Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

15 treffers met kiescollege

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1899
De heren Kalker en van der Wielen zijn gekozen in het kiescollege
dat een opperrabbijn zal gaan benoemen.
Collectie > Joodse pers > 20047127

 [Ingezonden Stukken.] : Een zeer ernstig woord.  1903
Oproep om te gaan stemmen op zondag zestien augustus wanneer er zes leden moeten
worden gekozen voor de kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente in Den Haag. Tevens ...
Collectie > Joodse pers > 20053668

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1903
Verslag van een vergadering van de ressortale kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20053168

 Uit Neerlands Residentiestad.  1904
De schrijver van de artikelenserie "Uit Neerlands Residentiestad" gaat eerst in
op wat een collega-schrijver uit Rotterdam [Centraal Blad voor Israelieten] hem ...
Collectie > Joodse pers > 20055046

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1903
Verslag van een vergadering van de Isr. Kiesvereniging.
Collectie > Joodse pers > 20053196

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1903
Bij het kerkbestuur zijn tien lijsten ingeleverd voor kandidaten voor
het kiescollege dat de opperrabbijn moet benoemen.
Collectie > Joodse pers > 20053234

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1903
Kort redactioneel commentaar naar aanleiding van de verkiezing van tien gemeenteleden
die met de ressortale kerkenraad het kiescollege zullen vormen voor de benoeming ...
Collectie > Joodse pers > 20053292

 [Binnenland] : Meppel  1903
Verslag van een kerkenraadsvergadering. De verslaggever meldt ook dat hij de
vergadering van de ressortale commissie op zondag heeft kunnen bijwonen.
Collectie > Joodse pers > 20054450

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1899
Verslag van een ressortale vergadering ter voorbereiding
op het benoemen van een opperrabbijn.
Collectie > Joodse pers > 20047218

 [Binnenland]  1904
Verslag van de installatie van de heer S. Sohlberg
als rabbijn van het begrafenisgenootschap.
Collectie > Joodse pers > 20055452

 [Binnenlandse berichten (2)]: 's Gravenhage  1902
Verslag van drie vergaderingen : de heer JH Kann werd herkozen tot lid van de Centrale
Commissie./ Vergadering van het synagogaal ressort 's Gravenhage./ Laatste ...
Collectie > Joodse pers > 20050938

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Gravenhage  1903
Het voltallige bestuur van de Isr. Kiesvereniging had ontslag genomen, maar men
kon er tijdens een ledenvergadering niet toe komen om een nieuw bestuur te kiezen ...
Collectie > Joodse pers > 20053409

 [Binnenlandse berichten (4)] : 's-Gravenhage  1904
De heer KM de Jong is gekozen tot lid van de kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente./
De ressortale kerkenraad heeft het gewijzigde ressortale reglement goedgekeurd ...
Collectie > Joodse pers > 20055200

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1899
Het artikel geeft een beschrijving van de man die de plaats moet innemen van wijlen
opperrabbijn T. Tal. Er zal een kiescollege worden samengesteld dat een nieuwe ...
Collectie > Joodse pers > 20047041

 [Binnenlandse berichten (2)] : 's-Gravenhage  1904
Uit een ontwerp van een gewijzigd ressortaal reglement blijkt dat de commissie twee
voorstellen heeft gedaan, de eerste inzake gemeenten die weigeren hun kerkelijke ...
Collectie > Joodse pers > 20055006

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl