Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

845 treffers met ledental

 [Binnenland] : Utrecht  1900
De joodse "soirée-vereeniging" "Kunst en genoegen"
heeft dringend behoefte aan meer leden.
Collectie > Joodse pers > 20046664

 [Binnenland] : Het Diamantwerkers-Weezenfonds  1898
Verslag van de achtenveertigste algemene vergadering
van het "Diamantwerkers Wezenfonds".
Collectie > Joodse pers > 20044953

 [Binnenland] : Rotterdam  1903
Verslag van de jaarvergadering van het "Alg. Isr. Verbond" afdeling Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20053014

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1883
Beknopt verslag van de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst van vereniging "Hulp in
Lijden". / Door een aantal jongeren is een vereniging onder de naam "Oefening ...
Collectie > Joodse pers > 20031346

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de tweede algemene vergadering van vereniging "Sjemirat Sjabbat".
Collectie > Joodse pers > 20044871

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Verslag van de achtenzeventigste algemene vergadering van het
theologisch genootschap "Tiferet Bachoeriem".
Collectie > Joodse pers > 20055972

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Beknopt jaarverslag van genootschap "kleeding der minvermogenden".
Collectie > Joodse pers > 20025386

 [Binnenland] : Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore".  1900
Verslag van de veertiende jaarvergadering van liefdadigheidsvereniging "Montefiore".
Collectie > Joodse pers > 20048089

 [Binnenland] : Ondersteuning voor behoeftige Weduwen.  1905
Verslag van de jaarvergadering van liefdadigheidsvereniging
"Ondersteuning voor Behoeftige Weduwen".
Collectie > Joodse pers > 20056993

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1899
Verslag van een vergadering van het Alg. Isr. Verbond, afdeling Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20047274

 [Binnenland] : Joodsch Litteraire Club.  1908
Verslag van de jaarvergadering van de "Joodse Literaire Club".
Collectie > Joodse pers > 20063588

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Verslag van een algemene vergadering van het begrafenisgenootschap "Agoedat Re'iem".
Collectie > Joodse pers > 20049030

 [Binnenland] : Den Bosch  1909
Verslag van een feestelijke avond van het "Alg. Isr.
Verbond" met het doel leden te winnen.
Collectie > Joodse pers > 20065173

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1899
Verslag van de jaarvergadering van "Mekor Chajiem". /
Bericht over damenvereniging "Bigde Kodesj".
Collectie > Joodse pers > 20024060

 Inwijding der vergroote Synagoge te Haarlem.  
Uitgebreid verslag, geschreven door verschillende correspondenten,
van de inwijding van de vernieuwde synagoge in Haarlem.
Collectie > Joodse pers > 20041564

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1908
Verslag van de viering van de zeventigste verjaardag van oppervoorzanger S. Sitters./
Mejuffrouw N. Dwinger is geslaagd voor het examen boekhouden./ Kort verslag ...
Collectie > Joodse pers > 20064461

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Verslag van de jaarvergadering van de Isr. kiezersvereniging "Kerkelijk Belang".
Collectie > Joodse pers > 20065077

 [Binnenland] : De Weldadigheid  1903
Verslag van de jaarvergadering van vereniging "De Weldadigheid".
Collectie > Joodse pers > 20052626

 [Binnenland] : [Avodat ha-Kodesj.]  1899
Verslag van de jaarvergadering van zangvereniging "Avodat Hakodesj",
tevens het koor van de Nieuwe Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20047495

 [Binnenlandse berichten (2)] : Assen  1909
Verslag van een introductie-bijeenkomst van de "Joodse Territorialistische
Organisatie"[Ito]. Er waren nog niet genoeg leden om een afdeling in Assen te kunnen ...
Collectie > Joodse pers > 20065095

 [Bet Hamidrasj Ets Chajiem.]  1909
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de circulaire die het bestuur van "Bet
Hamidrasj Ets Chajiem" heeft verstuurd waarin wordt opgeroepen tot financiële ...
Collectie > Joodse pers > 20065849

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de jaarvergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20055263

 Vereeniging "Ozer Dallim" [Steun der Armen]  1898
Verslag van de zesde jaarlijkse algemene vergadering van vereniging "Ozer Dallim".
Collectie > Joodse pers > 20044737

 [Binnenland] : Portugeesch Israel. Gemeentebelang.  1909
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Port. Isr. Gemeentebelang".
Collectie > Joodse pers > 20065643

 [Binnenland] : Gulpen  1903
Er is een comité samengesteld dat de viering van het tachtigjarige bestaan van de
synagoge gaat voorbereiden. Er zal een tombola worden gehouden. Van de opbrengst ...
Collectie > Joodse pers > 20053102

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 34
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl