Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

845 treffers met ledental

 [Binnenland] : Het Diamantwerkers-Weezenfonds  1898
Verslag van de achtenveertigste algemene vergadering
van het "Diamantwerkers Wezenfonds".
Collectie > Joodse pers > 20044953

 [Binnenland] : Rotterdam  1903
Verslag van de jaarvergadering van het "Alg. Isr. Verbond" afdeling Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20053014

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
Beknopt verslag van de algemene vergadering van het genootschap "Tot
nut van minvermogende ongehuwde Nederl. Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20013285

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de tweede algemene vergadering van vereniging "Sjemirat Sjabbat".
Collectie > Joodse pers > 20044871

 [Binnenland] : "Door en Voor de Jeugd".  1902
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Door en Voor de Jeugd".
Collectie > Joodse pers > 20051218

 [Binnenland] : Amsterdam  1880
Beknopt jaarverslag van genootschap "kleeding der minvermogenden".
Collectie > Joodse pers > 20025386

 [Binnenland] : Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore".  1900
Verslag van de veertiende jaarvergadering van liefdadigheidsvereniging "Montefiore".
Collectie > Joodse pers > 20048089

 [Binnenland] : Joodsch Litteraire Club.  1908
Verslag van de jaarvergadering van de "Joodse Literaire Club".
Collectie > Joodse pers > 20063588

 [Binnenland] : Amsterdam  1901
Verslag van een algemene vergadering van het begrafenisgenootschap "Agoedat Re'iem".
Collectie > Joodse pers > 20049030

 [Binnenland] : Den Bosch  1909
Verslag van een feestelijke avond van het "Alg. Isr.
Verbond" met het doel leden te winnen.
Collectie > Joodse pers > 20065173

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van de
vereniging "Hulp voor minvermogende Weezen".
Collectie > Joodse pers > 20028513

 [Binnenland] : Godsd. Zangvereeniging [Avodat ha-Kodesj]  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de godsdienstige zangvereniging
"Avodat ha-Kodesj" waarbij tevens het tienjarig bestaan werd gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20061148

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1908
Verslag van de viering van de zeventigste verjaardag van oppervoorzanger S. Sitters./
Mejuffrouw N. Dwinger is geslaagd voor het examen boekhouden./ Kort verslag ...
Collectie > Joodse pers > 20064461

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Verslag van de jaarvergadering van de Isr. kiezersvereniging "Kerkelijk Belang".
Collectie > Joodse pers > 20065077

 Kerkelijk Belang.  
Verslag van de jaarvergadering van de Isr. kiezersvereniging "Kerkelijk Belang".
In deze vergadering werd gesproken over de rechtspositie van de onderwijzers van ...
Collectie > Joodse pers > 20060995

 [Binnenland] : De Weldadigheid  1903
Verslag van de jaarvergadering van vereniging "De Weldadigheid".
Collectie > Joodse pers > 20052626

 [Binnenlandse berichten (2)] : Assen  1909
Verslag van een introductie-bijeenkomst van de "Joodse Territorialistische
Organisatie"[Ito]. Er waren nog niet genoeg leden om een afdeling in Assen te kunnen ...
Collectie > Joodse pers > 20065095

 [Bet Hamidrasj Ets Chajiem.]  1909
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de circulaire die het bestuur van "Bet
Hamidrasj Ets Chajiem" heeft verstuurd waarin wordt opgeroepen tot financiële ...
Collectie > Joodse pers > 20065849

 [Binnenland] : Weesp  1897
Verslag van de twaalfde algemene vergadering van de vereniging "Vrede en Eendracht".
Collectie > Joodse pers > 20044257

 [Binnenland] : Amsterdam  
Verslag van de jaarvergadering van de "Vereniging tot
Bevordering der Belangen van het Jodendom".
Collectie > Joodse pers > 20055263

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Verslag van de eenendertigste jaarvergadering van het
genootschap "Sjomer Mitswot Menachem Aveliem".
Collectie > Joodse pers > 20059604

 Vereeniging "Ozer Dallim" [Steun der Armen]  1898
Verslag van de zesde jaarlijkse algemene vergadering van vereniging "Ozer Dallim".
Collectie > Joodse pers > 20044737

 [Binnenland] : Portugeesch Israel. Gemeentebelang.  1909
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Port. Isr. Gemeentebelang".
Collectie > Joodse pers > 20065643

 [Binnenland] : Gulpen  1903
Er is een comité samengesteld dat de viering van het tachtigjarige bestaan van de
synagoge gaat voorbereiden. Er zal een tombola worden gehouden. Van de opbrengst ...
Collectie > Joodse pers > 20053102

 [Binnenlandse berichten (2)] : Leeuwarden  
Verslag van een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de overhandiging van
een parochet door de "Dusnusvereniging"aan de gemeente./ Verslag van de jaarvergadering ...
Collectie > Joodse pers > 20056853

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 34
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl