Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

14 treffers met kostenberekening

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den kerkeraad der Portugeesch...  1908
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20063426

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Portug. Israel....  1909
Tweede en laatste deel van het verslag van een kerkenraadsver
gadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20065122

 [Binnenland] : Rotterdam  1908
Verslag van een vergadering van de vereniging "Kerkelijk Belang". De heer M. de
Jong deed het voorstel om beide synagogen tot één te combineren om zo kosten te ...
Collectie > Joodse pers > 20064301

 Zitting van den Kerkeraad op 9 December. III.  1909
Derde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20064681

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Tekst van de voordracht van het kerkbestuur betreffende het door wijlen de heer
A. Arnstein aan de gemeente gelegateerde huis Amstel driehonderdvier.
Collectie > Joodse pers > 20064168

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge van Donderdag 5 April...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20059163

 [Binnenland] : Centraal Isr. Krankzinnigengesticht.  1908
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Centraal Isr. Krankzinnigengesticht
in Nederland". De financiële zorgen zijn groot, er is nog een ton tekort.
Collectie > Joodse pers > 20063202

 [Binnenland] : Voordracht des kerkbestuurs tot oprichting eener godsdienstschool in...  1907
Tekst van het voorstel dat het kerkbestuur aan de kerkenraad doet inzake
de oprichting van een godsdienstschool in De Pijp.
Collectie > Joodse pers > 20062442

 [Binnenlandse berichten (2)] : Antwerpen  1909
Er is een commissie benoemd die met de verschillende Isr. gemeenten in Antwerpen
in gesprek zal gaan met het doel te komen tot meer centralisatie van de gemeenten ...
Collectie > Joodse pers > 20065646

 Verplaatsing bureaux Thesaurie.  1906
De vaste commissie vraagt machtiging om de boekhouding te verplaatsen naar enkele
vrijgekomen schoollokalen./ De redactie van het Nieuw Isr. Weekblad deelt mee ...
Collectie > Joodse pers > 20059122

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Artikel, overgenomen uit het "Weekblad voor Isr. Huisgezinnen", waarin het gaat
om de oprichting van een vereniging door de verpleegden van het Gesticht voor Isr ...
Collectie > Joodse pers > 20059660

 Voorstel dr. Pinkhof ter zake der vestiging eener Centrale kookinrichting en praeadvies...  1906
De heer Pinkhof stelt voor om een centrale keuken in te richten waar kosjere maaltijden
voor Joodse patiënten die in de verschillende algemene verpleeginrichtingen ...
Collectie > Joodse pers > 20059119

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Tekst van een voorstel van het kerkbestuur tot verbetering van
de omgeving van de Uilenburgerstraat-Synagoge.
Collectie > Joodse pers > 20065575

 [Ingezonden Stukken.] : Friesland, Groningen en Drenthe.  1907
Godsdienstleraar de Vries uit Stadskanaal roept alle Joodse autoriteiten, particulieren,
ambtenaren en beambten van de drie noordelijke provincies op om een fonds ...
Collectie > Joodse pers > 20062100

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl