Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

806 treffers met kerkenraadsvergadering

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge [op 9 december]  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Nederl. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20039679

 Zitting van den kerkeraad der Port. Israel. Gemeente te Amsterdam, gehouden op 28...  1872
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. gemeente,
oa over het reglement van orde voor de kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20013125

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Vermelding van zes agendapunten voor de kerkenraadsv
ergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20060360

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Isr. Hoofdsynagoge, op Donderdag 14 November...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20062332

 Zitting van den Kerkeraad der Nederl. Isr. Hoofd-Synagoge op 7 December.  1905
Vervolg van het redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering
van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. De schrijver gaat vooral in op het voorstel ...
Collectie > Joodse pers > 20058514

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Donderdagavond 27...  1903
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. De openbare
zitting werd gehouden na de geheime. Bijna de gehele vergadering was gewijd aan ...
Collectie > Joodse pers > 20053777

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. hoofdsynagoge te Amsterdam.
Onder andere beslissing tot nieuwbouw vergaderzaal en vleeshal.
Collectie > Joodse pers > 20013158

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1872
De kerkenraad heeft besloten dat functie van bruidegom der wet nog
steeds aan leden van de gemeente toebedeeld zal worden.
Collectie > Joodse pers > 20013324

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1873
Vermelding van benoemingen binnen de Port. Isr. kerkenraad.
Collectie > Joodse pers > 20013395

 Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Portugeesch...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Voor het eerst zal aan een weduwe van een slachter een pensioen worden toegekend ...
Collectie > Joodse pers > 20062934

 Verslag van het verhandelde in de zitting van den kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge...  1872
Verslag van de kerkenraadsvergadering waarin de begroting voor 1872 wordt besproken.
Collectie > Joodse pers > 20013123

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
De heer W. Birnbaum heeft de benoeming tot lid van de Commissie
vanToezicht op de Isr. Godsdienstscholen aanvaard.
Collectie > Joodse pers > 20050779

 Verslag van het verhandelde in de zitting van den kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge...  1872
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge op 12 februari.
Collectie > Joodse pers > 20013146

 [Binnenland] : Gouda  1895
Benoemingen in de kerkenraad van de joodse gemeente te Gouda.
Collectie > Joodse pers > 20039510

 [Binnenlandse berichten (2)] : Rotterdam  1906
Kort bericht over de voorstellen die zijn aangenomen in een vergadering van de grote
kerkenraad van de Ned. Isr. Gemeente./ Aankondiging van een preek die de opperrabbijn ...
Collectie > Joodse pers > 20059628

 Brievenbus.  1896
Uitleg aan Jus. waarom zijn artikel niet is geplaatst.
Collectie > Joodse pers > 20041058

 Kerkeraadsvergadering op 27 Augustus.  1903
Vervolg van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering
van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. De schrijver behandelt de bezwaren van enkele ...
Collectie > Joodse pers > 20053851

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge werd uitgesteld tot een
latere datum in verband met de begrafenis van een broer van een kerkenraadslid ...
Collectie > Joodse pers > 20055804

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Isr. Hoofdsynagoge [op donderdag 17 Oktober...  1895
Verslag van de vergadering van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Er
ontstaat een debat over de kwestie Dr. Lewenstein. Aan het eind komt de bezoldiging ...
Collectie > Joodse pers > 20039275

 [Binnenland] : Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Israel. Hoofdsynagoge op...  1907
Vermelding van zes agendapunten voor de komende kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge./ Tekst van de voordracht van het kerkbestuur tot verlaging ...
Collectie > Joodse pers > 20060738

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1870
J. Cahen en JD Lioni hebben hun benoeming als kerkenraadsleden aangenomen.
Collectie > Joodse pers > 20012736

 [Binnenlandse berichten (2)] : Meppel  1907
Verslag van een openbare kerkenraadsvergadering./ In het begin van 1908 zal de
vereniging "Gemiloet Chasadiem" vijfenzeventig jaar bestaan.
Collectie > Joodse pers > 20062459

 [Binnenland] : Gorredijk  1907
Verslag van de viering van het honderdjarig bestaan van de synagoge in Gorredijk.
Het artikel begint met een gedicht, geschreven door een oud-Gorredijker christen ...
Collectie > Joodse pers > 20001162

 Zitting van den Kerkeraad van 30 Dec. jl.  1904
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge. De schrijver gaat vooral in op de problemen rond de vleesverkoop ...
Collectie > Joodse pers > 20054609

 Voor kennisgeving aannemen.  1907
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een vergadering van de Grote Kerkenraad
van de Ned. Isr. Gemeente in Rotterdam. De hoofdredacteur heeft scherpe kritiek ...
Collectie > Joodse pers > 20061390

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 33
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl