Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

807 treffers met kerkenraadsvergadering

 [Binnenland] : Zitting van den Grooten Kerkeraad der Ned. Isr. Gemeente te Rotterdam op...  1908
Verslag van een vergadering van de grote kerkenraad
van de Ned. Isr. Gemeente te Rotterdam.
Collectie > Joodse pers > 20063449

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge [op 9 december]  
Verslag van de kerkenraadsvergadering van de Nederl. Isr. Hoofdsynagoge te Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20039679

 [Binnenlandse berichten] : Amsterdam  1869
Vermelding van een aantal in de kerkenraadsvergadering
der NIHS te Amsterdam behandelde punten.
Collectie > Joodse pers > 20012374

 Uit het Sticht. [ .. ]  1904
Enkele berichten uit de Isr. gemeente in Utrecht.
Collectie > Joodse pers > 20055196

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Nog een aanvulling op de agenda van de kerkenraadsvergadering: voorstel van de heer
BE Asscher betreffende wijziging van de verordening op toelating van de pers ...
Collectie > Joodse pers > 20052744

 [Binnenland] : Amsterdam  1898
Aankondiging van een kerkenraadsvergadering met aansluitend de ressortale vergadering
waarin een opvolger van de heer AC Wertheim als lid van de Centrale Commissie ...
Collectie > Joodse pers > 20045133

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1901
Een werkman gaat nader in op een opmerking uit het verslag van de laatstgehouden
kerkenraadsvergadering inzake al of niet Joodse leveranciers.
Collectie > Joodse pers > 20050247

 [Binnenland] : Amsterdam  1909
Tekst van twee voordrachten van het kerkbestuur die in de kerkenraadsvergadering
van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge zijn behandeld : voordracht tot benoeming van ...
Collectie > Joodse pers > 20065452

 Verslag van het verhandelde in de Vergadering van den Kerkeraad der Portugeesch...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Voor het eerst zal aan een weduwe van een slachter een pensioen worden toegekend ...
Collectie > Joodse pers > 20062934

 Verslag van het verhandelde in de Zitting van den Kerkeraad der Port. Israel. Gemeente...  1904
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente in Amsterdam.
Collectie > Joodse pers > 20055259

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Mededeling dat de kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge is uitgesteld.
Collectie > Joodse pers > 20052709

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
De heer W. Birnbaum heeft de benoeming tot lid van de Commissie
vanToezicht op de Isr. Godsdienstscholen aanvaard.
Collectie > Joodse pers > 20050779

 Verslag van het verhandelde in de vergadering van den Kerkeraad der Portug. Israel....  1909
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente te Amsterdam.
Dit is de voortzetting van de op zeventien februari verdaagde vergadering.
Collectie > Joodse pers > 20065142

 [Binnenland] : Gouda  1895
Benoemingen in de kerkenraad van de joodse gemeente te Gouda.
Collectie > Joodse pers > 20039510

 Brievenbus.  1896
Uitleg aan Jus. waarom zijn artikel niet is geplaatst.
Collectie > Joodse pers > 20041058

 [Binnenland] : 's Gravenhage  1902
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20052074

 Zitting van den kerkeraad van 10 Mei.  1909
Tweede deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. In dit deel bespreekt de ...
Collectie > Joodse pers > 20065532

 [Binnenland] : Amsterdam  1904
De kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge werd uitgesteld tot een
latere datum in verband met de begrafenis van een broer van een kerkenraadslid ...
Collectie > Joodse pers > 20055804

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Isr. Hoofdsynagoge [op donderdag 17 Oktober...  1895
Verslag van de vergadering van de kerkenraad van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Er
ontstaat een debat over de kwestie Dr. Lewenstein. Aan het eind komt de bezoldiging ...
Collectie > Joodse pers > 20039275

 [Binnenland] : Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Israel. Hoofdsynagoge op...  1907
Vermelding van zes agendapunten voor de komende kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge./ Tekst van de voordracht van het kerkbestuur tot verlaging ...
Collectie > Joodse pers > 20060738

 Zitting van den kerkeraad van 10 Mei.  1909
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge. De schrijver gaat vooral in op het voorstel van het kerkbestuur ...
Collectie > Joodse pers > 20065501

 Verslag van het verhandelde in de zitting van den Kerkeraad der Portug. Israel....  1904
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20055054

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1902
De briefschrijver vindt dat er van dwang geen sprake mag zijn in de zaak betreffende
voorzangers die in de Nieuwe en Grote Synagoge optreden.
Collectie > Joodse pers > 20052238

 Zitting van den Kerkeraad. Snijloon.  1900
Redactioneel commentaar naar aanleiding van de laatste kerkenraadsvergadering van
de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. Het gaat vooral om punt vijf van de agenda: het voorstel ...
Collectie > Joodse pers > 20048073

 Voor kennisgeving aannemen.  1907
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een vergadering van de Grote Kerkenraad
van de Ned. Isr. Gemeente in Rotterdam. De hoofdredacteur heeft scherpe kritiek ...
Collectie > Joodse pers > 20061390

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 33
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl