Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

51 treffers met kaddiesj

 [Binnenland] : Amsterdam  1905
Enkele opmerkingen uit een voorstel dat de heer Jacob B. Citroen tijdens de
jaarvergadering van kiezersvereniging "Kerkelijk Belang" heeft voorgedragen. Hij ...
Collectie > Joodse pers > 20057294

 [Ingezonden Stukken.] : Joden te Hoenderloo.  1906
De briefschrijver heeft de twee ingezonden stukken naar aanleiding van het
Doorgangshuis in Hoenderloo naast elkaar gelegd en trekt zijn eigen conclusies.
Collectie > Joodse pers > 20059467

 [Buitenland] : Ned. Indië  1895
In Magelang hebben joodse militairen jom kipoer gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20039500

 [Ingezonden Stukken.] : Indische Toestanden.  1902
De heer van der Zijl, oud-onderofficier van het Oost-Indisch Leger, is het niet
eens met hetgeen de heer N. Hirsch heeft geschreven in het NIW van 22 augustus.
Collectie > Joodse pers > 20010981

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1904
De heer Cohen uit Den Haag beklaagt de situatie dat er geen
minjan kan worden gemaakt bij de chevra kadiesja.
Collectie > Joodse pers > 20054519

 Een zoekende naar waarheid.  1909
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een ingezonden stuk van een schrijfster
"Een zoekende naar waarheid" waarin zij pleitte voor modernere opvattingen over ...
Collectie > Joodse pers > 20065118

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1906
Iemand uit St. Louis in de Verenigde Staten beschrijft
het Joodse leven in zijn woonplaats.
Collectie > Joodse pers > 20060312

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1909
De heer SE Sanders is herkozen als lid van de kerkenraad./ Tekst van een circulaire
waarin de oprichting van het Herman Hartogfonds wordt meegedeeld./ Verslag van ...
Collectie > Joodse pers > 20064694

 De quaestie met "Hulpe Israels".  1897
Vierde deel van een redactioneel commentaar naar aanleiding van de discussie
rond de vereniging "Hulpe Israels" en het kerkbestuur.
Collectie > Joodse pers > 20044166

 [Ingezonden Stukken.] : [brief]  1906
Godsdienstleraar Hoogstraal uit Apeldoorn beschrijft het doorgangshuis "Hoenderloo",
een streng christelijke inrichting voor verwaarloosde jongeren. Zijn zorgen ...
Collectie > Joodse pers > 20059346

 [Ingezonden Stukken.] : Den Heer Louis Hoek te Goor.  1906
De heer Hoogstraal uit Apeldoorn gaat in op hetgeen de heer Hoek heeft geschreven
over het Doorgangshuis "Hoenderloo". Hij acht het christelijke werk dat daar wordt ...
Collectie > Joodse pers > 20059502

 Zitting van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofd-synagoge alhier, op Donderdag-avond...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20027265

 [Ingezonden stukken] : [brief]  1893
In lid van het kerkbestuur in Weesp heeft een militair die kaddisj wilde zeggen
voor zijn moeder gevraagd naar een bewijs van haar overlijden.
Collectie > Joodse pers > 20037580

 [Binnenland] : Amsterdam.  1908
Door de rouwende leden van de gemeente die een zitplaats in de Nieuwe Synagoge hebben,
is een geschenk aangeboden. Het is een kastje waarin de kaddisj-beurten staan ...
Collectie > Joodse pers > 20062574

 [Binnenland] : Tipheereth Bagoerim.  1906
Verslag van de jaarvergadering van het theologisch genootschap "Tiferet Bachoeriem",
die plaatshad in het Gesticht voor Port. Gehuwde Oudelieden.
Collectie > Joodse pers > 20060172

 [Binnenland] : Kinderkleeding "Juno".  1902
Verslag van de kledingverstrekking aan tachtig kinderen
van alle gezindten door de vereniging "Juno".
Collectie > Joodse pers > 20052369

 Joodsche Toestanden in Indië.  1902
Volgende deel van een serie over het Joodse leven in Nederlands-Indië. De schrijver
gaat in op enkele brieven van lezers en vermeldt de besnijdenis van twee jongens ...
Collectie > Joodse pers > 20010979

 Amsterdamsche negoeniem: beroogoo jisjtabbag, kaddisj wesjier hammangalous lesoekous  1924
titel, Amsterdamsche negoeniem: beroogoo jisjtabbag, kaddisj wesjier hammangalous
lesoekous. auteur, Lissauer, JA. maker, Lissauer, JA. bron, De Vrijdagavond, vol ...
Collectie > Joodse pers > 20005110

 [Binnenland] : Een hervormd predikant en de Verzoendag.  1907
Een correspondent uit een plaats in de provincie beschrijft hoe een hervormd predikant
in de zondagse preek verslag doet van de dienst die hij op Jom Kipoer in ...
Collectie > Joodse pers > 20062041

 [Binnenland] : Bepalingen van orde betreffende de Synagoge aan het Waterlooplein.  1907
Het kerkbestuur van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge heeft het reglement
van orde opgesteld voor de synagoge Waterlooplein.
Collectie > Joodse pers > 20061969

 [Binnenland] : 's-Gravenhage  1903
Verslag van de intrededienst van opperrabbijn A. van Loen
in de synagoge van de Port. Isr. Gemeente.
Collectie > Joodse pers > 20054278

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge, op Maandag 24 December...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge. In deze
vergadering werd een gedeelte van de begroting besproken.
Collectie > Joodse pers > 20060588

 [Binnenland] : In de Fedderstichting  1902
Verslag van een huiselijk feest bij de verpleegden in de Fedderstichting.
Collectie > Joodse pers > 20051236

 [Buitenland] : Ned. Indië  1895
In Magelang hebben joodse militairen jom kipoer gevierd.
Collectie > Joodse pers > 20039339

 Moderne Persproducten.  1897
Laatste aflevering van de artikelenserie "Moderne Persproducten". De schrijver verweert
zich tegen de pogingen om van het gebedenboek een soort encyclopedie te ...
Collectie > Joodse pers > 20043546

1 2 3
jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl