Uitgebreid zoeken

Zoekresultaten

12 treffers met jaartijdlicht

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Verslag van de jaarvergadering van de gebroederschap "Ahavat Achiem".
Collectie > Joodse pers > 20062725

 [Binnenlandse berichten (3)] : Groningen  1909
De heer SE Sanders is herkozen als lid van de kerkenraad./ Tekst van een circulaire
waarin de oprichting van het Herman Hartogfonds wordt meegedeeld./ Verslag van ...
Collectie > Joodse pers > 20064694

 [Binnenland] : Amsterdam  1908
Tekst van de voordracht van het kerkbestuur betreffende het door wijlen de heer
A. Arnstein aan de gemeente gelegateerde huis Amstel driehonderdvier.
Collectie > Joodse pers > 20064168

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge op Donderdag 15 Maart.  1906
Verslag van een kerkenraadsvegadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20059031

 [Binnenland] : Amsterdam  1902
Kort verslag van de bezichtiging van de kandelaars die door de heer MS van
Praag aan de synagoge Rapenburgerstraat heeft geschonken.
Collectie > Joodse pers > 20051601

 Vergadering van den Kerkeraad der Nederl. Israel. Hoofdsynagoge van Donderdag 5 April...  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20059163

 Zitting van den Kerkeraad op 18 Mei.  1903
Redactioneel commentaar naar aanleiding van een
kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20053239

 [Binnenland] : Amsterdam  1903
Opsomming van zes agendapunten voor de komende kerkenraadsvergadering van de Ned.
Isr. Hoofdsynagoge en enkele opmerkingen daarbij van de redactie over de punten ...
Collectie > Joodse pers > 20052734

 Boekaankondiging. : "Trauer-Album".  1906
Uitgeverij "Zion" in München heeft een "treur-album" uitgegeven. Dit is een boekje
waarin men gegevens van de betreurde dode kan vermelden. Het geeft een tabel ...
Collectie > Joodse pers > 20058709

 [Binnenland] : Amsterdam  1906
Tekst van de voordracht van het kerkbestuur tot wijziging van de verordening van
achttien mei 1903 betreffende het tarief voor het doen branden van een licht in ...
Collectie > Joodse pers > 20059267

 Vergadering van den Kerkeraad der Ned. Isr. Hoofdsynagoge van Maandag 18 Mei.  
Verslag van een kerkenraadsvergadering van de Ned. Isr. Hoofdsynagoge.
Collectie > Joodse pers > 20053191

 Voordracht Kerkbestuur tot intrekking der Verordening, betreffende het doen branden van...  1906
Het kerkbestuur wil wijziging in een verordening uit 1903 waarin het gaat over de
kosten voor het branden van een neer tamied gedurende het gehele rouwjaar voor ...
Collectie > Joodse pers > 20059120

jhm.nljhmkindermuseum.nlhollandscheschouwburg.nlportugesesynagoge.nletshaim.nljoodsmonument.nlmenassehbenisrael.nl