Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

845 treffers met ledental

 Kunstnieuws. : "Nut en Genoegen"  1893
Nieuws over de vereniging "Nut en Genoegen" die kleding uitdeelt
aan leerlingen van de openbare scholen.
Collectie > Joodse pers > 20038175

 [Binnenland] : Venlo  1907
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging "Ateret Nasjiem".
Collectie > Joodse pers > 20062518

 [Binnenland] : Utrecht  1900
De joodse "soirée-vereeniging" "Kunst en genoegen"
heeft dringend behoefte aan meer leden.
Collectie > Joodse pers > 20046664

 [Binnenland] : Halboschas Aroemim Lejalde Chebrath Talmud Tora.  1906
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Halbosjat
Aroemiem Lejalde Chevrat Talmud Tora".
Collectie > Joodse pers > 20060486

 [Binnenland] : Amsterdam  1895
Verslag van de jaarvergadering van vrouwenvereniging
"Agudath Nasiem", die nieuwe leden werft.
Collectie > Joodse pers > 20042262

 [Binnenland] : Amsterdam  1876
Verslag van de vereniging "Handwerkers Vriendenkring" over het jaar 1875.
Collectie > Joodse pers > 20025667

 [Binnenland] : Groningen  1905
Verslag van de honderdachtenveertigste jaarvergadering van vrouwenvereniging "Menora
Tehora". Het werd dit keer niet zo feestelijk gevierd in verband de jobstijdingen ...
Collectie > Joodse pers > 20058529

 [Binnenlandse berichten (2)] : Groningen  1883
Beknopt verslag van de jaarlijkse feestelijke bijeenkomst van vereniging "Hulp in
Lijden". / Door een aantal jongeren is een vereniging onder de naam "Oefening ...
Collectie > Joodse pers > 20031346

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
Beknopt verslag van de algemene vergadering van het genootschap "Tot
nut van minvermogende ongehuwde Nederl. Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20013285

 [Binnenland] : "Door en Voor de Jeugd".  1902
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Door en Voor de Jeugd".
Collectie > Joodse pers > 20051218

 [Binnenland] : Amsterdam  1897
Verslag van de vergadering in Amersfoort van de "Maatschappij tot Nut der Israelieten".
Collectie > Joodse pers > 20043739

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
Verslag van de achtenzeventigste algemene vergadering van het
theologisch genootschap "Tiferet Bachoeriem".
Collectie > Joodse pers > 20055972

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1899
Verslag van een vergadering van het Alg. Isr. Verbond, afdeling Den Haag.
Collectie > Joodse pers > 20047274

 [Binnenlandse berichten (3)] : Leeuwarden  1904
Verslag van de jaarlijkse kleding-en schoeiselverstrekking door de vereniging "Weldoen
Zij Onze Leus"./ Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Ets Chajiem ...
Collectie > Joodse pers > 20054479

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1899
Verslag van de jaarvergadering van "Mekor Chajiem". /
Bericht over damenvereniging "Bigde Kodesj".
Collectie > Joodse pers > 20024060

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
Verslag van de jaarlijkse algemene vergadering van de
vereniging "Hulp voor minvermogende Weezen".
Collectie > Joodse pers > 20028513

 [Binnenland] : Godsd. Zangvereeniging [Avodat ha-Kodesj]  
Eerste deel van het verslag van een vergadering van de godsdienstige zangvereniging
"Avodat ha-Kodesj" waarbij tevens het tienjarig bestaan werd gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20061148

 Inwijding der vergroote Synagoge te Haarlem.  
Uitgebreid verslag, geschreven door verschillende correspondenten,
van de inwijding van de vernieuwde synagoge in Haarlem.
Collectie > Joodse pers > 20041564

 Verslag van de "Vereeniging voor Joodsche Letterkunde en Geschiedenis" te 's-Hage, over...  1897
Jaarverslag van de "Vereniging voor Joodse Letterkunde en Geschiedenis".
Collectie > Joodse pers > 20044335

 Kerkelijk Belang.  
Verslag van de jaarvergadering van de Isr. kiezersvereniging "Kerkelijk Belang".
In deze vergadering werd gesproken over de rechtspositie van de onderwijzers van ...
Collectie > Joodse pers > 20060995

 [Binnenland] : [Avodat ha-Kodesj.]  1899
Verslag van de jaarvergadering van zangvereniging "Avodat Hakodesj",
tevens het koor van de Nieuwe Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20047495

 [Binnenland] : Weesp  1897
Verslag van de twaalfde algemene vergadering van de vereniging "Vrede en Eendracht".
Collectie > Joodse pers > 20044257

 [Binnenland] : Vereeniging "Weldadigheid"  1900
Verslag van de vijfentwintigste jaarvergadering van vereniging "Weldadigheid", waarbij
Ed. Premsela de eerste reden tot oprichting van het fonds uiteenzette: de ...
Collectie > Joodse pers > 20044097

 Kunstnieuws. : [Hulp en Steun]  1896
De liefdadigheidsvereniging "Hulp en Steun" deelde
aan tien arme kinderen kleding uit.
Collectie > Joodse pers > 20042306

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Verslag van de eenendertigste jaarvergadering van het
genootschap "Sjomer Mitswot Menachem Aveliem".
Collectie > Joodse pers > 20059604

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 34
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl