Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

38 treffers met kohaniem

 [P. Nasa.]  1904
Religieuze bezinning naar aanleiding van het weekgedeelte.
Collectie > Joodse pers > 20055254

 [Binnenland] : Amsterdam  1896
Ter gelegenheid van zijn veertigste verjaardag bood de heer M. Leidensdorff de
Gebroederschap "Tifeereth Israël" een Christoffel verzilverde kan en bekken met ...
Collectie > Joodse pers > 20041532

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1906
Verslag van de ingebruikneming van de Nieuwe Begraafplaats.
Collectie > Joodse pers > 20060347

 [Binnenlandse berichten (2)]: Weesp  1902
De voorzitter van het kerkbestuur, de heer RH Gans, schonk de gemeente enkele kleden
voor de synagoge. Dit ook ter nagedachtenis aan de heer L. Spier die zevenenveertig ...
Collectie > Joodse pers > 20004193

 [Binnenland] : Groningen  1909
Verslag van de ingebruikneming van de nieuwe
begraafplaats, die ligt aan de weg naar Adorp.
Collectie > Joodse pers > 20001761

 [Binnenland] : Amsterdam  1879
MW en JS Spijer schonken de gemeente een zilveren kan en schotel,
te gebruiken in de Uilenburgerstraatsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20030087

 [Binnenland] : Leiden  1907
Vrouwenvereniging "Esrat Nasjiem" heeft de gemeente een grote kachel gegeven./ Ter
gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag overhandigde de heer B. van Kloeten ...
Collectie > Joodse pers > 20061002

 [Binnenland] : Rotterdam  1908
Verslag van een vergadering van de vereniging "Kerkelijk Belang". De heer M. de
Jong deed het voorstel om beide synagogen tot één te combineren om zo kosten te ...
Collectie > Joodse pers > 20064301

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Het kerkbestuur heeft maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat de kohaniem op
de begraafplaats in Muiderberg tijdens de lijkrede niet aan weer en wind zijn ...
Collectie > Joodse pers > 20058769

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
Met Pesach werd een door de weduwe AD Sjouerman geschonken wastafel
in de Rapenburgerstraatsynagoge in gebruik genomen.
Collectie > Joodse pers > 20028454

 [Ingezonden Stukken.] : De betrekking van het Zionisme tot het Jodendom.  1907
De heer Fink stelt in zijn brief allerlei vragen met betrekking tot het zionisme
en concludeert dat er geen verband bestaat tussen het zionisme en het jodendom.
Collectie > Joodse pers > 20061292

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
De synagoge van "Hulpe Israëls" in de Gerard Doustraat heeft verschillende geschenken
ontvangen : van mevrouw S. Snuijf-Rubens een kan en kom ten behoeve van de ...
Collectie > Joodse pers > 20051278

 [P. Emor] [Haftara]  1898
Religieuze bezinning naar aanleiding van het weekgedeelte en de haftara.
Collectie > Joodse pers > 20045327

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1885
Briefschrijver geeft zijn mening over de kwestie van de kohanim te E.
Collectie > Joodse pers > 20033050

 [Binnenland.] : Amsterdam  1895
Vrouwenvereniging BK overhandigde tijdens een bijeenkomst enkele geschenken
aan de synagoge van de vereniging "Bedek Habajiet".
Collectie > Joodse pers > 20039044

 [Binnenland] : Dordrecht  1902
Ter gelegenheid van de eerste jaartijddag van hun moeder, mevrouw J. Zadoks-Boasson,
schonken de broers Jac. en Jos. Zadoks de gemeente een kleedje voor het tafeltje ...
Collectie > Joodse pers > 20051335

 [Binnenland] : Middelburg  1902
Verslag van het bezoek van waarnemend opperrabbijn van Zeeland, de heer T. Lewenstein.
Collectie > Joodse pers > 20051826

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1905
Enkele medelingen naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr.
Gemeente inzake : waarneming van de functies van chatan tora en chatan beresjiet ...
Collectie > Joodse pers > 20057464

 [Binnenland] : Amsterdam  1878
Firma HB de Beer heeft de gemeente een zilveren kan
en wasbekken voor de Kohaniem geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20028972

 [Buitenlandse berichten (4)] : Duitschland  1866
Beknopte necrologie van Naphtali Frankfurter, rabbijn van de tempel-gemeente te
Hamburg. / L. Auer heeft koninklijke medaille voor kunst en wetenschap ontvangen ...
Collectie > Joodse pers > 20014173

 [Binnenland] : Zwolle  1902
Bericht over de plechtige erediensten die in de synagoge tijdens de hoge feestdagen
hebben plaatsgehad. De schrijver vindt dat men in lange tijd niet meer zulke ...
Collectie > Joodse pers > 20051959

 [Binnenland] : Venlo  1909
Enkele leden van een zanggezelschap uit Amsterdam hebben Jom Kipoer in Venlo
doorgebracht en het kerkbestuur vroeg hen om aan de diensten in de synagoge medewerking ...
Collectie > Joodse pers > 20066238

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Ter gelegenheid van haar zeventigste verjaardag heeft mevrouw
Cohen-Tabak verschillende cadeaus geschonken aan de gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20045540

 [Binnenland] : Winschoten  1908
Verslag van het jaarlijkse bezoek van de opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20063481

 [Ingezonden Stukken.] : Aan Ben Zimri.  1902
De briefschrijver reageert op het artikel van Ben Zimri in het vorige nummer waarin
het ging over oude en nieuwe melodieën die gezongen werden tijdens Soekot in ...
Collectie > Joodse pers > 20052018

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl