pers > 20060381

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl