Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

145 treffers met leeftijd

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
De gebroeders van Stratum zijn toegelaten als chirurgijns-dentisten.
Collectie > Joodse pers > 20021780

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdagavond 27...  1903
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. De openbare
zitting werd gehouden na de geheime. Bijna de gehele vergadering was gewijd aan ...
Collectie > Joodse pers > 20053777

 [Binnenland] : 'Achawah".  1901
Verslag van een vergadering van "Achawah" afdeling Noord-Holland.
Collectie > Joodse pers > 20049844

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Aankondiging van een bijeenkomst waarbij afscheid zal worden genomen van de heer
H. Hirschel als hoofd van de school en tevens zijn opvolger, de heer J. Vredenburg ...
Collectie > Joodse pers > 20050059

 [Binnenland] : Vergadering der Centrale Commissie op Zondag 27 Juni e.k. des...  1909
Agenda, bestaande uit vijftien punten, voor de komende vergadering van de Centrale
Commissie. De redactie meldt de ontvangst van een reeks gedrukte stukken en ...
Collectie > Joodse pers > 20065642

 Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Portugeesch...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Voor het eerst zal aan een weduwe van een slachter een pensioen worden toegekend ...
Collectie > Joodse pers > 20062934

 Verslag van het verhandelde in den vergadering van den Kerkeraad der Portug. Israel....  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20043970

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1894
Open brief van HD Woudhuijsen aan religieuze vereniging "Derech ha-Jasjara", bij
wie hij solliciteerde naar de betrekking van godsdienstleraar maar waar hij, naar ...
Collectie > Joodse pers > 20038708

 [Binnenland] : Groenloo  1906
Bericht over nieuwe bestuurderessen voor vrouwenvereniging "Chevrat Nasjiem".
Collectie > Joodse pers > 20058648

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Enkele gegevens uit het zesendertigste en zevenendertigste
jaarverslag van de Avondschool voor Volwassenen.
Collectie > Joodse pers > 20061944

 [Binnenlandse berichten (2)] : Winschoten  1907
Verslag van het halfjaarlijkse feest dat de rederijkerskamer "Weldoen is Ons Streven"
had georganiseerd./ Na een studie van vijf jaren is de drieentwintigjarige ...
Collectie > Joodse pers > 20062060

 Zitting van den Kerkeraad op 22 November.  1906
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge. De hoofdredacteur vindt dat het publiek op de tribune tijdens ...
Collectie > Joodse pers > 20060445

 Een antwoord aan S.  1885
De ervaring leert dat de jeugdige leeftijd van de leerlingen
geen probleem is bij het godsdienstonderwijs.
Collectie > Joodse pers > 20035308

 Hulp voor Minvermogende weezen.  1903
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Hulp voor Minvermogende Wezen".
Collectie > Joodse pers > 20053137

 [Binnenland] : Zevenaar  1909
Bericht van het overlijden en van de begrafenis van de koster.
Collectie > Joodse pers > 20065936

 [Binnenland] : Ter Apel  1906
De heer S. Josep uit Musselkanaal heeft ontslag genoemen
als vice-voorzitter van de gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20058713

 [Binnenlandse berichten (2)] : Pekela  1908
Bij de jaarvergadering van de kerkenraad werd aan de heer BD de Levie een geschenk
overhandigd als dank voor de uitoefening van zijn ambt als koster gedurende ...
Collectie > Joodse pers > 20062615

 Jochanan ben Saccai. [Naar Albert Katz]  1906
Derde deel van de levensbeschrijving van Jochanan ben Saccai.
Collectie > Joodse pers > 20059880

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
De heer MI Hirsch heeft ontslag aangevraagd als leraar-predikant aan het Bet Hamidrasj
Ets Chajiem. In zijn plaats is de heer Justus Tal benoemd.
Collectie > Joodse pers > 20061087

 Kennisgeving. : [van de Permanente Commissie tot de Algemeene Zaken van het Ned. Isr....  1898
Degenen die examen willen doen voor het verkrijgen van de rang van godgeleerde
of godsdienstonderwijzer wordt opgeroepen zich te melden.
Collectie > Joodse pers > 20044789

 Vergadering van de Centrale Commissie tot de Alg. Zaken van het Ned. Isr....  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de Centrale Commissie tot de
Alg. Zaken van het Ned. Isr. Kerkgenootschap die plaatshad in de vergaderzaal aan ...
Collectie > Joodse pers > 20065733

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Naast de oprichting van een Centr. Isr. Krankzinnigengesticht wil men ook een Isr.
Ziekenhuis voor betalenden openen. Het is een misverstand te menen dat de opperrabbijn ...
Collectie > Joodse pers > 20055835

 [Binnenland] : Zaltbommel  1906
De heer A. de Jong is herkozen en de heer M. Joosten is gekozen tot lid van notabelen.
De heer AA Marcus is in plaats van zijn vader tot lid van het kerkbestuur ...
Collectie > Joodse pers > 20060466

 Een benoeming.  1883
De benoeming van M.Polak tot assistent-voorzanger is niet op eerlijke wijze tot
stand gekomen. Voor de sollicitaties stond al vast dat hij, als ad interim voorzanger ...
Collectie > Joodse pers > 20031569

 [Binnenland] : Roermond  1903
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Bigde Kodesj".
Collectie > Joodse pers > 20052493

1 2 3 4 5 6
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl