Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

82 treffers met klacht

 Joodsche Hotels.  1906
Redactioneel commentaar naar aanleiding van brieven die de redactie kreeg van
verschillende personen waarin deze klaagden over het peil van de kosjere maaltijden ...
Collectie > Joodse pers > 20059943

 [Binnenland] : Coöperatieve Broodbakkerij H.W.V.  1907
Verslag van de negende aandeelhoudersvergadering van de Coöperatieve
Broodbakkerij van Handwerkers Vriendenkring.
Collectie > Joodse pers > 20060949

 Zitting van den grooten Kerkeraad der Ned. Israel. gemeente te Rotterdam, gehouden op...  1904
Verslag van een vergadering van de grote kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente in
Rotterdam./ Aankondiging van de viering van het tweejarig bestaan van de vereniging ...
Collectie > Joodse pers > 20056483

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Portugeesch Israel....  1907
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente in Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20061250

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Port. Isr. Gemeente...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente. De heren bespraken
het voorstel om de percelen aan de Nieuwe Keizersgracht 58 en 60 te kopen ...
Collectie > Joodse pers > 20058607

 Zitting van den Kerkeraad. : De eetquaestie.  1901
Vijfde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de laatst gehouden
kerkenraadszitting van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. De schrijver gaat verder met ...
Collectie > Joodse pers > 20049731

 Vereeniging "Caritas Inter Nos" [Liefdadigheid onder ons.]  1898
Verslag van een bijeenkomst van vereniging "Liefdadigheid onder ons" waarbij mevrouw
Th. Schook-Haver een lezing hield met als onderwerp "Plichten in gezonde dagen ...
Collectie > Joodse pers > 20044581

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1904
Een halslager gaat nader in op het redactioneel commentaar naar aanleiding van de
laatstgehouden kerkenraadsvergadering op dertig december. Er zijn in de vleeshallen ...
Collectie > Joodse pers > 20054675

 [Ingezonden Stukken.] : Het ziekenbezoek in het Nederl. Isr. Ziekenhuis.  1906
De heer Norden is blij dat het probleem van bezoekers van het Ned. Isr. Ziekenhuis
die op straat in weer en wind moeten wachten om binnengelaten te worden, is opgelost ...
Collectie > Joodse pers > 20058591

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1909
Verslag van de jaarvergadering van kiesvereniging "Het Joodse Gemeentebelang". De
heer JE van der Wielen die zou spreken over de afschaffing van de immatriculatie ...
Collectie > Joodse pers > 20065125

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Verslag van een vergadering van kiesvereniging "Kerkelijk Belang"
waarbij het ging om de mogelijke kandidaten.
Collectie > Joodse pers > 20051128

 Brievenbus  1896
Twee reacties van de redacteur: iemand uit Groningen wordt gemaand zijn ingezonden
stuk te ondertekenen en een ander wordt opgeroepen zijn klacht inzake toegangsweigering ...
Collectie > Joodse pers > 20041455

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Het kerkbestuur heeft maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat de kohaniem op
de begraafplaats in Muiderberg tijdens de lijkrede niet aan weer en wind zijn ...
Collectie > Joodse pers > 20058769

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1908
De briefschrijver uit de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam gaat verder met het bespreken
van de kritiek die enkele heren uit zijn gemeente hebben geleverd. In deze ...
Collectie > Joodse pers > 20063104

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Vanuit Goor is een brief gestuurd waarin bitter wordt geklaagd over de manier waarop
een bestuurder het leren van een vereniging heeft verstoord. De redactie legt ...
Collectie > Joodse pers > 20053419

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Dinsdagavond 5 Juli.  1904
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20055497

 Zitting van de Kerkeraad der N.I. Hoofdsynagoge van Dinsdagavond 17 Juni 1905. [Slot].  1905
Vervolg van het verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20057515

 Brievenbus  1895
Drie antwoorden van de redactie van het NIW op hetgeen haar is toegezonden.
Collectie > Joodse pers > 20039760

 [Ingezonden Stukken.] : Onbeheerde Begraafplaatsen.  1904
De briefschrijver uit Amsterdam wil dat er maatregelen worden genomen om te verhinderen
dat er steeds meer begraafplaatsen onbeheerd achterblijven.
Collectie > Joodse pers > 20055656

 Minder juist voorgesteld.  1905
Redactioneel commentaar onder andere naar aanleiding van de opstelling
van de zionisten tegenover het Alg. Isr. Verbond.
Collectie > Joodse pers > 20056968

 [Binnenland] : Feestgebouw "Huize Stranders".  1902
Bericht over de statuten van de naamloze vennootschap : Feestgebouw "Huize Stranders"
in Amsterdam die in de Nederlandsche Staatscourant zijn vermeld.
Collectie > Joodse pers > 20051088

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Verslag van een Vergadering van Opperrabbijnen in Nederland, die op maandag en dinsdag
heeft plaatsgehad in de vergaderzaal van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam ...
Collectie > Joodse pers > 20064509

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel.Hoofdsynagoge op Dinsdag 23 October...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Tijdens deze
vergadering is de heer DM Sluys gekozen tot chef van het bevolkingsregister. ...
Collectie > Joodse pers > 20060209

 [Binnenland] : Amsterdam  1907
Verslag van de jaarvergadering van de vereniging "Toutseous Chajiem". Het bestuur
dat was afgetreden, blijft aan totdat het rapport van de onderzoekscommissie is ...
Collectie > Joodse pers > 20061578

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Tekst van een circulaire die wordt verspreid waarin de schrijvers het ontslag eisen
van alle zionistische redacteuren en andere beambten die zich schuldig hebben ...
Collectie > Joodse pers > 20063366

1 2 3 4
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl